§ 92 Завдання 204 Порядок дій
80  3 + 60  3 + 100  10  10  10 = 240 + 180 + 100000 = 100420
Сто тисяч чотириста двадцять

 

Завдання 205
900 : 3 = 300
300 + 700 = 1000
1000 + 1400 = 2400
2400 : 6 = 400
400 + 3200 = 3600
3600 : 4 = 900

 

Завдання 206 
46372 • 4 = (40000 + 6000 + 300 + 70 + 2) • 4 = 185488

 

Завдання 207, 208 Письмове множення
х 137711
          6
  826266
х 45623
         4
 182492
х 7836
       8
 62688
х 134212
          3
  402636
Завдання 209 Рівняння
х + 2300 = 24322 – 2
х + 2300 = 24320
х = 24320 – 2300
х = 22020
34945 – у = 5617 • 4
34945 – у = 22468
у = 34945 – 22468
у = 12477
_24320
   2300
 22020
х 5617
       4
 22468
_34945
  22468
  12477
Завдання 210
Максимальна місткість салону літака «Боїнг-747» старої модифікації становила 452 пасажири. Із часом модифікацію літака було поліпшено й місткість салону збільшили до 568 осіб. На скільки пасажирів більше може перевезти за 4 рейси літак поліпшеної модифікації, ніж літак старої модифікації?
вони рухалися з однаковою швидкістю?
 Модифікація
Місткість літака
Рейсів
Кількість пасажирів
Стара
452 п.
4
?, на скільки більше
Нова
568 п.
Розв'язання
1) _568
     452
     116 (п.) – на стільки збільшилося пасажирів
2) х 116
         4
      464 (п.)
Відповідь: на 464 пасажири більше може перевезти за 4 рейси літак поліпшеної модифікації.
Завдання 211
х 104
     4
  416
х 211642
          3
  634926
х 97142
        7
 679994
Завдання 212
На заводі працює 913 жінок, а чоловіків — у 2 рази більше. Скільки всього працівників на заводі? На скільки на заводі працює більше чоловіків, ніж жінок?
Короткий запис
Жінок  913 пр.
Чоловіків  ?, у 2 рази більше, ніж жінок. На скільки більше - ? 
Разом  ?
Розв'язання
1) х 913
         2
    1826 (пр.) – чоловіків
2) + 913
     1826
     2739 (пр.) – жінок і чоловіків разом
3) _ 1826
       913
       913 (пр.)
Відповідь: на заводі працює 2739 працівників, з них, чоловіків на 913 більше, ніж жінок.
§ 93 Завдання 213 Порядок дій
340 : 17  5 : 4  6  2  2  350 = 250

 

Завдання 214
6714 • 6 + 40212 • 3 = 160920
17125 • 8 + 28786 = 165786
81148 • 2 – 25618 • 3 = 85442
4217 • 6 – 3019 • 2 = 19264
х 6714
       6
 40284
х 40212
        3
 120636
+ 40284
 120636
 160920
х 17125
        8
 137000
+ 137000
    28786
   165786
х 81148
        2
 162296
х 25618
        3
  76854
_ 162296
    76854
    85442
х 4217
       6
  25302
х 3019
       2
  6038
_ 25302
    6038
  19264

Завдання 215 Рівняння

х + 3700 = 4612 • 2
х + 3700 = 9224
х = 9224 – 3700
х = 5524
у : 4 = 32153
у = 32153 • 4
у = 128612
х 4612
       2
  9224
_ 9224
   3700
   5524
х 32153
         4
 128612
815185 – z = 6173 • 4
815185 – z = 24692
z = 815185 – 24692
z = 790493
х : 9 = 5287
х = 5287 • 9
х = 47583
х 6173
       4
 24692
_ 815185
    24692
  790493
х 5287
       9
 47583
Завдання 216
Текстильна фабрика два дні поспіль виготовляла по 19245 м лляної тканини щодня, а наступні 3 дні — по 20425 м щодня. Скільки метрів лляної тканини виготовила фабрика за 5 днів?
Короткий запис
2 дн.  ?, по 19245 м
3 дн.  ?, по 20425 м
5 дн.  ?
Розв'язання
1) х 19245
            2
      38490 (м) – за 2 дні
2) х 20425
           3
     61275 (м) – за 3 дні
3) + 38490
      61275
      99765 (м)
Відповідь: фабрика виготовила 99765 м тканини за 5 днів.
Завдання 217
Протягом трьох днів дитячу бібліотеку відвідали 1175 дітей. Першого та другого дня в бібліотеці побувало по 376 дітей. Скільки дітей відвідало бібліотеку третього дня?
Короткий запис
Разом — 1175 д.
I, II  ?, по 376 д.
III  ? 
Розв'язання
1) х 376
         2
      752 (д) – за I i II дні разом
2) _ 1175
       752
       423 (д)
Відповідь: третього дня бібліотеку відвідало 423 дитини.
Завдання 218
Ширина прямокутника у 2 рази менша від його довжини. Обчисли периметр прямокутника, якщо його ширина дорівнює 5 см 4 мм.
Короткий запис
Ширина — 5 см 4 мм, у 2 рази менше довжини
Довжина  ?
Периметр  ?
Розв'язання
5 см 4 мм = 54 мм
1) 54 • 2 = 108 (мм)
2) (54 + 108) • 2 = 162 • 2 = 324 (мм) = 32 см 4 мм
Відповідь: периметр прямокутника 32 см 4 мм.

 

Завдання 219 
3154 • 7 + 30142 • 3 = 112504
17468 • 4 – 12893 • 3 = 108551
х 3154
       7
 22078
х 30142
        3
  90426
+ 22078
   90426
 112504
х 17468
        4
  69872
х 12893
         3
  38679
+ 69872
   38679
  108551
Завдання 220
Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см 8 мм, а інша — у 3 рази більша. Обчисли периметр цього прямокутника.
Короткий запис
Ширина — 2 см 8 мм
Довжина  ?, у 3 рази більша
Периметр  ?
Розв'язання
2 см 8 мм = 28 мм
1) 28 • 3 = 84 (мм)
2) (28 + 84) • 2 = 112 • 2 = 224 (мм) = 22 см 4 мм
Відповідь: периметр прямокутника 22 см 4 мм.