Інші завдання дивись тут...

Завдання 28

204

 

Завдання 29

220 – х = 219

х = 220 – 219

х = 1

х + 19 = 219

х = 219 – 19

х = 200

х  –  200 = 19

х = 19 + 200

х = 219

Завдання 30

х + 240 = 279

х = 279 – 240

х = 39

481 + х = 893

Х = 893 – 481

Х = 412

х + 308 = 548

х = 548 – 308

х = 240

Завдання 31

у – 157 = 233

у = 233 + 157

у = 390

875 – х = 654

х = 875 – 654

х = 221

у – 346 = 235

у = 346 + 235

у = 581

Завдання 32

Чотирикутники.

Яка фігура «зай­ва»? 4

Чому? Не всі кути прямі.

Прямокутники:  1, 2, 3, 5

Квадрати: 2

 

Завдання 33

Продовж твердження.

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називають прямокутником.

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, а сторони рівні, на­зивають квадратом.

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називають квадратом.

У квадрата всі сторони рівні.

У прямокутника протилежні сторони рівні.

 

Завдання 34

Сума двох різних сторін прямокутника становить 130 мм. Довжина меншої сторони дорівнює 50 мм. Зна­йди довжину іншої сторони, склавши рівняння.

50  + х = 130

х = 130 – 50

х = 80

Відповідь: довжина більшої сторони 80 мм, або 8 см.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 5 см.

 

Завдання 35

678 – х = 341

х = 678 – 341

х = 337

у + 590 = 948

х = 948 – 590

х = 358

z – 284 = 186

z = 284 + 186

z = 470

Завдання 36

У книжковій шафі було 147 книжок. Частину книжок пе­реставили на полицю, і в шафі залишилося 128 книжок. Скільки книжок переставили на полицю? Розв'яжи за­дачу, склавши рівняння.

Х + 128 = 147

Х = 147 – 128

Х = 19

Відповідь: на полицю переставили 19 книжок.

 

Завдання 37

109 + 103 = 212

314 - 105 = 209

96 + 15=111

234 - 58 = 176

Завдання 38

115 + 210 = 325

115 + 235 = 350

115 + 312 = 427

218 + 116 = 334

320 + 116 = 436

444 + 116 = 560

 

Завдання 39

435 – 320 = 115

480 – 320 = 160

535 – 320 = 215

876 – 320 = 556

 

Завдання 40

578 – 124 = 454

578 – 370 = 208

578 – 428 = 150

578 – 518 = 60

 

Завдання 41

743 – 231 + 142 = 654

 

_743

  231

  512

+512

  142

  654

274 + 136 – 250 = 160

 

+274

  136

  410

_410

  250

  160

940 – 480 + 136 = 596

 

_940

  480

  460

+460

   136

   596

Завдання 42 На пилорамі було 452 дубові та 346 соснових колод. На дошки розпиляли 280 колод. Скільки колод залишилося?

Розв’язання

1) 452 + 346 = 798 (к.) – всього колод

2) 798 – 280 = 518 (к.)

Відповідь: залишилося 518 колод.

 

Завдання 43

Сторона квадрата дорівнює 3 см 5 мм.

Побудуй цей квадрат, обчисли його периметр.

P = 3 cм 5 мм • 4 = 12 см 20 мм = 14 см

 

Завдання 45

Як зміниться сума чисел, якщо у виразі 260 + 60 перший доданок зменшити на 40, а другий доданок збільшити на 40? Не зміниться.

 

Завдання 46

674 + 226 – 490  = 410 

+674

   226

   900

_900

  490

  410

869 – 350 + 131 = 650

_869

  350

  519

+519

  131

  650

218 + 122 + 380 = 720

+218

  122

  340

+340

  380

  720

Завдання 47 Знайди периметр прямокутника, ширина якого дорів­нює 2 см, а довжина в 5 разів більша за його ширину.

a = 2 см

b – ?, в 5 разів більша

P – ?

1) b=2 • 5 = 10 (см)

2) P = (a+b) • 2 = (2 + 10) • 2 = 4 + 20 = 24

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см і шириною 2 см.

 

Завдання 48

149 (км) - довжина Кременчуцького водосховища

• Чому дорівнює ширина водосховища, якщо його довжи­на й ширина разом становлять 177 км?

177 – 149 = 28 (м) - ширина водосховища

 

Завдання 49

9 + 1 = 10

3 + 7 = 10

1 + 9 = 10

7 + 3 = 10

5 + 5 = 10

8 + 2 = 10

4 + 6 = 10

6 + 4 = 10

9 + 1 = 10

3 + 7 = 10

1 + 9 = 10

7 + 3 = 10

5 + 5 = 10

8 + 2 = 10

4 + 6 = 10

6 + 4 = 10

Завдання 50

• Десятків у числах 803, 120, 926, 910;

80 дес., 12 дес., 92 дес., 91 дес.

• сотень у числах 391, 548, 1000, 603;

3 сот., 5 сот., 10 сот., 6 сот.

• одиниць у числах 707, 1000, 130, 642.

707 од., 1000 од., 130 од., 642 од.

 

Завдання 51

+378

  232

  610

+491

  209

  700

+655

  327

  982

+208

  194

  402

Завдання 52

_678

  488

  190

_510

  308

  202

_973

  564

  409

_1000

   308

   692

 

Завдання 53

1) Скелет новонародженої дитини складається з 270 кіс­ток. У дорослої людини на 64 кістки менше, ніж у дити­ни. Це зумовлено зрощенням дрібних кісток. Зі скількох кісток складається скелет дорослої людини?

Розв’язання

270 – 64 = 206 (к.)

Відповідь: скелет дорослої людини складається з 206 кісток.

Усно складаємо і розв'язуємо обернені задачі.

Скелет новонародженої дитини складається з 270 кіс­ток, а дорослої людини –з 206 кісток. На скільки більше кісток має скелет новонародженої дитини, ніж дорослої людини?

Розв’язання

270 – 206 = 64 (к.)

Відповідь: скелет новонародженої дитини має на 64 кістки більше, ніж скелет дорослої людини.

Скелет дорослої дитини складається з 206 кісток, а новонародженої дитини – на 64 кістки більше. Зі скількох кісток складається скелет новонародженої дитини?

Розв’язання

206 + 64 = 270 (к.)

Відповідь: скелет новонародженої дитини складається з 270 кісток.

 

2) У Японії мешкає довгохвостий півень-фенікс. Його хвіст сягає 3 м. Максимальна довжина хвоста коро­лівського фазана становить 173 см. На скільки санти­метрів хвіст королівського фазана коротший, ніж хвіст півня-фенікса?

Розв’язання

3 м = 300 см

300 – 173 = 127 (см)

Відповідь: хвіст королівського фазана на 127 см коротший, ніж хвіст півня-фенікса.

Усно складаємо і розв'язуємо обернені задачі.

У Японії мешкає довгохвостий півень-фенікс. Його хвіст сягає 3 м, а хвіст королівського фазана на 127 см коротший. Скільки санти­метрів становить хвіст королівського фазана?

Розв’язання

3 м = 300 см

300 – 127 = 173 (см)

Відповідь: хвіст королівського фазана становить 173 см.

Довжина хвоста коро­лівського фазана сягає 173 см, а хвіст довгохвостого півня-фенікса на 127 см довший. Яка довжина хвоста півня-фенікса?

Розв’язання

173 + 127 = 300 (см) = 3 (м)

Відповідь: довжина хвоста півня-фенікса 3 метри.

 

Завдання 54

475 + a < 478, при а=0, 1, 2

 

Завдання 55

Як зміниться різниця чисел, якщо у виразі 720 - 350 змен­шуване збільшити на 50, а від'ємник зменшити на 50? Збільшиться на 100

 

Завдання 56

+563

  267

  830

_805

  346

  459

+188

  124

  312

_720

  326

  394

Завдання 57

У Тарасовій колекції було 185 марок. Старша сестра подарувала йому на день народження свою колекцію із 345 марок. Скільки марок стало в Тарасовій колекції?

Було – 185 м.

Подарувала – 345 м.

Стало – ? м.

Розв’язання

+185

  345

  530 (м.)

Відповідь: в Тарасовій колекції стало 530 марок.

Інші завдання дивись тут...