Інші завдання дивись тут...

§ 72 Завдання 1

Одиниці першого класу в кожному числі: 103529, 25106, 902812, 6009, 200004, 710000

 

Завдання 3 Круглі числа

300, 80, 510, 80 000, 17 410, 190 000, 280 000

 

Завдання 3
1000 • 5 = 5000
10000 • 5 = 50 000
5 • 1000 = 5000
5 • 10 000 = 50 000
5 • 100 • 10 = 5000
5 • 100 • 100 = 50 000

Скільки нулів потрібно дописати до числа праворуч, помноживши це число на 10; на 100; на 1000; на 10 000? Один, два, три, чотири.

 

Завдання 4
20 • 100 = 2000
20 • 1000 = 20000
300 • 100 = 30000 
3 • 10000 = 30000
100 • 4000 = 400000
1000 • 600 = 600000

Завдання 5

(20 + 40) • 100 = 60 • 100 = 6000
10000 • (17 – 9) = 10000 • 8 = 80000
24 • 10000 = 240000
1000 • 22 = 22000
400 • 10 • 10 = 40000
15 • 10 • 100 = 15000

Завдання 6

Склади й розв’яжи задачу за схематичним рисунком. 
З двох населених пунктів, відстань між якими 96 км, одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста — 14 км/год, а другого  — 13 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год?

Розв'язання

1) 14  3 = 42 (км)  проїхав І велосипедист

2) 13  3 = 39 (км)  проїхав ІI велосипедист

3) 42 + 39 = 81 (км)  проїхали два велосипедисти разом

4) 96  81 = 15 (км)

Відповідь: між ними буде 15 кілометрів через 3 год.

 

Завдання 7
Хлопці спіймали 75 рибин. Скільки було хлопців, якщо всім, окрім двох, дісталося по 11 рибин, а двом — по 10 рибин?

Розв'язання

1) 10  2 = 20 (р.)  двом хлопцям

2) 75  – 20 = 55 (р.)  решти хлопцям

3) 55 : 11 = 5 (хл.) - решта хлопців

4) 5 + 2 = 7 (хл.) 

Відповідь: було 7 хлопців.

 

Завдання 8
(25 – 17) • 10000 = 8 • 10000 = 80000
100 • (13 + 37) = 100 • 50 = 5000
28 • 100 • 10 = 28000
81 • 10 • 100 = 81000
1000 • 12 = 12000
77 • 10000 = 770000

 

Завдання 9
Із двох міст, відстань між якими становить 840 км, вирушили назустріч один одному два потяги. Швидкість першого потяга — 100 км/год, а другого — 110 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1) 100 + 110 = 210 (км/год)  швидкість зближення

2) 840 : 210 = 4 (год)

Відповідь: вони зустрінуться через 4 години.

 

§ 73 Завдання 10 Порядок дій
200 • 2 + 400 + 200 • 5 + 2000 + 500 = 400 + 400 + 1000 + 2000 + 500 = 4300
Голуби можуть літати на висоті 100 м. У скільки разів вище можуть підніматись орли, ніж голуби? У 43 рази
4300 : 100 = 43 (р.)

 

Завдання 11 
50 000 : 1000 = 50 
50 тис. : 1 тис. = 50 
50 000 : 100 : 10 = 50 
50 000 : 10 000 = 5
50 тис. : 10 тис. = 5
50 000 : 100 : 100 = 5
Скільки нулів потрібно відкинути в записі числа праворуч, поділивши це число на 10; на 100; на 1000; на 10 000? Один, два, три, чотири нулів.

 

Завдання 12 
250000 : 1000 = 250
67000 • 10 : 1000 = 670
300000 : 10000 = 30 
380000 : 1000 : 10 = 38
900000 : 100 : 10 = 900
210 • 1000 : 10000 = 21
Завдання 13 Порядок дій 
150 : 3 + (9789 – 4780) • 100 = 500950
1) 9789 – 4780 = 5009
2) 5009 • 100 = 500900
3) 150 : 3 = 50
4) 50 + 500900 = 500950 
890 000 : 1000 : 5 + 11 • 100 = 1278
1) 11 • 100 = 1100
2) 890000 : 1000 = 890
3) 890 : 5 = 178
4) 178 + 1100 = 1278
Завдання 14
Відстань між двома пристанями становить 204 км. Буксир долає цю відстань за 17 год. За скільки годин подолає цю відстань катер, якщо його швидкість на 22 км/год більша, ніж швидкість буксира?
Розв'язання
1) 204 : 17 = 12 (км/год) – швидкість буксира
2) 12 + 22 = 34 (км/год) – швидкість катера
3) 204 : 34 = 6 (год)
Відповідь: катер подолає цю відстань за 6 годин.

 

Завдання 15
Склади й розв’яжи задачу за схематичним рисунком.
З автобусної станції в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса — 45 км/год, а другого — 50 км/год. Яка буде відстань між ними через 6 год?
Розв'язання
1) 45 • 6 = 270 (км) – проїде перший автобус
2) 50 • 6 = 300 (км) – проїде другий автобус
3) 270 + 300 = 570 (км)
Відповідь: відстань між автобусами буде 570 кілометрів.

 

Завдання 16
Господар розбив город завширшки 8 м на 4 квадратні грядки так, щоб між грядками та навколо них була доріжка завширшки 1 м. Яка довжина цього городу?
8 • 4 + 5 = 37 (м) – довжина городу.

 

Завдання 17 Порядок дій
648 : 9 • 100 – (670 000 + 30 000) : 10000 = 200
1) 670000 + 30000 = 700000
2) 700000 : 10000 = 70
3) 648 : 9 = 72
4) 72 • 100 = 7200
5) 7200 – 70 = 200

 

Завдання 18
Рейсовий автобус проїхав 292 км асфальтованою дорогою за 4 год, а 78 км — ґрунтовою дорогою за 2 год. На скільки кілометрів швидкість руху автобуса по ґрунтовій дорозі менша, ніж по асфальтованій?
Розв'язання
1) 292 : 4 = 73 (км) – асфальтованою дорогою
2) 78 : 2 = 39 (км) – ґрунтовою дорогою
3) 73 – 39 = 34 (км)
Відповідь: на 34 кілометри швидкість руху автобуса по ґрунтовій дорозі менша, ніж по асфальтованій.

 

§ 74 Завдання 19 Порядок дій
400 • 1000 = 400000
50 • 1000 = 50000
10 • 1000 = 10000
45 • 1000 = 45000
2 • 1000 = 2000
180 • 1000 = 180000 
25000 : 1000 = 25
500000 : 1000 = 500
8000 : 1000 = 8
49000 : 1000 = 49
107000 : 1000 = 107
4000 : 1000 = 4
Завдання 20
15 + 15 + 30 + 15 + 15 + 30 = 15 • 4 + 30 • 2 = 60 + 30 = 120
100 + 100 + 50 + 50 + 100 = 50 • 2 + 100 • 3 = 100 + 300 = 400

 

Завдання 21
2 • 19 • 5 = 19 • (2 • 5) = 19 • 10 = 190
50 • 7 • 6 • 2 = 7 • 6 • (50 • 2) = 42 • 100 = 4200

 

Завдання 22
4 • 10000 = 40000 
247 • 1000 = 247000
12 • 10000 = 120000
381 • 100 = 38100
401 • 1000 = 401000
5030 • 10 = 50300
Завдання 23
300 • 2 = 3 сот. • 2 = 6 сот. = 600
300 • 2 = (3 • 100) • 2 = (3 • 2) • 100 = 600
3000 • 2 = 3 тис. • 2 = 6 тис. = 6000
3000 • 2 = (3 • 1000) • 2 = (3 • 2) •1000 = 6000
270 • 3 = 27 дес. • 3 = 81 дес. = 810
270 • 3 = (200 + 70) • 3 = 200 • 3 + 70 • 3 = 600 + 210 = 810

 

Завдання 24
5000 • 5 = 25000
7000 • 6 = 42000
120 • 2 = 240
410 • 4 = 1640
6100 • 5 = 30500
3600 • 6 = 21600
Завдання 25 Турист їхав 2 год потягом, швидкість якого — 50 км/год. Після цього туристові залишилося проїхати автобусом відстань у 3 рази більшу за ту, яку він уже подолав. Скільки кілометрів мав проїхати турист автобусом?
Розв'язання
1) 50 • 2 = 100 (км) – потягом
2) 100 • 3 = 300 (км)
Відповідь: турист мав проїхати автобусом 300 кілометрів.

 

Завдання 26
45 • 10000=450000
765 • 100 = 76500
300 • 8 = 2400
810 • 2 = (800 + 10) • 2 = 1600 + 20 = 1620
3200 • 7 = (3000 + 200) • 7 = 21000 + 1400 = 22400 
2340 • 2 = (2000 + 300 + 40) • 2=4000 + 600 + 80=4680
Завдання 27
З одного аеропорту в протилежних напрямках вилетіли два літаки. Швидкість першого літака становить 245 км/год, а швидкість другого — на 20 км/год більша. Яка відстань буде між ними через 2 год?
Розв'язання
1) 245 + 20 = 265 (км/год) – швидкість другого літака
2) 245 • 2 = 490 (км) – пролетів перший літак
3) 265 • 2 = 530 (км) – пролетів другий літак
2) 490 + 530 = 1020 (км)
Відповідь: між ними буде 1020 кілометрів.