Інші завдання дивись тут...

§ 78 Завдання 55
30 • 100 = 3000
12 • 10 = 120
370 • 100 = 37000
8 • 10000 = 80000
5000 : 100 = 50
700000 : 100 = 7000
5200 : 10 = 520
950000 : 100 = 9500

Завдання 56

390 : (10 • 3) = (390 : 10) : 3 = 39 : 3 = 13
760 : (10 • 4) = (760 : 10) : 4 = 76 : 4 = 19
8400 : (100 • 6) = (8400 : 100) : 6 = 84 : 6 = 14
91000 : (1000 • 7) = (91000 : 1000) : 7 = 91 : 7 = 13

 

Завдання 57
900000 : 3000 = 900000 : (1000 • 3) = (900000 : 1000) : 3 = 900 : 3 = 300
900000 : 3000 = 900 : 3 = 300
640000 : 40000 = 640000 : (10000 • 4) = (640000 : 10000) : 4 = 64 : 4 = 16
640000 : 40000 = 64 : 4 = 16

 

Завдання 58
48000 : 400 = 120 
35000 : 500 = 70
630000 : 3000 = 210
720000 : 9000 = 80
360000 : 90 = 4000
240000 : 80 = 3000

Завдання 59

560000 : 700 = 56000 : 70           (800 = 800)
4400 : 200 + 40 < 4400 : 20 – 40    (62 < 180)
360000 : 4000 < 360000 : 400      (90 < 900)

 

Завдання 60
Швидкість літака дорівнює 800 км/год, а швидкість потяга — 60 км/год. Літак перебував у польоті 2 год, в потяг  10 год. На скільки більшою була відстань літака, ніж потяга?
Розв'язання
800 • 2 – 60 • 10 = 1600 – 600 = 1000 (м)
Відповідь: відстань літака була більшою на 1000 кілометрів.

 

Завдання 61
У Північній Америці та в Мексиці росте дерево авокадо, або «алігаторова груша». Плід авокадо, подібний до груші, має в середньому масу 400 г. З одного
дерева зібрали 200 кг плодів. Скільки було на цьому дереві плодів авокадо?
Розв'язання
200 кг = 200000 г
200000 : 400 = 500 (пл.)
Відповідь: на цьому дереві було 500 плодів авокадо.

 

Завдання 62
60000 : 200 = 300 
4500 : 500 = 8
20000 : 5000 = 4
120000 : 600 = 200 
760000 : 40000 = 19
960000 : 300 = 3200

Завдання 63

Склади задачу за таблицею. Розв’яжи її.
Рухомий об’єкт
v
t
s
Човен
100 м/хв
?, однаковий 1000 м
Плавець
?
400 м

Розв'язання

1) 1000 : 100 = 10 (хв) – час човна

2) 400 : 10 = 40 (м/хв)

Відповідь: швидкість плавця 40 м/хв.

 

§ 79 Завдання 64 Прочитайте числа 
27000 (двадцять сім тисяч), 201700 (двісті одна тисяча сімсот), 709000 (сімсот дев'ять тисяч), 211070 (двісті одинадцять тисяч сімдесят), 370120 (триста сімдесят тисяч сто двадцять)611017 (шістсот одинадцять тисяч сімнадцять), 427362 (чотириста двадцять сім тисяч триста шістдесят два).

 

Завдання 65 Кругові приклади
80000 : 4000 = 20
20 • 1000 = 20000
20000 : 50 = 400
400 : 8 = 50
50 • 40 = 2000
2000 • 40 = 80000

 

Завдання 66
75 : 15 = 5
75 : 25 = 3
66 : 22 = 3
84 : 42 = 2
93 : 31 = 3
28 : 14 = 2
48 : 12 = 4
100 : 25 = 4

Завданн 67

6400 : 16 = (64 • 100) : 16 = (64 : 16) • 100 = 4 • 100 = 400
91000 : 13 = (91 • 1000) : 13 = (91 : 13) • 1000 = 7 • 1000 = 7000

 

Завдання 68
320000 : 16 20000
75000 : 25 3000
51000 : 17 3000
84000 : 28 3000
78000 : 26 3000
7200 : 24 300

Завдання 69 Рівняння

28000 : х = 14
х = 28000 : 14
х = 2000
у • 27 = 5400
у = 5400 : 27
у = 200
68000 : х = 34
х = 68000 : 34
х = 2000

Завдання 70

З Києва до Одеси виїхав швидкий потяг. Одночасно назустріч йому з Одеси виїхав пасажирський потяг. Швидкість пасажирського потяга дорівнює 50 км/год, а швидкого — на 15 км/год більша. Через 4 год вони зустрілися. Яка відстань між Києвом та Одесою?

Розв'язання

1) 50 + 15 = 65 (км/год) – швидкого потяга

2) 50 • 4 = 200 (км) – проїхав пасажирський потяг

3) 65 • 4 = 260 (км) – проїхав швидкий потяг

4) 200 + 260 = 460 (км)

Відповідь: відстань між Києвом та Одесою 460 кілометрів.

 

Завдання 71
69000 : 23 = 3000
96000 : 32 3000
88000 : 44 2000
56000 : 28 2000
5700 : 19 300
5200 : 26 200
Завдання 72
Із двох населених пунктів, відстань між якими становить 66 км, виїхали одночасно назустріч один одному два вершники. Перший вершник рухався зі швидкістю 10 км/год, а другий — 12 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

Розв'язання

1) 10 + 12 = 22 (км/год)  швидкість зближення

2) 66 : 22 = 3 (год)

Відповідь: вони зустрінуться через 3 години.

 

§ 80 Завдання 73
50 • 100 = 5000
25 • 100 = 2500
101 • 100 = 10100
19 • 100 = 1900
100 • 100 = 10000
3600 • 100 = 360000
760 • 100 = 76000
400 : 100 = 4
100 : 100 = 1
1200 : 100 = 12
7000 : 100 = 70
69000 : 100 = 690
1000 : 100 = 10
0 : 100 = 0

Завдання 74

42000 : 7 = 6000
9600 : 3 = 3200
720 : 3 = 240
130 • 4 = 520
21300 : 3 = 7100
2300 • 5 = 11500
250000 : 500 = 500
450000 : 15 = 30000
Завдання 75 Рівняння
х • 400 = 48000
х = 48000 : 400
х = 120
у • 7 = 49000
у = 49000 : 7
у = 7000
4260 : z = 2
z = 4260 : 2
z = 2130
Завдання 76
32000 • 3 – 8000 • 8 = 32000
х 32000
    3    
   96000
х 8000
   8    
 64000
_ 96000
   64000
   32000
82000 + 8000 : 40 – 4200 : 2 = 81900

_8000|  4   

 8      2000

 0

_4200|  2  

 4      2100

 _2

   2

   0

+82000
   2000
  84000
_84000
   2100
  81900
Завдання 77
Туристи їхали на велосипедах до річки 2 год зі швидкістю 16 км/год. Потім вони пересіли в моторний човен і за 4 год подолали відстань у 5 разів більшу за ту, яку проїхали на велосипедах. З якою швидкістю рухався моторний човен?

Розв'язання

1) 16 • 2 = 32 (км)  на велосипедах

2) 32 • 5 = 160 (км)  на човні

3) 160 : 5 = 32 (км/год)

Відповідь: моторний човен рухався зі швидкістю 32 км/год.

 

Завдання 78
Синиця з’їдає за добу дуже багато комах. Маса з’їдених за добу комах дорівнює масі синиці. За 30 діб вона з’їдає 600 г комах. Знайди масу синиці.

Розв'язання

600 : 30 = 20 (г)

Відповідь: маса синиці 20 грам.

 

Завдання 79 Перетворення іменованих чисел
205 м = 20500 см 
610 т = 6100 ц
90800 м = 90 км 800 м
41500 мм = 4150 см
Завдання 80
340 • 5 : 100 – 6 + (27000 : 30 – 450) = 461

_27000|  30  

 270        900

    0

_ 900
   450
   450
х 340
    5 
 1700

_1700|  100  

 100        17

 _700

   700

      0

_17

   6

  11

+  11

  450

  461

Завдання 81
Моторолер проїхав 80 км асфальтованою дорогою за 2 год, а 66 км ґрунтовою — за 3 год. На скільки швидкість руху моторолера по ґрунтовій дорозі менша за його швидкість по асфальтованій дорозі?

Розв'язання

1) 80 : 2 = 40 (км/год)  на асфальтовій дорозі

2) 66 : 3 = 22 (км)  на ґрунтовій дорозі

3) 40 – 22 = 18 (км/год)

Відповідь: на 18 км/год швидкість руху моторолера по ґрунтовій дорозі менша за його швидкість по асфальтованій дорозі.

Інші завдання дивись тут...