Інші завдання дивись тут...

§ 81 Завдання 82 Порядок дій
15  4 : 6  10  2  10 + 5 = 200  10 + 5 = 195
На материку Євразія знаходяться 93 держави. Скільки держав на інших материках?
195 – 93 = 102 (д.)

 

Завдання 83
57 : 19 + 120 • 7000 = 840003

_57|  19

 57    3

  0

х 120
    7000
  840000
+840000
          3
  840003
920 : 40 + 84 : 21 = 44

_920| 40 

 80    23

_120

  120

     0

_84| 21

 84   4

   0

+ 23
   21
   44

_780000| 26    

 78        30000

   0

_76000| 38   

 76       2000

   0

х 7500
    20  
 150000
х 6300
    30  
 189000

Завдання 84

840 000 : 400 + (66 000 – 700 • 8) = 62500
х 700
   8  
 5600
_ 66000
    5600
  60400

_840000|  400  

 800        2100

 _400

   400

      0

+  2100

  60400

  62500

Завдання 85
26000 : а < 1300
при а > 20 
69000 : k > 2300
при k < 30
Завдання 86
64 000 : 100 : 8 = 80 
4000 : 100 : 8 = 5
40 000 : 2 : 20 000 = 1
32 000 : 4 : 8000 = 1
Завдання 87
З пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти на електровелосипедах. Швидкість першого велосипедиста — 25 км/год, а другого — 23 км/год. Через скільки годин відстань між ними становитиме 96 км? Чи вистачить кожному велосипедисту зарядки на його шлях, якщо запас ходу електровелосипеда становить 50 км?

Розв'язання

1) 25 + 23 = 48 (км/год)  швидкість віддалення

2) 96 : 48 = 2 (год)  зустрінуться

3) 25 • 2 = 50 (км)  проїде I велосипедист

4) 23  2 = 46 (км)

Відповідь: через 2 годинивистачить кожному велосипедисту зарядки на його шлях.

 

Завдання 88
Лічильник пробігу в автомобілі показував 12921 км. Через 2 год на лічильнику з’явилося число, яке читалось однаково в обох напрямках (число-паліндром). З якою швидкістю рухався автомобіль?
Розв'язання
Наступне число-паліндром 13031.
1) 13031 – 12921 = 110 (км) – відстань автомобіля
2) 110 : 2 = 55 (км/год)
Відповідь: автомобіль рухався зі швидкістю 55 км/год.

 

Завдання 89
120 000 : 300 + (64 000 – 600 • 9) = 59200
х 600
   9  
 5400
_ 64000
    5400
   58600

_120000|  300 

 1200       600

     0

+   600

  58600

  59200

Завдання 90
Два моторолери рухалися назустріч один одному. Швидкість першого моторолера — 40 км/год, а другого — 45 км/год. На скільки кілометрів моторолери наблизяться один до одного через 2 год?

Розв'язання

3) 40 • 2 = 80 (км)  проїде I моторолер

4) 45  2 = 90 (км)  проїде II моторолер

3) 80 + 90 = 170 (км)

Відповідь: на 170 кілометрів моторолери наблизяться один до одного.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
Завдання 91
У розряді сотень тисяч числа 651 932 стоїть цифра
А 9
Б 5
В 6

 

Завдання 92
Розв’язуючи задачі на рух дією множення, знаходять
А швидкість
Б відстань
В час

 

Завдання 93
Найменше з поданих чисел позначене буквою
А 100 000
Б 11 111
В 111 001

 

Завдання 94
Після того, як у числі 4579 праворуч дописали два нулі, воно збільшилось у
А 100 разів
Б 10 разів
В 2 рази.

 

Завдання 95
Конус позначений буквою: А Б В

 

Завдання 96
Загальна кількість десятків тисяч у числі 420 373 становить
А 20
Б 420
В 42

 

Завдання 97
(30 + 40) • 100 = 7000
10000 • (16 – 9) = 70000
35 • 10000 = 350000
1000 • 48 = 48000
200 • 10 • 10 = 20000
21 • 10 • 100 = 21000
Завдання 98
(780 000 : 26 – 57 000 : 19) : 100 • 3 = 810

_780000|  26    

 780       30000

    0

_57000|  19  

 57       3000

  0

_ 30000
    3000
  27000

_27000|  100

 2700     270

     0

х  270

     

   810

Завдання 99 Рівняння
х • 200 = 36000
х = 36000 : 200
х = 180
у • 6 = 96000
у = 96000 : 6
у = 16000
260 : z = 13
z = 260 : 13
z = 20
Завдання 100
Із двох міст назустріч один одному виїхали автобус і легковий автомобіль. Швидкість автобуса дорівнює 65 км/год, а автомобіля — на 15 км/год більша. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між цими містами?
Розв'язання
1) 65 + 15 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля
2) 65 • 3 = 195 (км) – проїде автобус
2) 80 • 3 = 240 (км) – проїде автомобіль
2) 195 + 240 = 435 (км)
Відповідь: між цими містами 435 кілометрів.

 

Завдання 101
Автомобіль проїхав швидкісною трасою за 2 год 260 км, а містом за такий самий час — 100 км. На скільки кілометрів швидкість руху автомобіля на швидкісній трасі більша, ніж у місті?
Розв'язання
1) 260 : 2 = 130 (км/год) – на швидкісній трасі
2) 100 : 2 = 50 (км/год) – у місті
2) 130 – 50 = 80 (км/год)
Відповідь: на 80 км/год швидкість руху автомобіля більша на трасі, ніж у місті.

 

Завдання 102
Обчисли периметр кожної ділянки городу за поданим планом.
Розв'язання
1) 8  4 = 32 (м) – ділянка з кукурудзою
2) (16 + 2)  2 = 36 (м) – ділянка з полуницями
3) 8 – 2 = 6 (м) – ширина ділянки з капустою
4) (16 + 6)  2 = 44 (м) – ділянка з капустою