Інші завдання дивись тут...

§ 88 Завдання 157 Порядок дій
45 : 3 • 2 • 100  2 + 200 + 300 = 6000 + 200 + 300 = 6500
У Європі розмовляють 230-ма мовами, тоді як в Азії розмовляють понад 2000-ми мов. Постав запитання до умови задачі, щоб її можна було розв’язати дією віднімання. На скільки більшою кількістю мов розмовляють в Азії, ніж у Європі? 
2000 – 230 = 1770 (м.)

 

+1075
   125
  1200
145784
   124216
   270000
+56398
   3602
  60000
Завдання 159
Якщо b = 7700, то b + (b – 505) = 7700 + (7700 – 505) = 7700 + 7195 = 14895

 

Завдання 160
Маса звичайного бегемота становить 3 т, а карликового — у 10 разів менша. На скільки кілограмів маса звичайного бегемота більша, ніж маса карликового?
Короткий запис
Звичайного бегемота — 3000 кг  
Карликового бегемота — ?, у 10 р. менше
На скільки більша маса — ?
Розв'язання
1) 3000 : 10 = 300 (кг)  маса карликового бегемота
2) 3000 – 300 = 2700 (кг)
Відповідь: на 2700 кг більша маса звичайного бегемота.

 

Завдання 161
Перша туристична група була в дорозі 6 год, а друга — 2 год. Перша група пройшла на 20 км більше, ніж друга. Скільки кілометрів пройшла кожна туристична група, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю?
Розв’язання
1) 6  2 = 4 (год) – на стільки більше в дорозі перша група
2) 20 : 4 = 5 (км/год) – швидкість кожної групи
3) 5 • 6 = 30 (км) – пройшла перша група
4) • 2 = 10 (км) – пройшла друга група
Відповідь: перша група пройшла 30 км, друга група  10 км.

 

Завдання 162
Склади задачу за коротким записом умови. Розв’яжи її.
Легковий автомобіль був в дорозі 5 год, а вантажний — 3 год. Легковий автомобіль проїхав на 140 км більше, ніж вантажний. Скільки кілометрів проїхав кожний з автомобілів, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю?
Розв’язання
1) 5  3 = 2 (год) – на стільки більше в дорозі легковий автомобіль
2) 140 : 2 = 70 (км/год) – швидкість кожного автомобіля
3) 70 • 5 = 350 (км) – проїхав легковий автомобіль
4) 70 • 3 = 210 (км) – проїхав другий автомобіль
Відповідь: легковий автомобіль проїхав 350 кілометрів, вантажний автомобіль  210 км.

 

_305000
   27452
 277548
810700
    36649
   774051
+277548
   27452
  305000
+774051
   36649
  810700
Завдання 164
Склади задачу за коротким записом умови. Розв’яжи її. Один турист був в дорозі 12 год, а другий — 7 год. Перший турист пройшов на 35 км більше, ніж другий. Скільки кілометрів пройшов кожний з туристів, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю?
Розв’язання
1) 12  7 = 5 (год) – на стільки більше в дорозі перший турист
2) 35 : 5 = 7 (км/год) – швидкість кожного туриста
3) 7 • 12 = 84 (км) – пройшов I турист
4) • 7 = 49 (км) – пройшов II турист
Відповідь: перший турист пройшов 84 км, другий турист  49 км.

 

§ 89 Завдання 165
Задумайте число від 1 до 5. Додайте до нього наступне число. До результату додайте 9. Отриману суму поділіть на 2. Відніміть задумане число. Отримаєте число 5.
(1 + 2 + 9) : 2  1 = 5

 

_27040
   9546
 17494
47199
   26221
   73420
_700000
  235408
  464592
+98006
 13507
111513
_179235
   78456
 100779
+590374
  146459
  736833
Завдання 167 Порядок дій
(16840 – 420 • 2) + 210 : 3 = 16000 + 70 = 16070 
(84130 – 90 • 4) + 960 : 6 =  83770 + 160 = 83930
х 420
    2 
  840
16840
      840
   16000
84130
      360
   83770

_960 |  6  

  60     160

 _360

   360

      0

Завдання 168
2 км 500 м – 917 м = 1 км 583 м

 

1 т – 917 кг = 83 кг
5 кг – 200 г = 4800 г = 4 кг 800 г
20 км – 8 км 400 м = 11600 м = 11 км 600 м
56 м 12 см – 56 см = 5556 см = 55 м 56 см
83 ц 64 кг + 86 кг = 8450 кг = 84 ц 50 кг
3 кг 500 г + 760 г = 4260 г = 4 кг 260 г
1000
    917
     83 (кг)
5000
    200
   4800 (г)
20000
    8400
   11600 (м)
5612
     56
  5556 (см)
8364
      86
   8450 (кг)
3500
     760
   4260 (г)
Завдання 170
До супермаркету привезли 46 ящиків апельсинів і 36 ящиків мандаринів. Мандаринів було на 100 кг менше, ніж апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів і мандаринів привезли до супермаркету окремо, якщо всі ящики із фруктами мають однакову масу?
Розв’язання
1) 46  36 = 10 (ящ.) – на стільки більше привезли
2) 100 : 10 = 10 (кг) – в 1 ящику
3) 10 • 46 = 460 (км) – апельсинів
4) 10 • 36 = 360 (км) – мандаринів
Відповідь: до супермаркету привезли 460 кг апельсинів і 360 кг мандаринів.

 

§ 90 Завдання 171
Перший потяг був у дорозі 9 год, а другий — 12 год. Перший потяг проїхав на 300 км менше, ніж другий. Скільки кілометрів проїхав кожний потяг, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю?
Розв’язання
1) 12  9 = 3 (год) – на стільки більше був в дорозі I потяг
2) 300 : 3 = 100 (км/год) – швидкість кожного потяга
3) 100 • 9 = 900 (км) – проїхав I потяг
4) 100 • 12 = 1200 (км) – проїхав II потяг
Відповідь: перший потяг проїхав 900 км, другий потяг проїхав 1200 км.

 

4 т – 934 кг = 3066 кг = 3 т 66 кг
27 дм – 49 мм = 2651 мм = 26 дм 51 мм
184 км 480 м + 9 км 760 м = 194240 м = 194 км 240 м
92 кг 800 г + 17 кг 450 г = 110250 г = 110 кг 250 г
4000
    934
  3066 (кг)
2700
      49
   2651 (мм)
184480
      9760
   194240 (м)
92800
   17450
  110250 (г)
Завдання 173
Пустеля Атакама в Чилі (Південна Америка) — найпосушливіше місце на Землі. У певних районах цієї пустелі не було дощу з 1570 до 1971 року. Скільки років не було дощу в найпосушливіших районах пустелі Атакама?
Розв’язання
_1971
  1570
    401 (р.)
Відповідь: у пустелі не було дощу 401 рік.

 

Завдання 174
Гра «Дослідники». Запишіть вирази, уставляючи пропущені цифри.
+2836
  8318
11154
5683
   4741
 10424
+4369
  7825
 12194
+379008
   64859
 443867
_ 443867
    64859
  379008
443867
  379008
   64859
_704632
   27554
  677088
677088
     27554
   704632
704632
   677088
    27554
_448350
   52907
 395443
+395443
    52907
  448350
448350
   395443
    52907
+527125
    83681
  610806
_ 610806
     83681
   527125
_ 610806
   527125
    83681
Завдання 176 Порівняй іменовані числа (>; <; =).
97 ц 2 кг < 97 ц 20 кг 
690 ц > 9600 кг 
32 м 70 см < 3270 дм 
500 м 60 см = 500 м 6 дм
670 т 3 ц > 670 т 30 кг
59 кг 300 г > 5930 г

 

22 км 178 м – 12 км 439 м = 9739 м = 9 км 739 м
165 м 50 см + 97 м 68 см = 26318 см = 263 м 18 см
17 ц 96 кг + 3 ц 15 кг = 2111 кг = 21 ц 11 кг
34 т 8 ц + 7 т 9 ц = 427 ц = 42 т 7 ц
456 кг 120 г – 48 кг 350 г = 407770 г = 407 кг 770 г
13 год 20 хв – 50 хв = 12 год 80 хв – 50 хв = 12 год 30 хв
22178
  12439
   9739 (м)
16550
     9768
   26318 (см)
1796
    315
   2111 (кг)
348
    79
  427 (ц)
456120
    48350
  407770 (г)
Завдання 178
Склади задачу за коротким записом умови. Розв’яжи її. У першому класі 32 учні, а в другому — 36 учнів. Другий клас отримав на 16 книжок більше, ніж другий. Скільки книжок отримав кожен клас, якщо кількість книжок на одного учня була однакова?
Розв’язання
1) 36  32 = 4 (уч.) – на стільки більше в II класі
2) 16 : 4 = 4 (кн.) – на кожного учня
3) 4 • 32 = 128 (кн.) – отримав I клас
4) • 36 = 144 (кн.) – отримав II клас
Відповідь: перший клас отримав 128 книжок, другий клас отримав 144 книжок.

 

Завдання 179
Дві сторони трикутника дорівнюють 136 мм і 85 мм. Обчисли третю сторону трикутника, якщо його периметр становить 300 мм.
Короткий запис
— 136 мм
II — 85 мм
III — ?
Периметр  300 мм
Розв’язання
1) 136 + 85 = 221 (мм) – довжина I i II сторони разом
2) 300 – 221 = 79 (мм)
Відповідь: третя сторона трикутника має 79 мм.

 

Завдання 180
У кіоску було 1180 вітальних листівок. За день продали 679 листівок. Скільки листівок залишилося в кіоску?
Короткий запис
Було — 1180 л.
Продали — 679 л.
Залишилося — ?
Розв’язання
_1180
   679
   501 (л.)
Відповідь: в кіоску залишилася 501 вітальна листівка.

 

219 кг 300 г + 28 кг 800 г = 248100 г = 248 кг 100 г
51 км 230 м – 780 м = 50450 м = 50 км 450 м
8 т – 49 ц = 31 ц = 3 т 1 ц
5 м + 40 дм = 90 дм = 9 м
219300
    28800
   248100 (г)
51230
     780
  50450 (м)
80
   49
   31 (ц)
50
   40
   90 (дм)
Завдання 182
У відділі канцтоварів за тиждень продали 1880 зошитів у клітинку, а в лінійку — на 890 зошитів менше. Скільки всього зошитів продали в магазині за тиждень?
Короткий запис
У клітинку — 1880 з. 
У лінійку — ?, на 890 з. менше, ніж у клітинку
Разом — ?
Розв'язання
1) _1880
      890
      990 (з.) – у лінійку 
2) +1880
       990
     2870 (з.)
Відповідь: в магазині продали 2870 зошитів.