Інші завдання дивись тут...

Завдання 31

Одиничний відрізок = 1, тому

М(3), P(9), S(14), T(6)

 

Завдання 32

Одиничний відрізок = 1, тому

D(4), F(7), G(10), K(16)

Завдання 33

Одиничний відрізок = 1000, тому

R(3000), Q(8000), N(4500), M(11000)

Для точки N координату визначаємо так: 4000 + 1000 : 2 = 4000 + 500 = 4500

 

Завдання 34

Одиничний відрізок = 1000

Завдання 35

1) Одиничний відрізок = 10000

2) Одиничний відрізок = 1000

Завдання 36

Одиничний відрізок = 10

Завдання 37

А(50), В(90), відстань між точками А і В:  АВ = 90 – 50 = 40

 

Завдання 38

Одиничний відрізок = 1

Координати точки А, яка знаходиться від точки Т(9) ліворуч на 4 одиниці: А(5),  бо 9 – 4 = 5

Координати точки В, яка знаходиться від точки Т(9) праворуч на 3 одиниці: В(12), бо 9 + 3 = 12

А(5), В(12)

Завдання 39  Порівняння чисел

1 335 087 < 1 435 787

3 003 445 < 3 005 433

2 990 878 > 2 990 087

2 560 009 < 2 560 900

5 670 321 < 5 760 321

8 793 400 > 8 765 400

Завдання 40

239 098 > 238 099

2 338 809 < 2 338 910

1 002 987 > 1 102 874

5 448 902 < 5 449 602

Завдання 41

25 000 < 30 000

40 000 < 45 000

65 000 < 75 000

90 000 > 80 000

Завдання 42

1) Одиничний відрізок = 10 000

2) Одиничний відрізок = 100

3) Одиничний відрізок = 10

Завдання 43

 

Числа в порядку зростання (від меншого до більшого)

Числа в порядку спадання (від більшого до меншого)

а

189 500, 208 145, 351 498, 550 149

550 149,  351 498,  208 145,  189 500

б

1 801 320, 2 534 980, 7 591 432, 9 875 271

9 875 271,  7 591 432,  2 534 980,  1 801 320

в

364 719,  2 347 305,  5 850 731,  8 971 205  

8 971 205,  5 850 731,  2 347 305,  364 719

г

567 894,  5 733 675,  7 989 067,  9 472 444

9 472 444,  7 989 067, 5 733 675, 567 894

Завдання 44   Числа в порядку спадання:

2 334 556 (С),  2 334 552 (В),  2 334 541 (І),  2 334 452 (Т),  2 333 553 (Я),  2 331 451 (З),  2 324 555 (Ь)

Світязь…

 

Завдання 45  Натуральні числа в порядку спадання:

549 661,  249 390,  225 376,  151 382,  124 625,  120 605

 

Завдання 46  Округлили до десятків:

64 ≈ 60                71 ≈ 70         59 ≈ 60

89 ≈ 90                93 ≈ 90         64 ≈ 60

95 ≈ 100              98 ≈ 100        47 ≈ 50

 

Завдання 47  Округлили до сотень:

126 ≈ 100          732 ≈ 700          294 ≈ 300

189 ≈ 200          876 ≈ 900          476 ≈ 500

554 ≈ 600          375 ≈ 400          645 ≈ 600

 

Завдання 48  Округлили до тисяч:

3250 ≈ 3000          4470 ≈ 4000          1019 ≈ 1000

4780 ≈ 5000          6501 ≈ 7000          5670 ≈ 6000

7689 ≈ 8000          8621 ≈ 9000          5399 ≈ 5000

 

Завдання 49

Число

Округлили до десятків

Округлили до сотень

Округлили до тисяч

596

600

600

1000

2394

2400

2400

2000

4005

4010

4000

4000

2999

3000

3000

3000

Завдання 50 Ціна, кількість, вартість

Короткий запис

Піца велика — 4 штуки по 274 грн

Піца середня — 2 штуки по 218 грн

Сік — 4 пачки по 35 грн

Торт — 350 грн

Вода — 3 пляшки по 21 грн

Всього — ?

Розв'язання

1) 274 • 4 = 1096 (грн) – вартість великих піц.

2) 218 • 2 = 436 (грн) – вартість малих піц.

3) 35 • 4 = 140 (грн) – вартість соку.

4) 21 • 3 = 63 (грн) – вартість води.

5) 1096 + 436 + 140 + 350 + 63 = 2085 (грн) – вартість товару.

274 • 4 = (200 + 70 + 4) • 4 = 800 + 280 + 16 = 1096

218 • 2 = 218 + 218 = 436

35 • 4 = (30 + 5) • 4 = 120 + 20 = 140

21 • 3 = (20 + 1) • 3 = 60 + 3 = 63

1096 + 436 + 140 + 350 + 63 = 1000 + (400 + 100 + 300) + (90 + 30 + 40 + 50 + 60) + (6 + 6 + 3) =

= 1000 + 800 + 270 + 15 = 2085

а) Округлимо до десятків: 2085 грн ≈ 2090 грн

б) Округлимо до сотень: 2085 грн ≈ 2100 грн

в) Округлимо до тисяч: 2085 грн ≈ 2000 грн

Інші завдання дивись тут...