Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9

І варіант

Завдання 1. Найбільше п’ятицифрове  число записати цифрами 0,2,4,8,9, кожну цифру використовуючи тільки раз. 

А 98 240

Б 98 402

В 98 420

 

Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Зафарбовану частину прямокутника позначає дріб.

А 4/12

Б 8/12

В 4/8

Міркуємо так.

Прямокутник поділений на 12 частин (число в знаменнику), заштриховано 8 частин (число в чисельнику).

 

Завдання 3. Іменовані числа розташовані в порядку спадання. 

А 30 ц, 700 г, 7 т 

Б 160 т, 1 ц, 1600 г 

В 600 кг, 6800 г, 60 ц

Міркуємо так.

7 т > 700 г

60 ц > 600 кг, бо 600 кг = 6 ц

 

Завдання 4. Знайти невідому величину.

Швидкість, V

Час, t

Відстань, S

120 км/год

?

840 км

А 6 год 

Б 4 год 

В 7 год

Розв'язання.

S = v • t, тому

t = S : v

840 : 120 = 7 (год) – шуканий час.

 

Завдання 5. Розв'язок рівняння 860 – х = 24 • 8.

А 660 

Б 668 

В 608

Розв'язання.

860 – х = 24 • 8.

860 – х = 192

х = 860 – 192

х = 668

860 – 668 = 192

24 • 8 = 192

192 = 192 

 

Завдання 6. Дорога має довжину 68 км. 1/4 дороги покрили асфальтом. Скільки кілометрів цієї дороги залишилось заасфальтувати?

Розв'язання.

1 спосіб.

68 : 4 • 1 = (40 + 28) : 4 = 17 (км) – дорогу покрили асфальтом.

68 – 17 = 51 (км) – дороги залишилось заасфальтувати.

2 спосіб.

4 – 1 = 3 (частини) – частин припадає на не заасфальтовану дорогу.

68 : 4 • 3 = 51 (км) – дороги залишилось заасфальтувати.

Відповідь: залишилось заасфальтувати 51 км дороги. 

 

Завдання 7. 

27 • (12 003 – 294 735 : 35) = 96714

_294735 | 35

  280       8421

   147

   140

      73

      70

        35

        35

          0

_12003

   8421

   3582

 

х  3582

       27

  25074

  7164

  96714

 

Дії з величинами. 

13 т 28 кг : 4 = 13 т 028 кг : 4 = 13084 кг : 4 =

3271 кг = 3 т 271 кг

_13084 | 4

  12       3271

   10

    8

    28

    28

       4

       4

       0

Дії з величинами. 

 

Завдання 8. Один бульдозер за 4 години роботи розрівняв ділянку площею 256 м2, а другий бульдозер за 3 години роботи розрівняв ділянку площею 216 м2. Ділянку якої площі розрівняють ці два бульдозери за 2 години, якщо працюватимуть разом із такою ж продуктивністю?

Розв'язання.

256 : 4 = (240 + 16) : 4 = 64 (м2) – площа ділянки, яку розрівнює перший бульдозер за 1 год.

216 : 3 = (210 + 6) : 3 = 72 (м2) – площа ділянки, яку розрівнює другий бульдозер за 1 год.

64 + 72 = 136 (м2) – площа ділянки, яку розрівнюють два бульдозери за 1 год.

136 • 2 = (100 + 30 + 6) • 2 = 272 (м2) – площа ділянки,  яку розрівняють два бульдозери за 2 год.

Відповідь: за 2 год два бульдозери розрівняють ділянку площею 272 м2.

 

ІІ варіант.

Завдання 1. Записати найменше п'ятицифрове число за допомогою цифр 0, 2, 4, 8, 9, якщо кожну цифру використовувати один раз?

А 20 948 

Б 20 489 

В 20 894

 

Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Зафарбована частина прямокутника виражається дробом.

А 7/10

Б 3/10

В 1/7

Міркуємо так.

Прямокутник поділений на 10 частин (число в знаменнику), заштриховано 7 частин (число в чисельнику).

 

Завдання 3. Іменовані числа розташовані в порядку зростання.

А 735 см, 736 м, 738 дм 

Б 164 мм, 163 см, 162 дм 

В 86 дм, 860 см, 8600 мм

Міркуємо так.

86 дм = 860 см, бо 860 см = 86 дм 

736 м > 738 дм

 

Завдання 4.  За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, V

Час, t

Відстань, s

?

Згод

720 км

А 120 км/год 

Б 240 км/год 

В 220 км/год

Розв'язання.

S = v • t, тому

v = S : t

720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 240 (год) – шуканий час.

 

Завдання 5. Розв'язок рівняння у – 520 = 32 • 7

А 740 

Б 724 

В 744

Розв'язання.

у – 520 = 32 • 7

у – 520 = 224

у = 224 + 520

у = 744

744 – 520 = 224

32 • 7 = 224

224 = 224 

 

Завдання 6. У кіоску було 52 кулькові ручки. 1/4 цих ручок продали. Скільки кулькових ручок залишилось продати?

Розв'язання.

1 спосіб.

52 : 4 • 1 = (40 + 12) : 4 = 13 (р.) – ручок продали.

52 – 13 = 39 (р.) – ручок залишилось продати.

2 спосіб.

4 – 1 = 3 (частини) – частин припадає на непродані ручки.

52 : 4 • 3 = 39 (р.) – ручок залишилось продати.

Відповідь: залишилось продати 39 кулькових ручок. 

 

Завдання 7.  

36 • (65 189 : 73 – 854) = 1404

_65189 | 73

  584     893

   678

   657

     219

     219

        0

_893

  854

    39

 

х  39

    36

  234

117 

1404

 

Дії з величинами.

7 км 248 м : 8 = 7248 м : 8 = (7200 м + 48 м) : 8 = 7200 м : 8 + 48 м : 8 = 900 м + 6 м = 906 м

 

Завдання 8. Під час озеленення парку перша бригада за 4 год висадила на клумби 240 саджанців квітів, а друга бригада за 3 год — 360 саджанців квітів. Скільки саджанців квітів висадять обидві бригади за 2 год, якщо працюватимуть разом із такою ж продуктивністю?

Розв'язання.

240 : 4 = 60 (с.) – саджанців висаджує перша бригада за 1 год.

360 : 3 = 120 (с.) – саджанців висаджує друга бригада за 1 год.

60 + 120 = 180 (с.) – саджанців висаджують дві бригади разом за 1 год.

180 • 2 = 360 (с.) – саджанців висадять дві бригади разом за 2 год.

Відповідь: за 2 год бригади, працюючи разом, висадять 360 садженців.

Інші завдання дивись тут...