Інші завдання дивись тут...

ПРИЙОМИ УСНОГО МНОЖЕННЯ

Завдання 76.

а) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 + 4  (хибно, 32 + 32 + 32 + 4 = 32 • 3 + 4)

б) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 (хибно, 32 + 32 + 32 = 32 • 3)

в) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 + 32 (істинно)

г) 32 • 4 = З0 • 4 + 2 • 4 (істинно, 30 • 4 + 2 • 4 = (30 + 2) • 4 = 32 • 4  

 

Завдання  77. Більший множник у кожному добутку.

345 • 1    (345 > 1)

34 • 12    (34 > 12)

5 • 140    (140 > 5)

700 • 0    (700 > 0)

800 : 2    (частка)

 

Завдання 78. Кількість доданків при записі добутку у вигляді суми.

34 • 10 = 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34  (10 доданків)

34 • 15 (15 доданків)

34 • 7 (7 доданків)

34 • 20 (20 доданків)

17 • 50 (50 доданків)

 

Завдання 79*. Що більше? Чому? На скільки?

46 • 2 < 46 • 3

46 + 46 < 46 + 46 + 46

На 46

 

54 • 4 > 50 • 4

54 + 54 + 54 + 54 > 50 + 50 + 50 + 50

На 4 • 4 = 16

 

20 • 4 < 25 • 5

20 + 20 + 20 + 20 < 25 + 25 + 25 + 25 + 25

На 5 • 5 = 25

 

Завдання 81. На шкільній фотовиставці, при­свяченій Дню знань, було 25 чор­но-білих фото, а кольорових — у 4 рази більше. Скільки фото було на виставці?

Чорно-білих – 25 фото

Кольорових – ?, у 4 рази більше фото, ніж чорно-білих

Всього – ? фото  

Розв’язання. Вираз 25 + 25 • 4 = 25 + (25 + 25 + 25 + 25)

1) 25 • 4 = 100 (ф.) – всього кольорових фото.

2) 25 + 100 = 125 (ф.) – всього фото було на виставці.

Відповідь: 125 фото було на виставці.

 

Завдання 82*. Склади з цих чотирьох фігур прямокутник. Знайди його периметр.

Розв’язання.

Спосіб 1.

1) 40 + 40 + 25 + 25 = 80 + 50 = 130 (мм) = 13 (см) – периметр прямокутника.

Спосіб 2.

1) (40 + 25) • 2 = (40 + 20 + 5) • 2 = 40 • 2 + 30 • 2 + 5 • 2 = 80 + 40 + 10 =

= 130 (мм) = 13 см

 

Завдання 83.

215 + 31 • 3 = 215 + 93 = 308

(54 + 46) • 3 = 100 • 3 = 300

40 • 5 + 170 = 200 + 170 = 370

120 • 3 + 250 • 2 = 360 + 500 = 860

35 • 3 – 7 = (30 + 5) • 3 – 7 = 90 + 15 – 7 = 90 + (15 – 7) = 90 + 8 = 98

764 • 0 + 764 • 1 = 0 + 764 = 764

 

Завдання 84. Тато купив Миколці 3 нові збірки казок, ціною по 15 гри кожна, та 2 енциклопедії, по 25 грн кожна. Чи вистачить батькові грошей, щоб купити Миколці ще морозиво за 6 грн, якщо в нього було 100 грн?

Розв’язання.

1) 15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 30 + 15 = 45 (грн.) – заплатив за збірки казок.

2) 25 • 2 = (20 + 5) • 2 = 40 + 10 = 50 (грн.) – заплатив за енциклопедії.

3) 45 + 50 = 95 (грн.) – вартість усієї покупки.

4) 100 – 95 = 5 (грн.) – грошей залишилося.

5 грн < 6 грн

Відповідь: грошей не вистачить.

 

Завдання 85.

53 – (3 • 9 + 4 • 6) = 53 – (27 + 24) = 53 – 51 = 2

53 – (3 • 9) + (4 • 6) = 53 – 27 + 24 = 50

(53 – 3 • 9 + 4) • 6 = (53 – 27 + 4) • 6 = 30 • 6 = 180

Інші завдання дивись тут...