Інші завдання дивись тут...

Завдання 545 Прочитали числа

463 чотириста шістдесят три
463 000 чотириста шістдесят три тисячі

 

Завдання 546

78 (сімдесят вісім), 78 000 (сімдесят вісім тисяч), 5 (п’ять), 5 000 (п’ять тисяч), 99 (дев’яносто дев'ять), 99 000 (дев’яносто дев’ять тисяч), 150 (сто п’ятдесят), 150 000 (сто п’ятдесят тисяч), 700 (сімсот), 700 000 (сімсот тисяч).

2) 78 = 7 дес. 8 од.

78 000 = 7 дес. тис. 8 тис.

5 = 5 од.

5 000 = 5 тис.

99 = 9 дес. 9 од.

99 000 = 9 дес. тис. 9 тис.

150 = 1 сот. 5 дес.

150 000 = 1 сот. тис. 5 дес. тис.

700 = 7 сот.

700 000 = 7 сот. тис.

3) 78 = 78 од.

78 000 = 78 тис.

5 =  5 од.

5 000 = 5 тис.

99 = 99 од.

99 000 = 99 тис.

150 = 150 од.

150 000 = 150 тис.

700 = 700 од.

700 000 = 700 тис.

Завдання 547

5 сот. ― 500 п'ятсот
8 дес. ― 80 вісімдесят
7 сот. тис. ― 700000 сімсот тисяч
4 сот. тис ― 400000 чотириста тисяч
5 дес. тис. ― 50000 п'ятдесят тисяч
3 дес. тис. ― 30000 тридцять тисяч
4 тис. ― 4000 чотири тисячі
6 тис. ― 6000 шість тисяч

 

Завдання 548
800000 + 100000 = 900000
300000 + 600000 = 900000
800000 – 100000 = 700000
800000 – 600000 = 200000
80000  2 = 160000
80000 : 2 = 40000

Завдання 549

Газопровід укладали 3 бригади. Перша вклала 328 м, друга на 56 м менше, а третя — у 2 рази менше, ніж перша і друга бригади разом. Скільки метрів газопроводу залишилося ще вкласти, якщо довжина рову для газопроводу дорівнює 984 м?
Короткий запис
— 328 м
II — ?, на 56 м менше, ніж I
III — ?, у 2 рази менше, ніж I і II разом
Разом I, II, II— 984 м
Залишилося — ?
Розв'язання 
1) 328 – 56 = 272 (м) – ІІ бригада
2) 328 + 272 = 600 (м) – І і ІІ бригади разом
3) 600 : 2 = 300 (м) – ІІІ бригада
4) 272 + 328 + 300 = 900 (м) – разом І, ІІ і ІІІ бригади
5) 984 – 800 = 84 (м)
Відповідь: 84 метри газопроводу залишилося ще вкласти.

 

Завдання 550
(700 – 300) : x = 200
400 : х = 200
х = 400 : 200
х = 2
172 : 2 + x = 100
86 + х =100
х = 100 – 86
х = 14

Завдання 551

За малюнком склади і розв’яжи рівняння
Нехай х (кг) – маса крупи, тоді х + 20 (кг) – вага на праві шальці, 50 + 100 (кг) – вага на лівій шальці. Складемо рівняння:

х + 20 = 50 + 100

х + 20 = 150

х = 150 – 20

х = 130 (кг) – маса крупи.

 

Завдання 552
2 м = 20 дм
2 м = 200 см
2 м = 2000 мм
5 м = 50 дм
5 м = 500 см
5 м = 5000 мм
10 м = 100 дм
10 м = 1000 см
10 м = 10000 мм

Завдання 553

5 р. = 60 міс.
5 діб = 120 год
8 тижнів = 56 діб

Завдання 554

1) Запиши всі трицифрові числа, у яких 5 одиниць, а число сотень і десятків однакове.
115, 225, 335, 445, 555, 665, 775, 885, 995
2) Запиши всі чотирицифрові числа, які містять 6 тисяч, а сотень, десятків і одиниць — однакову кількість.
6000, 6111, 6222, 6333, 6444, 6555, 6666, 6777, 6888, 6999

 

Завдання 555
а) тисячами від 95 тис. до 102 тис.: 95 тис, 96 тис, 97 тис, 98 тис, 99 тис, 100 тис, 101 тис, 102 тис.
б) десятками тисяч від 100 тис. до 200 тис.: 100 тис, 110 тис, 120 тис, 130 тис, 140 тис, 150 тис, 160 тис, 170 тис, 180 тис, 190 тис, 200 тис.
в) одиницями від 1000 до 1020: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Одиницями від 1030 до 1010: 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010

 

Завдання 556

1) 410 = 410 од.

2) 356 000 = 356 тис.

3) У третьому числі таблиці 356 410 (триста п’ятдесят шість тисяч чотириста десять) є одиниці обох класів класу тисяч і класу одиниць.

 

Завдання 557
1) Середня відстань від Землі до Місяця 384 400 км (триста вісімдесят чотири тисяч чотириста).

2) Довжина екватора Землі становить 40 024 км (сорок тисяч двадцять чотири).

3) Діаметр Землі — 12 742 км (дванадцять тисяч сімсот сорок два).

 

Завдання 558

1) До тисячі додати один буде тисяча один: 1 000 + 1 = 1 001

2) До 10 000 додати два буде десять тисяч два: 10 000 + 2 = 10 002.

3) 1003 (тисяча три), 1010 (тисяча десять), 1059 (тисяча п’ятдесят дев’ять), 1300 (тисяча триста), 1359 (тисяча триста п’ятдесят дев’ять), 1505 (тисяча п’ятсот п’ять), 1770 (тисяча сімсот сімдесят), 1991 (тисяча дев’ятсот дев’яносто один);

2020 (дві тисячі двадцять), 3045 (три тисячі сорок п’ять), 5060 (п’ять тисяч шістдесят), 7150 (сім тисяч сто п’ятдесят), 8220 (вісім тисяч двісті двадцять), 9333 (дев’ять тисяч триста тридцять три), 9500 (дев’ять тисяч п’ятсот), 9999 (дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять);

10001 (десять тисяч один), 10032 (десять тисяч тридцять два), 20080 (двадцять тисяч вісімдесят), 40200 (сорок тисяч двісті), 50630 (п’ятдесят тисяч шістсот тридцять), 70 855 (сімдесят тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять), 99999 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять).

 

Завдання 559
а) Одна тисяча п’ять 1005, дві тисячі десять 2010, п’ять тисяч п’ятдесят 5050.
б) Десять тисяч 10000, двадцять тисяч десять 20010, сімдесят тисяч триста 70300, вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісім 88808
в) Сто тисяч 100000, двісті тисяч 200000, чотириста тисяч 400000, п’ятсот тисяч 500000, сімсот тисяч 700000, дев’ятсот тисяч 900000, мільйон 1000000

 

Завдання 560
420038 + 1 = 420039
420038 + 2 = 420040
420038 + 10 = 420048
420038 + 100 = 420138
380453 – 1 = 380452
380453 – 3 = 380450
380453 – 10 = 380443
380453 – 100 = 380353

Завдання 561

Територія України простягається із заходу на схід на тисячу триста шістнадцять кілометрів, а з півночі на південь — на вісімсот дев’яносто три кілометри.423
1316 км > 893 км на 423 км

 

Завдання 562
Турист пройшов пішки 12 км, долаючи щогодини 4 км. На велосипеді він проїхав 75 км, проїжджаючи щогодини 15 км. Скільки часу тривала мандрівка, якщо турист ще відпочивав 1 год 30 хв?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (год) – пішки

2) 75 : 15 = 5 (год) – на велосипеді

3) 3 год + 5 год + 1 год 30 хв = 9 год 30 хв

Відповідь: 9 год 30 хв тривала мандрівка.

 

Завдання 563
Із 12 яблунь одного сорту зібрали по 34 кг яблук, а з 12 яблунь іншого сорту — по 45 кг. Скільки всього кілограмів яблук зібрали?
Короткий запис
— ?, 12 ябл. по 34 кг
II — ?, 12 ябл. по 45 кг
Разом I, II — ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 34 + 45 = 79 (кг) – двох сортів разом

2) 79 • 12 = 948 (кг)

2 спосіб

1) 34 • 12 = 408 (кг) – I сорту

2) 45 • 12 = 540 (кг) – II сорту

3) 408 + 540 = 948 (кг)

Відповідь: зібрали 948 кілограмів яблук.

 

Завдання 564 Рівняння
(100 – 70)  x = 180
30 • х = 180
х = 180 : 30
х = 6
168 : 4 – x = 29
42 – х = 29
х = 42 – 29
х = 13
x – 175  4 = 300
х – 700 = 300
х = 300 + 700
х = 1000

Завдання 565

(930 – 630) : 3 + 170 = 270
240 : (6 • 2) + 30 = 50
150 + 150 : (3 + 7) = 165
180 – 108 : (9 : 3) = 144

Інші завдання дивись тут...