Інші завдання дивись тут...

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 271.

400 : 2 = 200

960 : 20 = 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 80 : 2 + 16 : 2 =  40 + 8 = 48

650 : 50 = 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

 

400 : 20 = 40 : 2 = 20

960 : 40 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

840 : 70 = 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

 

400 : 200 = 4 : 2 = 2

840 : 30 = 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28

780 : 60 = 78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 10 + 3 = 13

 

400 : 1 = 400

560 : 20 = 56 : 2 = (40 + 16) ; 2 = 20 + 8 = 28

960 : 80 = 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

 

Завдання 272. За 3 год 5 робітників спорудили 180 м паркану. Скільки мет­рів паркану споруджує (у середньому) 1 робітник за 1 год, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 180 : 3 = 60 (м) – метрів паркану спорудили за 1 год 5 робітників.

2) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12 (м) – метрів паркану спорудив за 1 год 1 робітник.

2 спосіб

1) 180 : 5 = (150 + 30) : 5 = 36 (м) – метрів паркану спорудив 1 робітник за 3 год.

2) 36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 12 (м) – метрів паркану спорудив 1 робітник за 1 год.

Відповідь: 12 метрів паркану спорудив 1 робітник за 1 год.

 

Завдання 273. За 2 хв 3 учні, читаючи почергово текст, прочитали разом 600 слів. Скільки слів за 1 хв в середньому читав 1 учень?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 600 : 3 = 200 (сл.) – слів читав 1 учень за 2 хв.

2) 200 : 2 = 100 (сл.) – слів читав 1 учень за 1 хв.

2 спосіб

1) 600 : 2 = 300 (сл.) – слів читали за 1 хв 3 учні.

2) 300 : 3 = 100 (сл.) – слів читав за 1 хв 1 учень.

Відповідь: 100 слів читав 1 учень за 1 хв.

 

Завдання 274. Діаметр кола 18 см. Який радіус цього кола?

Розв’язання.

Нехай х (см) – радіус кола, тоді х • 2 (см) – діаметр кола. Складемо рівняння

х • 2 = 18

х = 18 : 2

х = 9 (см) – радіус цього кола.

Відповідь: 9 сантиметрів.

 

Завдання 275. Накресли прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см. Скільки найменше квадратів можна утворити з нього?

Розв’язання.

8 см = 1 см • 8

2 см = 1 см • 2

1) 8 • 2 = 16 (квадратів) – квадратів зі стороною 1 см.

Квадрат зі стороною 1 см має 4 квадратики (клітинки зошита).

2) 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 64 (квадратиків) – квадратиків (клітинок зошита).

  

Завдання 276. Порівняй значення виразів.

240 • 2 + 120 • 3 < 150 • 6   

240 : 2 + 120 : 3 = 800 : 5

702 • 9 + 28 • 9 = 100 • 9

 

240 : 20 – 120 : 30 = 240 : 30

480 : 4 – 160 : 4 = 320 : 4

79 • 1 – 79 • 0 <  80 • 1

240 • 2 + 120 • 3 = 480 + 360 = 840

150 • 6 = 600 + 300 = 900

240 : 2 + 120 : 3 = 120 + 40 = 160

800 : 5 = (500 + 300) : 5 = 160

72 • 9 + 28 • 9 = 9 • (72 + 28) = 9 • 100

240 : 20 – 120 : 30 = 12 – 4 = 8

240 : 30 = 24 : 3 = 8

480 : 4 – 160 : 4 = 120 – 40 = 80

320 : 4 = 80

79 • 1 – 79 • 0 = 79

 

Завдання 277.

У скільки разів більший 1 м від 1 дм? 1 м : 1 дм = 10 дм : 1 дм = 10

У скільки разів більший 1 м від 1 см? 1 м : 1 см = 100 см : 1 см = 100

У скільки разів більший 1 кг від 1 г? 1 кг : 1 г = 1000 г : 1 г = 1000

У скільки разів більший 1 ц від 1 кг? 1 ц : 1 кг = 100 кг : 1 кг = 100

У скільки разів більший 1 грн від 1 к.? 1 грн : 1 к. = 100 к. : 1 к. = 100

 

Завдання 278.

На скільки відрізок 12 см довший від відрізка 12 мм? 12 см – 12 мм =

= 120 мм – 12 мм = 108 мм

На скільки 1 м коротший від 1 км? 1 км – 1 м = 1000 м – 1 м = 999 м

У скільки разів 1 т важча від 1 ц? 1 т : 1 ц = 10 ц : 1 ц = 10

У скільки разів 1 кг легший від 1 ц? 1 ц : 1 кг = 100 кг : 1 кг = 100

 

МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО

Завдання 279. Поясни.

а) 25 • З0 = 25 • (3 • 10) = 25 • 3 • 10 = 75 • 10 = 750

в)

30 • 20 = 600

20 • 30 = 600

40 • 10 = 400

20 • 40 = 800

30 • 30 = 900

20 • 50 = 1000

50 • 20 = 1000

10 • 70 = 700

 

Завдання 280.

450 : 150 = х,  х • 150 = 450, 3 • 150 = 450

Отже, 450 : 150 = 3

 

360 : 180 = х, х • 180 = 360, 2 • 180 = 360

Отже, 360 : 180 = 2

 

600 : 150 = х, х • 150 = 600, 4 • 150 = 600

Отже, 600 : 150 = 4

 

480 : 240 = х, х • 240 = 480, 2 • 240 = 480

Отже, 480 : 240 = 2

 

750 : 250 = х, х • 250 = 750, 3 • 250 = 750

Отже, 750 : 250 = 3

 

660 : 220 = х, х • 220 = 660, 3 • 220 = 660

Отже, 660 : 220 = 3

 

390 : 130 = х, х • 130 = 390, 3 • 130 = 390

Отже, 390 : 130 = 3

 

660 : 110 = х, х • 110 = 660, 6 • 110 = 660

Отже, 660 : 110 = 6

 

Завдання 281. Із 480 м тканини пошили 120 однакових костюмів. Скільки метрів тканини витрачено на один костюм?

Розв’язання.

Нехай х (м) – тканини треба на 1 костюм, тоді х • 120 (м) – тканини треба для 120 однакових костюмів. Складемо рівняння

х • 120 = 480

х = 480 : 120

х = 4 (м) – тканини витрачено на 1 костюм.

 

Завдання 282. Частка одноцифрове число.

270 : 90 = 3 (перше повне ділене 270, у частці 1 цифра)

270 : З0 = 9 (перше повне ділене 270, у частці 1 цифра)

360 : 6         (перше неповне ділене 36, плюс ще одна цифра, у частці 2 цифри)

360 : 60 = 6 (перше повне ділене 360, у частці 1 цифра)

720 : 90 = 8 (перше повне ділене 720, у частці 1 цифра)

720 : 120 = 6 (перше повне ділене 720, у частці 1 цифра)

750 : З          (перше неповне ділене 7, плюс ще дві цифри, у частці 3 цифри)

750 : 250 = 3 (перше повне ділене 750, у частці 1 цифра)

 

Завдання 283. За один місяць господар дому платить за використання холодної води 35 грн, що становить 1/3 плати за гарячу воду. Скільки гривень сплачує господар за використання холодної та гарячої води за півроку (6 місяців)?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 35 • 3 = (30 + 5) • 3 = 90 + 15 = 105 (грн) – плата за гарячу воду за 1 місяць.

2) 105 + 35 = 140 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за 1 місяць.

3) 140 • 6 = (100 + 40) • 6 = 600 + 240 = 840 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за півроку.

2 спосіб

1) 35 • 6 = (30 + 5) • 6 = 180 + 30 = 210 (грн) – плата за холодну воду за півроку.

2) 35 • 3 = 105 (грн) – плата за гарячу воду за 1 місяць.

3) 105 • 6 = (100 + 5) • 6 = 600 + 30 = 630 (грн) – плата за гарячу воду за півроку.

4) 210 + 630 = 840 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за півроку.

Відповідь: 840 гривень.

 

Завдання 284.

630 : 210 = 63 : 21 = 3

480 : 120 = 48 : 12 = 4

480 : 160 = 48 : 16 = 3

 

240 : 80 = 24 : 8 = 3

720 : 90 = 72 : 9 = 8

720 : 240 = 72 : 24 = 3

 

З0 • 5 = 150

40 • 8 = 320

20 • 9 = 180

 

18 • 18 + 19 • 19 = 324 + 361 = 685

21 • 21 – 20 • 20 = 441 – 400 = 41

36 •  15 – 35 • 15 = 15 • (36 – 35) = 15

 

Завдання 285. Для дитячого садка купили 5 дерев'яних гойдалок, по 140 грн кожна, і 4 гумові м'ячі, по 25 грн кожний. У скільки разів вартість гойдалок більша від вартості м'ячів?

Розв’язання.

1) 140 • 5 = (100 + 40) • 5 = 700 (грн) – вартість дерев'яних гойдалок.

2) 25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100 (грн) – вартість гумових м’ячів.

3) 700 : 100 = 7 (разів) – у стільки разів вартість гойдалок більша від вартості м’ячів.

Відповідь: у 7 разів вартість гойдалок більша від вартості м’ячів.

 

Завдання 286. Дізнайся, яка оплата за використання холодної та гарячої води у твоєму будинку чи квартирі (числові дані округли до гривень).

За один місяць господар дому платить за використання холодної води 20 грн, що становить 1/4 плати за гарячу воду. Скільки гривень сплачує господар за використання холодної та гарячої води за півроку (6 місяців)?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 20 • 4 = 80 (грн) – плата за гарячу воду за 1 місяць.

2) 20 + 80 = 100 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за 1 місяць.

3) 100 • 6 = 600 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за півроку.

2 спосіб

1) 20 • 6 = 120 (грн) – плата за холодну воду за півроку.

2) 20 • 4 = 80 (грн) – плата за гарячу воду за 1 місяць.

3) 80 • 6 = 480 (грн) – плата за гарячу воду за півроку.

4) 120 + 480 = 600 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за півроку.

Відповідь: 600 гривень.

Інші завдання дивись тут...