Інші завдання дивись тут...

ВИЗНАЧЕННЯ В ЧИСЛІ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ КОЖНОГО РОЗРЯДУ

Завдання 461.

Число

Загальна кількість десятків

20 175

2 017

75 964

7 596

429 750

42 975

 

Завдання 462824 375 це 8 243 сот. ; 824 375 це 824 тис.; 824 375 це 82 дес. тис.; 824 375 це 8 сот. тис.

Правило (алгоритм) визначення загальної кіль­кості одиниць будь-якого розряду.

 

Завдання 463.

Число

Кількість десятків

Кількість сотень

Кількість тисяч

Кількість десятків тисяч

Кількість сотень тисяч

450 864

300 518

275 904

25 600

45 086

30 051

27 590

2 560

4 508

3 005

2 759

256

450

300

275

25

45

30

27

2

4

3

2

0

 

Завдання 464.

1 000 + 3 000 = 4 000

10 000 + 30 000 = 40 000

100 000 + 300 000 = 400 000

100 000 + 30 000 + 40 = 130 040

100 000 + 10 000 + 1 000 + 100 + 10 + 1 = 111 111

 

5 000 – 2 000 = 3 000

50 000 – 20 000 = 30 000

500 000 – 200 000 = 300 000

200 000 + 5 000 + 80 + 4 = 205 084

 

Завдання 465. Числа в порядку зростання: 1, 9, 10, 99, 100, 999, 1 000, 9 999, 10 000, 99 999, 100 000, 999 999

 

Завдання 466. На пошиття костюма йде а м тканини.

1) Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 50 таких костюмів? а • 50

2) Скільки костюмів можна пошити з 64 м тканини? 64 : а

3) Скільки метрів тканини потрібно на пошив 8 суконь, якщо на 1 сукню йде на 2 м тканини більше, ніж на 1 костюм? (а + 2) • 8

4) Якщо а = 4, тоді а • 50 = 4 • 50 = 200

   Якщо а = 4, тоді 64 : а = 64 : 4 = 16

   Якщо а = 4, тоді (а + 2) • 8 = (4 + 2) • 8 = 48

 

Завдання 467.

Число

Кількість десятків

Кількість сотень

Кількість тисяч

Кількість десятків тисяч

Кількість сотень тисяч

138 504

275 690

382 600

790 000

13 850

27 569

38 260

79 000

1 385

2 756

3 826

7 900

138

275

382

790

13

27

38

79

1

2

3

7

 

Завдання 468. Перший майстер плете 70 кошиків за 14 днів, а другий за 35 днів.

1) Скільки кошиків плете за 1 день перший майстер? Другий майстер?

70 : 14 = 5 (к.) – кошиків плете за 1 день перший майстер.

70 : 35 = 2 (к.) – кошиків плете за 1 день другий майстер.

2) Скільки кошиків за 1 день плетуть перший і другий майстри разом?

5 + 2 = 7 (к.) – кошиків за 1 день плетуть перший і другий майстер разом.

3) За скільки днів виплетуть 70 кошиків обидва майстри, працюючи разом?

70 : 7 = 10 (дн.) – днів треба.

 

Завдання 469. Побудуй квадрат. Досліди, яке коло (з яким центром і радіусом) проходить через усі вершини цього квадрата. Побудуй це коло.

Розв’язання.

Коло, центр якого проходить через точку перетину діагоналей квадрата, проходить через усі вершини цього квадрата.

Радіус такого кола дорівнює половині діагоналі квадрата.

 

МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ

Завдання 470.

6 054 = 6 тис. 5 дес. 4 од (шість тисяч п’ятдесят чотири, 6 одиниць ІІ класу і 54 одиниці І класу)

605 401 = 6 сот. тис. 5 дес. тис. 4 сот. 1 од. (шістсот п’ять тисяч чотириста один, 605 одиниць ІІ класу і 401 одиниця І класу)

145 = 1 сот. 4 дес. 5 од. (сто сорок п’ять, 145 одиниць І розряду)

252 559 = 2 сот. тис. 5 дес. тис. 2 тис. 5 сот. 5 дес. 9 од. (двісті п’ятдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять, 252 одиниці ІІ класу і 559 одиниць І класу)

Найбільше число (найбільше оди­ниць старшого розряду у шести розрядному числі): 605 401

Найменше число (найменша кількість розрядів): 145

 

Завдання 471.

28 • 10 = 10 • 28 = 28 дес. = 280

28 • 100 = 100 • 28 = 28 сот. = 2 800

28 • 1 000 = 1 000 • 28 = 28 тис. = 28 000

28 • 10 000 = 10 000 • 28 = 28 дес. сот. = 28 000

 

Завдання 472. Порівняй числа.

8 235 < 82 350

75 < 75 000

150 < 150 000

63 < 6 300

82 350 : 8 235 = 10 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

75 000 : 75 = 1 000 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

150 000 : 150 = 1 000 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

6 300 : 63 = 100 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

 

Завдання 473.

2 300 = 23 • 100

16 000 = 16 • 1 000

190 = 19 • 10

72 000 = 72 • 1 000

134 000 = 134 • 1 000

8 000 = 8 • 1 000

 

Завдання 474.

724 = 700 + 20 + 4 = 7 • 100 + 2 • 10 + 4 • 1

3 649 = 3 000 + 600 + 40 + 9 = 3 • 1 000 + 6 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1

12 735 = 10 000 + 2 000 + 700 + 30 + 5 = 1 • 10 000 + 2 • 1 000 + 7 • 100 + 3 • 10 + 5 • 1

86 515 = 80 000 +  6 000 + 500 + 10 + 5 = 8 • 10 000 +  6 • 1 000 + 5 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1

325 528 = 300 000 + 20 000 + 5 000 + 500 + 20 + 8 = 3 • 100 000 + 2 • 10 000 + 5 • 1 000 +

+ 5 • 100 + 2 • 10 + 8 • 1

 

Завдання 475. Щоб наповнити ванну, відкрили 2 крани. З першого крану за 4 хв наливається 40 л води, а з другого за 3 хв — 45 л.

1) Скільки літрів води наливається у ванну за 1 хв, якщо відкрити обидва крани?

40 : 4 + 45 : 3 = 10 + 15 = 25 (л)

2) Скільки літрів води наллється з першого крану за 10 хв?

40 : 4 • 10 = 100 (л)

3) Скільки літрів води наллється з другого крану за 5 хв?

45 : 3 • 5 = 15 • 5 = 75 (л)

4) Скільки літрів води наллється у ванну за 6 хв, якщо від­крити обидва крани?

(40 : 4 + 45 : 3) • 6 = 150 (л)

5) За скільки хвилин наповниться ванна місткістю 500 л, якщо відкрити обидва крани одночасно?

500 : (40 : 4 + 45 : 3) = 500 : 25 = 20 (хв.)

 

Завдання 47б.

5 см – 4 мм = 4 см 10 мм – 4 мм = 4 см 6 мм

13 м – 5 дм = 12 м 10 дм – 5 дм = 12 м 5 дм

13 м – 5 см = 12 м 100 см – 5 см = 12 м 95 см

 

10 т – 3 ц = 9 т 10 ц – 3 ц = 9 т 7 ц

12 т 400 кг + 100 кг = 12 т 500 кг = 12 т 5 ц

12 т 400 кг + 1 т = 13 т 400 кг

 

Завдання 477. Учні з гуртка народної творчості «Умілі руки» виготовляють 90 ляльок-мотанок за З0 занять, а учні з гуртка «Народний умілець» — за 45 за­нять. Скільки ляльок-мотанок виготовляють за 1 заняття учні гуртка «Умілі руки» та «На­родний умілець» разом? За скільки спільних занять обидва гуртки виготовляють 90 ляльок-мотанок?

Розв’язання.

1) 90 : 30 = 3 (л.) – ляльки виготовляють за 1 заняття в гуртку «Умілі руки».

2) 90 : 45 = 2 (л.) – ляльок виготовляють за 1 заняття в гуртку «Народний умілець».

3) 3 + 2 = 5 (л.) – ляльок виготовляють за 1 заняття обидва гуртки.

4) 90 : 5 = 18 (з.) – потрібно спільних занять.

Відповідь: 5 ляльок виготовлять за 1 спільне заняття, за 18 спільних занять виготовляють 90 ляльок.

.

ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ

Завдання 478.

840 : 10 = 84

8 400 : 10 = 840

840 000 : 10 = 84 000

840 000 : 100 = 8 400

840 000 : 1 000 = 840

840 000 : 10 000 = 84

 

Завдання 479. Ділення з остачею

7 435 : 10 = 743 (ост. 5), 5 < 10, 7435 = 743 • 10 + 5

8 647 : 100 = 86 (ост. 47), 47 < 100, 8 647 = 86 • 100 + 47

28 654 : 1 000 = 28 (ост. 654), 654 < 1 000, 28 654 = 28 • 1 000 + 654

 

Завдання 480

З 269 : 10 = 326 (ост. 9), бо 3 269 = 326 • 10 + 9 = 3 260  + 9

 

Завдання 481. Один столяр за 5 год реставрує 15 стільців. Скільки стільців реставрує інший столяр за 4 год, якщо, працюючи разом, обидва столяри реставрують за 1 год 7 стільців?

Розв’язання.

1) 15 : 5 = 3 (ст.) – стільців реставрує за 1 год перший столяр.

2) 7 – 3 = 4 (ст.) – стільців реставрує за 1 год другий столяр.

3) 4 • 4 = 16 (ст.) – стільців реставрує другий столяр за 4 год.

Відповідь: 16 стільців реставрує другий столяр за 4 години.

У якого столяра продуктивність праці (виготовлена кількість стільців за одиницю часу) більша? У другого столяра більша продуктивність праці, ніж у першого, адже 4 > 3.

 

Завдання 482. Практична робота.

3 см 4 мм = 34 мм

Р = 34 мм • 4 = 136 мм = 13 см 6 мм – периметр квадрата зі стороною 3 см 4 мм.

 

Завдання 483.

1) Зменш числа 5 000, 76 000, 100 000, 180 000 у 10 разів; у 100 разів; у 1 000 разів.

5 000 : 10 = 500

76 000 : 10 = 7 600

100 000 : 10 = 10 000

180 000 : 10 = 18 000

5 000 : 100 = 50

76 000 : 100 = 760

100 000 : 100 = 1 000

180 000 : 100 = 1 800

5 000 : 1 000 = 5

76 000 : 1 000 = 76

100 000 : 1 000 = 100

180 000 : 1 000 = 180

2) Збільш числа 28, 347, 450, 702 у 10 разів; у 100 разів; у 1 000 разів.

28 • 10 = 280

347 • 10 = 3 470

450 • 10 = 4 500
702 • 10 = 7 020

28 • 100 = 2 800

347 • 100 = 34 700

450 • 100 = 45 000

702 • 100 = 70 200

28 • 1 000 = 28 000

347 • 1 000 = 237 000

450 • 1 000 = 450 000

702 • 1 000 = 702 000

 

Завдання 484. За 20 хв сестричка зірвала 100 яблук, а братик за 15 хв 75 яблук. Скільки яблук зірвали діти за 10 хв спільної роботи?

Розв’язання.

1) 100 : 20 = 5 (яб.) – яблук зірвала сестричка за 1 хв.

2) 75 : 15 = 5 (яб.) – яблук зірвав братик за 1 хв.

3) 5 + 5 = 10 (яб.) – яблук зірвали за 1 хв спільної роботи.

4) 10 • 10 = 100 (яб.) – яблук зірвали за 10 хв спільної роботи.

Відповідь: 100 яблук зірвали діти за 10 хв спільної роботи.

* У кого з дітей вища продуктивність праці (зірвали кількість яблук за одиницю часу)?

Продуктивність праці дітей однакова (5 = 5).

 

Завдання 485.

а) За допомогою дужок змінили у виразах порядок дій, щоб значення виразу не змінилося:

З0 000 + 6000 – 5 000 + 2 000 = 30 000 + (6 000 – 5 000) + 2 000

17 000 + 3 000 : 100 + 70 = 17 000 + (3 000 : 100 + 70)

 

б) За допомогою дужок змінили у виразах порядок дій, щоб значення виразу змінилося:

З0 000 + 6000 – 5 000 + 2 000 ≠ 30 000 + 6 000 – (5 000 + 2 000)

 17 000 + 3 000 : 100 + 70 ≠ (17 000 + 3 000) : 100 + 70

 

Завдання 486.

З чисел 100, 150, 200, 715, 1 200, 13 400, 13 405, 127 721, 800 040 діляться на 10 без остачі круглі числа (100, 150, 200, 1 200, 13 400, 800 040).

100 : 10 = 10

150 : 10 = 15

200 : 10 = 20

715 : 10 = 71 (ост. 5)

1 200 : 10 = 120

13 400 : 10 = 1 340

13 405 : 10 = 1 340 (ост. 5)

127 721 : 10 = 12 772 (ост. 1)

800 040 : 10 = 80 004

З чисел 120, 135, 147, 290, 854, 995, 11 705, 42 841, 58 840, 250 009, 333 335 діляться без остачі на 5 числа з останньою цифрою 0 або 5 (120, 135, 290, 995, 11 705, 58 840, 333 335)

120 : 5 = 24

135 : 5 = 27

147 : 5 = 29 (ост. 2)

290 : 5 = 145

854 : 5 = 170 (ост. 4)

995 : 5 = 199

11 705 : 5 = 2 341

42 841 : 5 = 8 568 (ост. 1)

58 840 : 5 = 11 768

250 000 : 5 = 50 000

333 335 : 5 = 66 667

Інші завдання дивись тут...