Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Письмове додавання

+ 423423

   364364

   787787

+ 248248

   375375

   623623

Завдання 2

+63239
  54987
118226

Завдання 3

+  7325

  24303

  12675

  44303

+  7325

  12675

  24303

  44303

Завдання 4

Довжина Дніпра 2201 км, Десни — 1130 км. Яка протяжність двох річок разом?
Розв'язання
+2201
  1130
  3331 (км)
Відповідь: протяжність двох річок разом 3331 кілометр.

 

Завдання 5

Якщо а = 3405, b = 6595, тоді а + 38420 + b + 10560 =

= 3405 + 38420 + 6595 + 10560 = 58980

+ 3405

  38420

   6595

  48420

+48420

  10560

  58980

Якщо m = 23789, n = 17598, тоді m + n – 789 – 598 = 

= 23789 + 17598 – 789 – 598 = 40000

+23789

  17598

  41387

_41387

    789

  40598

Завдання 6

У майстерні за перший тиждень пошили 110 військових форм, а решту пошили за другий тиждень. Усього на такий одяг витратили 950 м тканини. Скільки військових одностроїв пошили за другий тиждень, якщо на одну форму витрачали 5 м тканини?

Розв'язання

1) 5 • 110 = 550 (м) – витратили за I тиждень

2) 950 – 550 = 400 (м) – витратили за II тиждень

3) 400 : 5 = 80 (ф.)

Відповідь: за другий тиждень пошили 80 військових форм.

 

Завдання 7

+ 12416

    5078

   17494

_ 12436

    7647

    4789

Завдання 8

Об’ємні предмети (тіла): шафа, лампа, глобус, вазон, м’яч.

 

Завдання 9

Об'ємні фігури (геометричні тіла): піраміда, куб, циліндр, куля, паралелепіпед, конус.

 

Завдання 10

+ 983935

     73706

  1057641

+ 356683

   254317

   611000

х 300

  3   

  900

+ 631405

   271673

   903078

+ 675756

     49115

   724871

х 3000

  4    

 12000

Завдання 11

За 3 робочі зміни майстрині, працюючи з однаковою продуктивністю, пошили 150 теплих бушлатів для воїнів Збройних сил України. Скільки бушлатів пошиють ці майстрині за робочий тиждень (5 робочих змін), якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Розв'язання

1) 150 : 3 = 50 (б.) – за 1 зміну.

2) 50 • 5 = 250 (б.)

Відповідь: за робочий тиждень пошиють 250 бушлатів.

 

Завдання 12
Паралелепіпед складається з прямокутників, а піраміда  з трикутників.

 

Завдання 13

+ 72314

    3698

   76012

 

Завдання 14

+ 7364

      29

   7393

+ 7364

    129

   7493

+ 25008

      495

   25503

+ 18532

       99

   18631

+ 18532

    4288

   22820

+ 137054

      2354

   139408

Завдання 15

За переписом населення 2001 року, в Україні проживало 275 763 білоруси і 258 619 молдован. Скільки разом білорусів і молдован проживало в Україні? Перевір правильність виконання дії за допомогою переставного закону додавання.

+ 275763

   258619

   534382

+ 258619

   275763

   534382

Завдання 16

+ 7 кг 550 г

   2 кг 540 г

  10 кг  90 г

Завдання 17

Вартість трьох пеналів і шести ручок однакова. Яка ціна пенала, якщо ручка коштує 20 грн?

Розв'язання

1) 20 • 6 = 120 (грн) – вартість авторучок.

2) 120 : 3 = 40 (грн)

Відповідь: ціна пенала 40 гривень.

Склади обернену задачу, щоб шуканим було число 6

Вартість трьох пеналів і декількох ручок однакова. Ціна пеналу 40 грн, а ручки — 20 грн. Скільки купили ручок?

Розв'язання

1) 40 • 3 = 120 (грн) – вартість пеналів.

2) 120 : 20 = 6 (шт.) 

Відповідь: купили 6 ручок.

 

Завдання 18
х – З175 = 8249
х = 8249 + 3175
х = 11424

х – 264 = 1058 + 495

х – 264 = 1553

х = 1553 + 264

х = 1817

Завдання 19

Паралелепіпед має 6 граней, 8 вершин, 12 ребер.

 

Завдання 20

З розгортки склали паралелепіпед (див. № 19). На великих гранях розмістили по 7 аплікацій кругів, на середніх — по 5, а на малих — по 3. Скільки кругів на поверхні паралелепіпеда?

7 • 2 + 5 • 2 + 3 • 2 = 14 + 10 + 6 = 30 (кругів)

Ребра обклеїли стрічкою. Скільки сантиметрів стрічки використали, якщо AC = 7 см, AB = 10 см, AP = 5 см?

7 • 4 + 10 • 4 + 5 • 4 = 28 + 40 + 20 = 88 (см)

 

Завдання 21
У вісім однакових коробок розфасували 64 кг цукерок. Скільки потрібно коробок для розфасування 140 кг цукерок, якщо в кожній коробці буде на 2 кг цукерок більше?

Розв'язання

1) 64 : 8 = 8 (кг) – у 1 коробці спочатку.

2) 8 + 2 = 10 (кг) – у 1 коробці потім.

3) 140 : 10 = 14 (к.)

Відповідь: потрібно 14 коробок.

 

Завдання 22
Запиши правильні рівності римськими цифрами.
IX + V = XIV

VI + VI = XII

VII + IV = XI