Інші завдання дивись тут...

ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ

Завдання 524.

Поясни: (а • b): с (а : с) • Ь.

84 : 14 = 6

840 000 : 14 = (84 • 10 000) : 14 = (84 : 14) • 10 000 = 60 000

 

6 600 : 33 = (66 • 100) : 33 = (66 : 33) • 100 = 200

52 000 : 13 = (52 • 1 000) : 13 = (52 : 13) • 1 000 = 4 000

 

510 000 : 17 = (51 • 10 000) : 17 = (51 : 17) • 10 000 = 30 000

6 900 : 23 = (69 • 100) : 23 = (69 : 23) • 100 = 300

 

Завдання 525.

21 • а = а • 21  (від перестановки множників добуток не змінюється)

2 100 : 10 > 2 100 : 100  (частка більша там, де менший дільник)

91 000 : 13 > 9 100 : 13  (частка більша там, де більше ділене)

105 000 : 21 < 105 000 : 15 (частка менша там, де більший дільник)

 

Завдання 526.

х + 38 = 72 • 3

х + 38 = 216

х = 216 – 38

х = 178

178 + 38 = 216

72 • 3 = 216

216 = 216

1 200 : х = 600

х = 1 200 : 600

х = 12 : 6

х = 2

1 200 : 2 = 600

600 = 600

х – 875 = 29 • 9

х – 875 = 261

х = 261 + 875

х = 1136

1136 – 875 = 261

29 • 9 = 261

261 = 261

х • 15 = 7 500

х = 7 500 : 15

х = 500

500 • 15 = 7 500

7 500 = 7 500

 

Завдання 527.

1 спосіб

2 м 4 дм • 2 = (2 м + 4 дм) • 2 = 4 м + 8 дм = 4 м 8 дм

З км 500 м • З = (3 км + 500 м) • 3 = 9 км + 1500 м = 9 км + 1 км + 500 м = 10 км 500 м

500 мм : 20 = 50 мм : 2 = 25 мм

1 410 см : 30 = 141 см : 3 = 47 см

2 кг 300 г • 5 = (2 кг + 300 г) • 5 = 10 кг + 1500 г = 10 кг + 1 кг + 500 г = 11 кг 500 г

4 ц 70 кг • 4 = (4 ц + 70 кг) • 4 = 16 ц + 280 кг = 16 ц + 2 ц + 80 кг = 18 ц 80 кг

2 спосіб

2 м 4 дм • 2 = 24 дм • 2 = 48 дм = 4 м 8 дм

3 км 500 м • 3 = 3500 м • 3 = 10500 м = 10 км 500 м

500 мм : 20 = 50 мм : 2 = 25 мм

1410 см : 30 = 141 см : 3 = 47 см

2 кг 300 г • 5 = 2300 г • 5 = 11500 г = 11 кг 500 г

4 ц 70 кг • 4 = 470 кг • 4 = 1880 кг = 18 ц 80 кг

 

Завдання 528. У школі 1 200 учнів, 1/2 з них любить математику, а 1/5 і з тих учнів, які люблять математику, мають з неї найвищий бал. Скільки учнів мають найвищий бал з математики?

Розв'язання.

1) 1200 : 2 = 600 (уч.) – учнів люблять математику.

2) 600 : 5 = (500 + 100) : 5 = 120 (уч.) – учнів мають найвищий бал з математики.

Відповідь: 120 учнів мають найвищий бал з математики.

 

Завдання 529

Трикутник 3), у якого всі сторони рівні, називається рівностороннім.

 

Завдання 530

60 000 : 15 = 4 000

60 000 : 12 = 5 000

60 000 : 6 = 10 000

60 000 : 10 = 6 000

9 600 : 12 = 800

9 600 : 24 =  400

9 600 : 6 =  600

9 600 : 48 = 200

900 000 : 15 = 60 000

900 000 : 18 = 50 000

900 000 : 45 = 20 000

900 000 : З0 =  30 000

 

Завдання 531 240 тисяч комплектуючих деталей до комп'ютерів розкла­дено в коробки по 500 штук, які упаковані в ящики, по 12 коробок у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

Розв'язання.

1) 240 000 : 500 = 2400 : 5 = 480 (К.) – усього коробок.

2) 480 : 12 = 40 (ящ.) – ящиків знадобилося.

Відповідь: 40 ящиків знадобилося.

 

Завдання 532. Дано частини А - 1/12, У - 1/4, Д - 1/2, Б - 1/8, Р - 1/3, Ж - 1/6

Розв'язання.

Частина більша там, де менший знаменник.

1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12

ДРУЖБА

 

ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 533.

+ 423423

   364364

   787787

+ 248248

   375375

   623623

  

Завдання 534.

+ 63239

   54987

 118226

 

Завдання 535.

7 325 + 24 303 + 12 675 = 7 375 + 12 675 + 24 303 = 20 000 + 24 303 = 44 303 

 

Завдання 536. Довжина Дніпра 2 201 км, Десни — 1 130 км. Яка протяж­ність обох річок України разом?

Розв'язання.

+ 2201

   1130

   3331 (км) – протяжність обох річок.

Відповідь: 3331 км протяжність обох річок.

 

Завдання 537.

Якщо а = 3 405, b = 6 595, тоді а + 38 420 + b + 10 560 = 3 405 + 38 420 + 6 595 + 10 560 = (3 405 + 6 595) + 38 420 + 10 560 = 10 000 + 38 420 + 10 560 = 48 420 + 10 560 = 58 980

 

Завдання 538. За 3 робочих зміни майстрині пошили 150 теплих бушлатів для Збройних сил України. Скільки бушлатів пошиють ці майстрині за робочий тиждень (5 робочих змін), якщо пра­цюватимуть з такою ж продуктивністю?

Розв'язання.

1) 150 : 3 = 50 (б.) – бушлатів шиють за 1 зміну.

2) 50 • 5 = 250 (б.) – бушлатів пошиють за робочий тиждень.

Відповідь: 250 бушлатів пошиють за робочий тиждень.

 

Завдання 539

+ 124*6

     5*7*

  1* 494

+ 12416

     5078

   17494

Знайдемо невідомий другий доданок 10 + 4 – 6 = 8

Знайдемо невідомий перший доданок 9 – 1 – 7 = 1

Знайдемо невідомий другий доданок 4 – 4 = 0

Знайдемо суму 2 + 5 = 7

_ 124*6

    **4*

    4789

_ 12436

    7647

    4789

Знайдемо від’ємник (10 + 6) – 9 = 7

Знайдемо зменшуване 8 + 4 + 1 = 10 + 3

Знайдемо від’ємник 10 + (4 – 1) – 7 = 6

Знайдемо від’ємник 10 + (2 – 1) – 4 = 7

 

Завдання 540.

Шафа, лампа, глобус, вазон, м’яч.

 

Завдання 541

+ 983935

     73706

  1057641

+ 356683

   254317

   610995

+ 631405

   271673

   903078

+ 675756

     49115

   724871

 

Завдання 542. У майстерні за перший тиждень пошили 110 військових форм, а решту пошили за другий тиждень. На всю військо­ву форму пішло 950 м тканини. Скільки військових форм пошили за другий тиждень, якщо на одну витрачалось 5 м тканини?

Розв'язання.

1) 950 : 5 = 190 (ф.) – усього форм пошили.

2) 190 – 110 = 80 (ф.) – форм пошили за другий тиждень.

Відповідь: 80 форм пошили за другий тиждень.

 

Завдання 543.

Об'ємні фігури (геометричні тіла) тобі відомі: піраміда, куб, циліндр, куля, паралелепіпед, конус.

Інші завдання дивись тут...