Інші завдання дивись тут...

 

Завдання 67

 

Полічи

 

а) тисячами від 10 тисяч до 50 тисяч;

 

б) десятками тисяч — від 20 тисяч до 120 тисяч;

 

в) сотнями тисяч — від 100 тисяч до 1 мільйона.

 

 

Завдання 68

 

Скільки розрядів містить кожне число?

 

Назви кількість одиниць кожного розряду в числі.

 

Скільки всього десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч у кожному числі?

 

Порівняй попарно числа.

 

Яке з усіх чисел найменше? Найбільше? Обґрунтуй.

 

 

Завдання 69

 

0 ∙ 31 500 + 1 ∙ 15 600 – 15 900 ∙ 0 17 ∙ 10 + 100 ∙ 35 – 0 ∙ 5

 

(31 500 – 15 600) : 1 500 ∙ 3 ∙ 2 – 500 ∙ 2

 

700 ∙ 2 + 300 ∙ 2 – 1000 20 ∙ 170 ∙ 5 + 3000

 

 

Завдання 70

 

Довжина сторони AB прямокутника ABCD дорівнює 3 м 24 см. Визнач довжину сторони CD. Яка сума довжин цих сторін?

 

 

Завдання 71

 

3 м 24 см ∙ 2 = 3 м 24 см = 324 см

 

324 ∙ 2 = (300 + 20 + 4) ∙ 2 = 300 ∙ 2 + ...

 

324 см ∙ 2 = 648 см = 6 м 48 см

 

 

Завдання 72

 

4123

 

2

 

8246

 

 

Завдання 74

 

. 73 ∙ 8 374 ∙ 7 4239 ∙ 6 23 115 ∙ 4

 

 

Завдання 75

 

На літніх канікулах Віка відпочивала 3 тижні в літньому таборі,

 

2 тижні була на дачі, тиждень і 3 дні ходила з батьками в туристичний похід, решту часу гостювала в дідуся. Скільки часу Віка гостювала в дідуся, якщо літні канікули тривають 13 тижнів і 1 день?

 

 

Завдання 76

 

Знайди і запиши трицифрове число, у якого сума одиниць перших двох розрядів 10, а сума одиниць другого і третього розрядів — 18. Досліди� кількість розв’язків.

 

 

Завдання 77

 

Прочитай числа. Що позначає цифра 9 у кожному числі?

 

19, 93, 395, 916, 9630, 90 090, 99 428, 999 000.

 

 

Завдання 78

 

Випиши з поданих чисел у перший ряд спочатку трицифрові,

 

у другий ряд — чотирицифрові, у третій — п’ятицифрові.

 

Які числа залишилися?

 

789, 9000, 15 015, 654 321, 111, 800, 57 075, 2021, 24 911, 468, 357, 3505, 909 909.

 

 

Завдання 79

 

417 ∙ 5 215 ∙ 7 3268 ∙ 6 – 7586 + 1790

 

328 ∙ 4 548 ∙ 9 4194 ∙ 3 + 1740 : 10 – 5432

 

5634 ∙ 7 4352 ∙ 3 (1327 ∙ 5 + 45) : 10

 

 

Завдання 80

 

1) Склади і розв’яжи задачі за даними таблиць.

 

2) Чим відрізняються задачі? Що спільне в їх розв’язанні?

 

 

Завдання 81

 

а) Чи є куб прямокутним паралелепіпедом?

 

б) Які предмети мають форму прямокутного паралелепіпеда?

 

в) Чи будь-який прямокутний паралелепіпед є кубом?

 

 

Завдання 82

 

а) Назви всі грані прямокутного паралелепіпеда. Форму якої фігури має кожна грань?

 

б) Скільки граней «приховано»? Назви їх.

 

в) Які грані однакові за розміром? Назви і покажи їх.

 

г) На якій грані «стоїть» паралелепіпед?

 

 

Завдання 83

 

Що коштує більше: два автомобілі за ціною 457 325 грн чи п’ять мотоциклів за ціною 170 595 грн?

 

 

Завдання 84

 

73 ∙ 9 739 ∙ 8 (4059 ∙ 2 – 118) ∙ 2 : 100

 

 

Завдання 85

 

За 1 хв в русі серце кошеняти робить 165 ударів, а дорослої кішки — 125. На скільки більше ударів зробить за 10 хв спільної гри серце кошеняти, ніж серце кішки?

 

 

Завдання 86

 

Скільки кубиків забрано з верхнього (другого) шару кожного паралелепіпеда?

 

Інші завдання дивись тут...