Інші завдання дивись тут...

Завдання 67

а) лічимо тисячами від 10 тисяч до 50 тисяч: 10000, 20000, 30000, 40000, 50000

б) лічимо десятками тисяч — від 20 тисяч до 120 тисяч: 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 110000, 120000 

в) лічимо сотнями тисяч — від 100 тисяч до 1 мільйона: 100000, 200000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 900000, 1000000

 

Завдання 68 Прочитай числа

3480 (три тисячі чотириста вісімдесят) 46059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) 270316 (двісті сімдесят тисяч триста шістнадцять)

Числа мають 4 розряди, 5 розрядів, 6 розрядів.
3480 < 46059, 46059 < 270316
Найменше число: 3480
Найбільше число: 270316
+ 3480
 46059
270316
319855

Завдання 69 Порядок дій

 31500 + 1  15600 – 15900  0 = 0 + 15600 – 0 = 15600

(31500 – 15600) : 1 = 15900 : 1 = 15900

700  2 + 300  2 – 1000 = 1400 + 600 – 1000 = 2000 – 1000 = 1000

17  10 + 100  35 – 0  5 = 170 + 3500 – 0 = 3670

500  3  2 – 500  2 = 3000 – 1000 = 2000
20  170  5 + 3000 = 17000 + 3000 = 20000

 

Завдання 70

Довжина сторони AB прямокутника ABCD дорівнює 3 м 24 см. Визнач довжину сторони CD. Яка сума довжин цих сторін?

3 м 24 см – довжина сторони CD 

3 м 24 см + 3 м 24 см = 6 м 48 см – сума довжин цих сторін 

 

Завдання 71

3 м 24 см  2 = 324 см  2 = 648 см = 6 м 48 см 

324  2 = (300 + 20 + 4)  2 = 300  2 + 20 • 2 + 4 • 2 = 600 + 40 + 8 = 648

 

Завдання 72

4123 • 2 = (4000 + 100 + 20 + 3) • 2 = 8000 + 200 + 40 + 6 = 8246

 

Завдання 73

х 2236

       3

  6708

х 12236

         3

  36708

Завдання 74

х 73

    8

 584

х 374

     7

 2618

х 4239

       6

 25434

х 23115

        4

  92460

Завдання 75

На літніх канікулах Віка відпочивала 3 тижні в літньому таборі, 2 тижні була на дачі, тиждень і 3 дні ходила з батьками в туристичний похід, решту часу гостювала в дідуся. Скільки часу Віка гостювала в дідуся, якщо літні канікули тривають 13 тижнів і 1 день?

Розв'язання

1) 3 тижні + 2 тижні + 1 тиждень 3 дні = 6 тижнів 3 дні – час в таборі, на дачі, в поході.

2) 13 тижнів 1 день – 6 тижнів 3 дні = 6 тижнів 6 днів

Відповідь: Вікторія гостювала в дідуся 6 тижнів 5 днів.

 

Завдання 76  Знайди і запиши трицифрове число, у якого сума одиниць перших двох розрядів 10, а сума одиниць другого і третього розрядів — 18.
991

 

Завдання 77  Що позначає цифра 9 у кожному числі

19 = 1 дес. 9 од.      93 = 9 дес. 3 од.     395 = 3 сот. 9 дес. 5 од.

916 = 9 сот. 1 дес. 6 од.    9630 = 9 тис. 6 сот. 3 дес.    90 090 = 9 дес. тис. 9 дес.

99 428 = 9 дес. тис. 9 тис. 4 сот. 2 дес. 8 од.     999 000 = 9 сот. тис. 9 дес. тис. 9 тис.

 

Завдання 78

Трицифрові числа: 789, 111, 800, 468, 357

Чотирицифрові числа: 9000, 2021, 3505
П’ятицифрові числа: 15015, 57075, 24911

Шестицифрові числа: 654321, 909909

 

Завдання 79

х417

     5

2085

х328

     4

1312

х5634

       7

39438

х215

     7

1505

х548

     9

4932

х4352

       3

13056

3268 • 6 – 7586 + 1790 = 19608 – 7586 + 1790 = 12022 + 1790 = 13812

4194 • 3 + 1740 : 10 – 5432 = 12582 + 174 – 5432 = 12756 – 5432 = 7324

(1327 • 5 + 45) : 10 = (6635 + 45) : 10 = 6680 : 10 = 668

х3268

       6

19608

_19608

    7586

  12022

+12022

    1790

  13812

х4194

       3

12582

+12582

      174

  12756

_12756

    5432

    7324

х1327

       5

  6635

+6635

      45

   6680

Завдання 80

а) Для гуртка з малювання  закупили 8 пачок фарб по 36 грн за пачку і 16 пачок кольорових олівців. Яка ціна пачки олівців, якщо вартість фарб та олівців однакова?

Ціна

Кількість

Вартість

36 грн

8

однакова

? грн

16

Розв’язання.

1) 36 • 8 = 288 (грн.) – вартість фарб.

2) 288 : 16 = 288 : 2 : 8 = 144 :8 = (80 + 64) : 8 = 18 (грн.)

Відповідь: ціна пачки олівців 18 грн.

б) Бензин розлили у 8 менших каністри по 10 л і  в 4 більші каністри. Яка місткість одної більшої такої каністри, якщо загальна місткість каністрів однакова?

Місткість каністри

Кількість

Загальна місткість

10 л

8

однакова

?

4

Розв'язання.

1) 10 • 8 = 80 (л) – всього бензину в менших каністрах.

2) 80 : 4 = 20 (л)

Відповідь: місткість одної великої каністри 20 літрів.

 

Завдання 81

а) Чи є куб прямокутним паралелепіпедом? Так

б) Які предмети мають форму прямокутного паралелепіпеда? Будинки, шафи, сірникова коробка, цеглина, книжка.

в) Чи будь-який прямокутний паралелепіпед є кубом? Ні.

 

Завдання 82

а) Назви всі грані прямокутного па­ралелепіпеда:

ADHO, BCGF, ABFO, DCGH, ABCD, HGFO

Форму якої фігу­ри має кожна грань? Прямокутника.

б) Скільки граней «приховано»? 2 грані ADHO, HGFO

в) Які грані однакові за розміром? 

ADHO, BCGF

ABFO, DCGH, ABCD, HGFO

г) На якій грані «стоїть» паралеле­піпед? DCGH

 

Завдання 83 Що коштує більше: два автомобілі за ціною 457 325 грн чи п’ять мотоциклів за ціною 170 595 грн?

х457325

           2

  914650

х170595

          5

 852975

914650 > 852975

Відповідь: більше коштують  два автомобілі за ціною 457 325 грн 

 
Завдання 84

х73

   9

657

х739

     8

5912

(4059 • 2 – 118) • 2 : 100 =

8000 • 2 : 100 = 80 • 2 = 160

х4059

       2

  8118

_8118

   118

  8000

Завдання 85

За 1 хв в русі серце кошеняти робить 165 ударів, а дорослої кішки — 125. На скільки більше ударів зробить за 10 хв спільної гри серце кошеняти, ніж серце кішки?

Розв’язання

1) 165 – 125 = 40 (уд.) – на стільки більше ударів за 1 хв.

2) 40 • 10 = 400 (уд.)

Відповідь: на 400 ударів. 

 
Завдання 86  Скільки кубиків забрано з верхнього (другого) шару кожного паралелепіпеда?

1) 0                2)  9              3)

Інші завдання дивись тут...