Інші завдання дивись тут...

Завдання 107

Контури плоских (площинних) ділянок, зображених на малюнках: прямокутник, коло, трикутник.

 

Завдання 108

Площинні геометричні фігури: чотирикутник, прямокутник, ромб, трикутник, семикутник, круг. 

 

Завдання 109

Площа круга менша від площі квадрата, на якому він розміщений.

 

Завдання 110

Площі цих фігур можна порівняти накладанням однієї фігури на іншу. 

 

Завдання 111

Порівнювати площі фігур, якщо неможливо виконати їх накладання та зіставити «на око», можна, поділивши їх на однакові частини, порівняти число таких частин у фігурах.

 

Завдання 112

Більше клітинок має прямокутник KOMA.

Не можна вважати, що площа прямокутника KOMA більша від площі прямокутника ABCD. Чому? Клітинки прямокутників різного розміру.

 

Завдання 113

Два прямокутники мають клітинки однакового розміру, тому їх можна порівняти.

Площа другого прямокутника більша, бо другий прямокутник має більшу кількість клітинок (21 > 10)

 

Завдання 114

Два робітники вкладали квадратною плиткою тротуар. Перший за 4 год вклав 160 плиток. Скільки плиток тротуару вкладе другий робітник за 5 год роботи, якщо, працюючи разом, вони вкладали за 1 год 70 плиток?

Розв'язання

1) 160 : 4 = 40 (пл.) – за 1 год перший робітник.

2) 70 – 40 = 30 (пл.) – за 1 год другий робітник.

3) 30 • 5 = 150 (пл.)

Відповідь: 150 плиток вкладе за 5 год другий робітник.

 

Завдання 115 Практична робота.

Аплікація "Метелик": складається з 9 фігур (8 трикутників, 1 прямокутник)

Аплікація "Жабка": складається з 9 фігур (5 трикутників, 2 круги, 2 кола)

Аплікація "Машина": складається з 17 фігур (7 кругів, 3 кола, 1 трикутник, 2 прямокутники, 3 чотирикутники, 1 квадрат)

 

Завдання 116

284 • 9 + 113 • 7 > 284 • 7 + 113 • 9

42000 : 70 + 400 < 42000 : 7 – 400

З120 – 2393 + 5605 = 5605 + 3120 – 2393

(9999 • 3 – 1111 • 2) • 2 < (9999 • 3 + 1111 • 2) • 2

 

Завдання 117

Для шкільної їдальні заготовили на місяць 150 кг картоплі в 10 однакових ящиках. Скільки кілограмів моркви заготовили для їдальні в 7 однакових ящиках, якщо маса одного ящика картоплі та ящика моркви разом дорівнює 23 кг?

Розв'язання

1) 150 : 10 = 15 (кг) – в 1 ящику картоплі.

2) 23 – 15 = 8 (кг) – в 1 ящику моркви.

3) 8 • 7 = 56 (кг)

Відповідь: для їдальні заготовили 56 кілограмів моркви.

 

Завдання 118 Письмове віднімання і письмове додавання

_ 13415

    ****

    9238

_ 13415

    9238

    4177

_ ****

  7694

  1185

1185

   7694

   8879

Завдання 119

Площа квадрата дорівнює площі прямокутника, бо фігури містять однакову кількість однакових клітинок (16 = 16).

 

Завдання 120

Існують інші одиниці площі: м2, км2, а, га 

 

Завдання 121 Площі фігур

S = 6 см2

S = 3 см2

S = 6 см2

Завдання 123

Однакові площі мають рожева і блакитна фігури

Обґрунтуй свій вибір. Ці дві фігури мають однакову кількість клітинок (10 = 10)

 

Завдання 124

Чи доводилося тобі вимірювати або порівнювати площі деяких об’єктів? Наведи приклади. Площі ділянок.

 

Завдання 125

У порядку зростання: 4 мм27 дм2, 18 см2,  210 м2, 1000 км2.

 

Завдання 126

Першого дня на станції технічного обслуговування (СТО) відремонтували 38 автомобілів. Третього і четвертого дня відремонтували по 36 автомобілів, причому за перші два дні стільки, скільки за останні два дні. Скільки автомобілів відремонтували другого дня?

Короткий запис

 38 авт.

III, IV  ?, по 36 авт.

I, II — ?, стільки, скільки за III, IV дні разом

Розв'язання

1-й спосіб

1) 36 + 36 = 72 (авт.)  за III i IV дні

2) 72  38 = 34 (авт.)

2-й спосіб

38 + х = 36 + 36

х = 72 – 38

х = 34 (авт.)

Відповідь: другого дня відремонтували 34 автомобілі.

 

Завдання 127

354  7 + 146  7 = 3500

х 508

     6

 3048

+ 37234

   12856

   50090

Завдання 128

До обіду в ательє пошили 6 однакових костюмів, а після обіду — ще 3 такі. На всі костюми витратили 54 м тканини. Скільки метрів тканини на костюми використали до обіду?

Короткий запис

До обіду  6 к.

Після обіду  3 к., по ? м. Всього м — ?

Витратили  54 м

Розв'язання

1) 6 + 3 = 9 (к.)  пошили за день

2) 54 : 9 = 6 (м)  на 1 костюм

3) 6 • 6 = 36 (м)

Відповідь: до обіду на костюми використали 36 метрів тканини.

 

Завдання 129

624 : 8 + 78 • 7 = 624

169  9 – 567 : 3 = 1332

(341 + 269)  5 = 3050

(341 – 269)  5 =  360

3705 – 203  7 = 2284

3705 + 203 : 7 = 3734

_624 | 8  

  56    78

  _64

    64

      0

х 78

    8

 624

х 169

     9

 1521

_567 | 3   

  3     189

 _26

   24

   _27

     27

      0

_ 1521

    189

  1332

+341

  269

  610

х 610

    5 

 3050

_341

 269

  72

х 72

    5

 360

х 203

     7

 1421

_3705

  1421

  2284

_203 | 7   

 14      29

 _63

   63

     0

+3705

     29

  3734

Завдання 128 З яких множників складене кожне число в центрі фігури?

148 = 112

73 • (52) = 210

7 • (85) = 280

Інші завдання дивись тут...