Інші завдання дивись тут...

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 562

_ 1000

         5

     995

_ 2000

       45

   1955

_ 4000

     645

   3355

_ З0000

     1327

   28673

 

Завдання 563.

_ 23456

       879

   22577

_ 20610

     2505

   18105

_ 41035

   12369

   28666

 

Завдання 564. Річка Дунай, завдовжки 2 900 км, протікає по території ба­гатьох держав. На території України її довжина 174 км. Яка протяжність річки Дунай за межами України?

Розв'язання

_ 2900

     174

   2726 (км) – протяжність Дунаю за межами України.

Відповідь: 2 726 км

 

Завдання 565. Рівняння

х – 789 = 17 342

х = 17 342 + 789

х = 18 131

18 131 – 789 = 17 342

17 342 = 17 342

х + 419 = 7 325

х = 7 325 – 419

х = 6 906

6 906 + 419 = 7 325

7 325 = 7325

х – 368 = 2 516 + 594

х – 368 = 3 110

х = 3 110 + 368

х = 3478

3478 – 368 = 3 110

2 516 + 594 = 3 110

3 110 = 3 110

х + 818 = 6 490 + 379

х + 818 = 6 869

х = 6 869 – 818

х = 6 051

6 051 + 818 = 6 869

6 490 + 379 = 6 869

6 869 = 6 869

 

Завдання 566.

(730 + 250 – 80) • 2 = (980 – 80) • 2 = 900 • 2 = 1 800

(4 325 – 794 + 3 469) : 7 = (3 531 + 3 469) : 7 = 7 000 : 7 = 1 000

(872 – 602 + 130) • 5 = (270 + 130) • 5 = 400 • 5 = 2 000

(15 384 – 12 834 + 250) : 8 = (2550 + 250) : 8 = 2 800 : 8 = (2 400 + 400) : 8 = 350

 

Завдання 567. Маса новонародженого слоненяти 120 кг, він на 1 970 кг легший від дитинчати синього кита. Яка маса новонародже­ного синього кита?

Розв'язання.

1) 1 970 + 120 = 2 090 (кг) = 2 т 90 кг – маса новонародженого синього кита.

Відповідь: 2 т 90 кг.

 

Завдання 568. Для дитячого садка заготовили на 1 місяць 6 мішків карто­плі, по 40 кг у кожному, і 4 мішки моркви, по 20 кг у кож­ному. Про що ти дізнався в кожному випадку?

20 • 4 + 40 • 6 = 80 + 240 = 320 (кг) – картоплі та моркви заготовили.

40 • 6 – 20 • 4 = 240 – 80 = 160 (кг) – на стільки більше кілограмів картоплі заготовили, ніж моркви.

40 • 6 = 240 (кг) – картоплі заготовили.

40 – 20 = 20 (кг) – на стільки кілограмів важчий мішок з картоплею, ніж з морквою.

20 • 4 = 80 (кг) – моркви заготовили.

6 – 4 = 2 (м.) – на стільки більше мішків картоплі заготовили, ніж моркви.

6 + 4 = 10 (м.) – мішків картоплі та моркви разом заготовили.

40 + 20 = 60 (кг) – вага мішка картоплі та мішка моркви разом.

 

Завдання 569

_ 5000

         9

  4991

_ 3000

   2935

       65

_ 40000

     8763

   31237

_ 50000

   25268

   24732

_ 5000

   4991

        9

_ 3000

   1065

   1935

_ 40000

   31237

     8763

_ 50000

   24732

   25268

 

Завдання 570. Маса коробки з печивом 8 кг. Скільки кілограмів печива в 10 коробках, якщо маса порожньої коробки 200 г?

Розв'язання.

8 кг = 8 000 г

1) 8 000 – 200 = 7 800 (г) – маса печива в 1 коробці.

2) 7 800 • 10 = 78 000 (г) = 78 (кг) – печива в 10 коробках.

Відповідь: 78 кілограмів печива в 10 таких коробках.

 

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 571

+ 17359

     2568

   19927

_ 19927

    2568

  17359

_ 19927

   17359

     2568

 

Завдання 573

+ 637058

   108764

   745822

Перевірка

_ 745822

  108764

  637058

Перевірка

_ 745822

   637058

   108764

_ 240270

     31567

   208703

Перевірка

+ 208703

     31567

   240270

Перевірка

_ 240270

   208703

     31567

 

Завдання 574

З першої ділянки комбайн зібрав 926 ц зерна, з другої – на 178 ц менше, ніж з першої. З третьої ділянки – у 2 рази менше, ніж першої і другої ділянок разом. Скільки зерна зібрав з третьої ділянки?

I — 926 ц

II — ?, на 178 ц менше, ніж з І

III — ?, у 2 рази менше, ніж з І і ІІ разом

Розв'язання.

1) 926 – 178 = 748 (кг) – зерна зібрав з ІІ ділянки.

2) 926 + 748 = 1674 (кг) – зерна зібрав з І і ІІ ділянок разом.

3) 1674 : 2 = (1600 + 60 + 14) : 2 = 837 (кг) – зерна зібрав з ІІІ ділянки.

Відповідь: 837 кілограмів зерна зібрав з ІІІ ділянки.

 

Завдання 575

+ 750 кг

   384 кг

  1134 кг = 1 т 134 кг

_ 750 кг

   384 кг

   366 кг

+ 510 г

   740 г

  1250 г = 1 кг 250 г

_ 740 г

   510 г

   230 г

_ 7 км 600 м

   4 км 880 м

   2 км 720 м

+ 7 км 600 м

   4 км 880 м

  12 км 480 м

 

Завдання 576. На цукровий завод завезли 42 машини цук­рового буряку, по 3 т на кожній. Скільки тонн цукру вийде з цього буряку, якщо ви­хід цукру складає 1/6 маси буряку?

Розв'язання.

1) 3 • 42 = 3 • (40 + 2) = 126 (т) – цукру завезли на завод.

2) 126 : 6 = (120 + 6) : 6 = 21 (т) – цукру вийде з цього буряку.

Відповідь: 21 тонна цукру вийде з цього буряку.

 

Завдання 577

а) Лось чує нюхом мисливця на відстані 500 м, а на слух — удвічі далі. На якій відстані лось чує на слух мисливця?

Розв'язання.

1) 500 • 2 = 1000 (м) = 1 (км) – відстань.

Відповідь: 1 км.

б) Маса самця лося 600 кг, а його роги становлять 1/20 всієї маси. Знайди масу рогів лося.

Розв'язання.

1) 600 : 20 = 30 (кг) – маса рогів лося.

Відповідь: 30 кілограмів важать роги лося.

 

Завдання 578.

9 км 500 м = 9 000 м + 500 м = 9 500 м

12 км 300 м = 12 000 м + 300 м = 12 300 м

4 м 40 см = 400 см + 40 см = 440 см

4 дм 5 см = 40 см + 5 см = 45 см

 

7 т 2 ц = 7 000 кг + 200 кг = 7 200 кг

5 т 25 кг = 5 000 кг + 25 кг = 5 025 кг

З0 ц 15 кг = 300 кг + 15 кг = 315 кг

10 кг 40 г = 10 000 г + 40 г = 10 040 г

 

Завдання 579. За добу на хлібозаводі випекли 10 т житнього і 5 т пшенич­ного хліба. Увесь хліб відвезли порівну в 5 містечок. Скіль­ки тонн хліба завезли в кожне містечко?

Розв'язання.

1) 10 + 5 = 15 (т) – хліба випекли.

2) 15 : 5 = 3 (т) – хліба завезли в кожне містечко.

Відповідь: 3 тонни хліба завезли в кожне містечко.

 

Завдання 580. «Розшифруй» і віднови числові рівності.

□ = 1 821 – 325 = 1 496

O = 4 021 – 1 496 = 2 525

∆ = 2 525 : 2 525 = 1

с = 5 120 + 170 = 5 290

b = 6 014 – 5 290 = 724

а = 0 : 724 = 0

Інші завдання дивись тут...