Інші завдання дивись тут...

ПІРАМІДА

Завдання 607. Множення

5 000 • 3 = 5 • 1000 • 3 = 5 • 3 • 1000 = 15 • 1000 = 15000

56 000 • 2 = 56 • 1000 • 2 = (56 • 2) • 1000 = 112 000

56 000 • 4 = 224 000

56 000 • 4 = (56 • 4) • 1 000 = 224 000

 

Завдання 608

7000 • 5 = 35000       18000 • З = 54000       24000 : 2 = 12000      З200 : 8 = 400

 

Завдання 609

а) Найбільша ящірка — комодський варан — живе на о.Комодо в Індонезії. Її маса 140 кг. Яка маса 9 таких ящірок?

Розв'язання.

1) 140 • 9 = (100 + 40) • 9 = 900 + 360 = 1260 (кг) – маса 9 таких ящірок.

б) Довжина комодського варана сягає 3 м. Яка довжина буде 333 таких ящірок? Порівняй цю відстань з 1 км.

Розв'язання.

1) 333 • 3 = 999 (м) – довжина 333 таких ящірок.

2) 1 км – 999 м = 1000 м – 999 м = 1 м – на стільки довжина менша від 1 км.

 

Завдання 610. Письмове множення

х 208

       9

 1872

х 7054

         6

 42324

х 3050

       7

 21350

 

Завдання 611

х 5607

         4

 22428

х 30536

           7

 213752

х 24050

         3

   72150

х 1020

       5

   5100

х 5608

         4

 22432

 

 

Завдання 612

Чверть на другу годину (гострий кут); дванадцята година (гострий кут); шоста година (тупий кут); дев'ята година (гострий кут); половина на четверту годину (гострий кут); двадцять хвилин по дванадцятій годині (гострий кут).

 

Завдання 613

Циліндр, конус, піраміда, кіля, куб. Форму піраміди мають єгипетські піраміди, дах будинку, гострий кінець цвяха.

 

Завдання 614. З трьох однакових квадратів утворили прямокутник. Який периметр прямокутника, якщо сторона квадрата 1 м 63 см?

Розв'язання.

1 м 63 см = 163 см

1) 163 • 3 = 489 (см) – довжина прямокутника.

2) (163 + 489) • 2 = 652 • 2 = 1304 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 1304 см – периметр прямокутника.

 

Завдання 615

х З450

       4

 13800

х 11700

       7   

  81900

х 2409

         5

 12045

х 34018

            9

  306162

 

Завдання 616. Міжміський автобус вирушив з Рівного до Києва о 9 год 40 хв. Під час руху він робив 4 зупинки по 10 хв. Прибув до Києва о 16 год 10 хв. Скільки часу рухався автобус?

Розв'язання.

1) 10 • 4 = 40 (хв.) – тривали зупинки.

2) 16 год 10 хв

  _15 год 70 хв

      9 год 40 хв

      6 год 30 хв – тривав рейс.

3)  6 год 30 хв

   _5 год 90 хв

               40 хв

    5 год 50 хв – часу рухався автобус.

  

ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР

Завдання 618. Чотирикутник, прямокутник, ромб, трикутник, семикутник, коло.

 

Завдання 619. Плоскі фігури мають площу. Однакові фігури мають рівні площі.

 

Завдання 621

8 • 2 • 1 см2 = 16 • 1 см2 = 16 см2 – площа прямокутника.

4 • 4 • 1 см2 = 16 • 1 см2 = 16 см2 – площа квадрата.

 

Завдання 622

5 • 1 см2 = 5 см              3 • 1 см2 = 3 см2            6 • 1 см2 = 6 см2

 

Завдання 623. Два робітники вкладали плиткою тротуар. Перший за 4 год вклав 160 плиток. Скільки плиток тротуару вкладе другий робітник за 5 год роботи, якщо, працюючи разом, вони вкла­дали за 1 год 70 плиток?

Розв'язання.

1) 160 : 4 = 40 (пл.) – плиток вкладає за 1 год перший робітник.

2) 70 – 40 = 30 (пл.) – плиток вкладає за 1 год другий робітник.

3) 30 • 5 = 150 (пл.) – плиток вкладе за 5 год другий робітник.

Відповідь: 150 плиток вкладе за 5 год другий робітник.

 

Завдання 624

284 • 9 + 113 • 7 > 284 • 7 + 113 • 9

42000 : 70 + 400 < 42000 : 7 – 400

З120 – 2393 + 5605 = 5605 + 3120 – 2393

(9999 • 3 – 1111 • 2) • 2 < (9999 • 3 + 1111 • 2) • 2

 

Завдання 625. Для шкільної їдальні заготовили на місяць 150 кг картоплі в 10 однакових ящиках. Скільки кілограмів моркви загото­вили для їдальні в семи однакових ящиках, якщо маса одно­го ящика картоплі та ящика моркви разом дорівнює 23 кг?

Розв'язання.

1) 150 : 10 = 15 (кг) – маса ящика картоплі.

2) 23 – 15 = 8 (кг) – маса ящика моркви.

3) 8 • 7 = 56 (кг) – моркви заготовили для їдальні.

Відповідь: 56 кілограмів моркви заготовили для їдальні.

 

Завдання 626.

_ 13415

     ****

     9238

_ 13415

     9238

     4177

_ ****

  7694

  1185

+ 1185

   7694

   8879

 

ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА

Завдання 627

S = 3 см • 3 см = 9 см2         S = 3 см • 4 см = 12 см2         S = 1 см • 5 см = 5 см2

 

Завдання 628.

1) додаванням: 

   а) 5 см2 + 5 см2 + 5 см2 = 15 см2 (в одному ряду 5 одиничних квадратів, а рядів три); 

   б) 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 = 15 см2 (в одному стовпці 3 одиничних квадрати, а стовпців 5)

2) 5 см2 • 3 = 15 см2 або 3 см2 • 5 = 15 см2 або 5 • 3 = 15 (см2) або 3 • 5 = 15 (см2).

 

Завдання 629.

а) Обчисли площу прямокутника, якщо його довжина 13 см, а ширина — 5 см.

S = 13 см • 5 см = 65 см2

б) Обчисли площу прямокутника, якщо а = 8 см, b = 4 см.

S = а • b = 8 см • 4 см = 32 см2

 

Завдання 630. Рівняння

х : 6 = 3157 – 2802

х : 6 = 355

х = 355 • 6

х = 2130

2130 : 6 = 355

3157 – 2802 = 355

355 = 355

х + 17048 = 30115 – 12698

х + 17048 = 17417

х = 17417 – 17048

х = 369

369 + 17048 = 17417

30115 – 12698 = 17417

17417 = 17417

х – 18713 = 54000 : 9

х – 18713 = 6000

х = 6000 + 18713

х = 24713

24713 – 18713 = 6000

54000 : 9 = 6000

6000 = 6000

2000 : х = 63000 : 63

2000 : х = 1000

х = 2000 : 1000

х = 2

2000 : 2 = 1000

63000 : 63 = 1000

1000 = 1000

 

Завдання 631

х 437

       5

2185

х 5437

         5

27185

х 5037

         5

25185

375 + 498 – 864 = 873 – 864 = 9

 

Завдання 632. Швачка за 5 год пошила З0 фартухів, а її учениця за 3 год — 9. Чия продуктивність праці більша і на скільки? Скільки фартухів пошиють швачка та її учениця за 3 год спільної роботи?

Розв'язання.

1) 30 : 5 = 6 (ф.) – фартухів за 1 год пошила швачка.

2) 9 : 3 = 3 (ф.) – фартухів за 1 год пошила учениця.

3) 6 – 3 = 3 (ф.) – на стільки більша продуктивність праці швачки, ніж учениці.

4) (6 + 3) • 3 = 18 + 9 = 27 (ф.) – фартухів пошиють швачка та її учениця за 3 год спільної роботи.

 

Завдання 633.

S = 5 см • 2 см = 10 см2 – площа прямокутника.

Р = (5 см + 2 см) • 2 = 14 см – периметр прямокутника.

 

Завдання 634. Побудуй три різні прямокутники, площа кожного з яких дорівнює 12 см2. Знайди периметр кожного прямокутника.

Розв'язання.

3 см • 4 см = 12 см2 – площа прямокутника довжиною 3 см і шириною 4 см.

2 см • 6 см = 12 см2 – площа прямокутника довжиною 2 см і шириною 6 см.

12 см • 1 см = 12 см2 – площа прямокутника довжиною 12 см і шириною 1 см.

Інші завдання дивись тут...