Інші завдання дивись тут...

Завдання 150
Периметр квадрата 24 см. Яка площа цього квадрата? Виконай обчислення за планом.

Р = 24 см

S кв. – ?

Розв'язання

1) 24 : 4 = 6 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 6 • 6 = 36 (см2) – площа цього квадрата.

Відповідь: 36 см2.

 

Завдання 151

Побудуй у зошиті квадрати зі сторонами 1 см та 1 дм. Розбий великий квадрат на квадратні сантиметри (як на рис.).

1) 1 дм2 = 100 см2
2) Яку частину становить 1 см2 від 1 дм21 см2 = 1/100 дм2
3) 1/4 дм2 = 100 см2 : 4 =  25 см2
    1/2 дм2 = 100 см2 : 2 = 50 см2

 

Завдання 152
Скільки одиничних квадратів зі стороною 1 мм поміститься в одиничному квадраті зі стороною 1 см? 100

1 см 2 = 100 мм2

 

Завдання 153, 154

1 м = 10 дм, тому 1 м2 = 10 10 (дм2) = 100 дм2, 1 дм2 = 1/100 м2

1 м = 100 см, тому 1 м2 = 100 100 (см2) = 10000 см2, 1 см2 = 1/10000 м2

 

Завдання 155
Довжина серветки 23 см, ширина — 10 см. Визнач площу серветки у квадратних сантиметрах; квадратних міліметрах.
S = 23 см • 10 см = 230 см2

S = 230 мм • 100 мм = 23000 мм2

 

Завдання 156
Мама може прополоти 24 рядки цибулі за 3 год, а її донька — за 6 год. За скільки годин мама і донька зможуть прополоти 24 рядки, працюючи разом?

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (р.) – прополе за 1 год мама

2) 24 : 6 = 4 (р.) – прополе за 1 год донька

3) 8 + 4 = 12 (р.) – прополють за 1 год мама і донька разом

4) 24 : 12 = 2 (год)

Відповідь: зможуть прополоти разом за 2 години, працюючи разом.

Будьте маминими помічниками!

 

Завдання 157
Один маляр може пофарбувати паркан, площа якого становить 240 м2, за 12 год. Інший маляр цей самий паркан може пофарбувати за 24 год. За скільки годин обидва маляри пофарбують цей паркан, працюючи разом?
Розв'язання
1) 240 : 12 = 20 (м2) – фарбує за 1 год перший маляр.
2) 240 : 24 = 10 (м2) – фарбує за 1 год другий маляр.
3) 20 + 10 = 30 (м2) – фарбують за 1 год разом.
4) 240 : 30 = 8 (год) 
Відповідь: за 8 годин обидва маляри пофарбують цей паркан, працюючи разом.

 

Завдання 158
(729 : 1 – 729  0)  3 = 729 • 3 = 2187
(154320 + 45680) : 1000 = 200000 : 1000 = 200

х 729

     3

 2187

+ 154320

    45680

   200000

Завдання 159
а) Площа підлоги класної кімнати 54 м2, ширина — 6 м. Обчисли довжину класної кімнати.
Розв'язання
54 : 6 = 9 (м)
Відповідь: довжина класної кімнати 9 м.
б) Площа підлоги класної кімнати 54 м2, а площа вікон у класі становить 1/6 площі підлоги. Чому дорівнює площа вікон класної кімнати?
Розв'язання
54 : 6 • 1 = 9 (м2)
Відповідь: площа вікон класної кімнати 9 м2.

 

Завдання 160
Побудуй прямокутник завдовжки 8 см і завширшки 3 см 5 мм. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

8 см = 80 мм, 3 см 5 мм = 35 мм

Р = (8 см + 3 см 5 мм) • 2 = 11 см 5 мм • 2 = 23 см – периметр прямокутника.

S = 80 мм • 35 мм = 2800 мм2 = 28 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 161, 162

Площі ділянок землі, здебільшого, вимірюють сотками (арами) та гектарами.

1 сотка (або 1 ар) — дорівнює площі квадрата зі стороною 10 м.

1 а = 10 м • 10 м = 100 м2

Один гектар дорівнює площі квадрата зі стороною 100 м.

1 га = 100 м • 100 м = 10000 м2

 

Завдання 163
Ділянка має форму прямокутника завдовжки 100 м і завширшки 50 м. Чому дорівнює площа ділянки? Скільки соток має ця ділянка?

Розв'язання

S = 100 м • 50 м = 5000 м2 = 50 • 100 м2 = 50 а

Відповідь: площа ділянки 50 а, або 50 соток. 

 

Завдання 164
а) 1 а = 100 м2
   2 а = 200 м2
4 а = 400 м2
6 а = 600 м2
10 а = 1000 м2
100 а = 10000 м2
б) 400 м2 = 4 а
   500 м2 = 5 а
1000 м2 = 10 а
3000 м2 = 30 а
6000 м2 = 60 а
10000 м2 = 100 а
Завдання 165

Розшифруй назву міста козацької слави.

А   3150 – 150 : 3 – 3000 = 3150 – 50 – 3000 = 100

Я   59084 – 8739 • 1 = 59084 – 8739 = 50345

О   1414 • 1 – 4141 • 0 = 1414

І    3042 • 0 + 1 • 17300 = 17300

Ж   3042 • (0 + 1) + 17300 = 3042 + 17300 = 20342

Р    117 • 7 + 7 • 107 = 7 • (117 + 107) = 7 • 224 = 1568

П    342 • 5 – 355 • 2 = 1710 – 710 = 1000

Ж   16245 + 132 • 8 = 16245 + 1056 = 17301

З    480 : 15 – 736 : 23 = 32 – 32 = 0

З

А

П

О

Р

І

Ж

Ж

Я

0

100

1000

1414

1568

17300

17301

17301

50345

Завдання 166

Фермерське господарство вирощує кукурудзу, соняшник, пшеницю і буряк на площі 320 га. Відомо, що соняшник і пшениця займають однакову площу, а площа, засіяна кукурудзою, становить 1/2 площі, відведеної під пшеницю, площа під буряком у 3 рази більша від площі під кукурудзою. Яку площу займає кожна культура? Скористайся планом ділянки та розв’яжи задачу.
Короткий запис
Соняшник або пшениця  ?, однакова площа
Кукурудза  ?, 1/2 від площі пшениці
Буряк  ?, у 3 рази більше від площі кукурудзи.
Загальна площа  320 га
Розв'язання
1-й спосіб

1) 1 + 2 + 2 + 3 = 8 (ч.) – всього частин

2) 320 : 8 = 40 (га) – площа під кукурудзою

3) 40 • 2 = 80 (га) – площа поля під соняшником або пшеницею

4) 40 • 3 = 120 (га) – площа поля під буряком

2-й спосіб

Нехай х (га)  площа під кукурудзою, тоді 2х (га)  площа під соняшником, 2х (га)  площа під пшеницею, 3х (га)  площа під буряком. Складемо рівняння:

х + 2х + 2х + 3х = 320

8х = 320

х = 320 : 8

х = 40 (га) – площа під кукурудзою.

40 • 2 = 80 (га) – площа під соняшником або пшеницею.

40 • 3 = 120 (га) – площа під буряком.

Відповідь: площа під кукурудзою 40 га, площа під соняшником або пшеницею 80 га, площа під буряком 120 га.

 

Завдання 167

На ділянці прямокутної форми завдовжки 30 м і завширшки 20 м виростили картоплю. З кожного ара зібрали в середньому по 200 кг картоплі. Скільки центнерів картоплі зібрали з цієї ділянки?

Розв'язання

1) 30 • 20 = 600 (м2) = 6 (а) – площа ділянки

2) 200 • 6 = 1200 (кг) = 12 (ц)

Відповідь: з цієї ділянки зібрали 12 центнерів.

 

Завдання 168

Добери кілька розв'язків кожної нерівності:

400  х < 1600, при х = 0, 1, 2, 3
8000 : х > 200, при х = 1, 2, 3, 10
600 – х < 360, при х = 250, 251, 252
15000 + х < 15015, при х = 0, 1, 2, 3
Завдання 169
(7 + 7 7) : 7 = 1
7 + 7 – (7 + 7) = 0
(7 + 7) 7 7 = 91  

Інші завдання дивись тут...