Інші завдання дивись тут...

АР. ГЕКТАР

Завдання 660. Дано прямокутник завдовжки 8 см і завширшки 3 см 5 мм. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

8 см = 80 мм

3 см 5 мм = 30 мм + 5 мм = 35 мм

Р = (80 мм + 35 мм) • 2 = 160 мм + 70 мм = 230 мм – периметр прямокутника.

S = 35 мм • 80 мм = 2800 мм2 = 28 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 661. Площі ділянок землі, здебільшого, вимірюють сотками (арами) та гектарами.

а) 1 сотка (або 1 ар) — дорівнює площі квадрата зі стороною 10 м.

1 а = 10 м • 10 м = 100 м2

б) Один гектар дорівнює площі квадрата зі стороною 100 м.

1 га = 100 м • 100 м = 10000 м2

 

Завдання 662. Ділянка має форму прямокутника завдовжки 100 м і завширшки 50 м. Яка площа ділянки? Скільки соток має ця ділянка?

Розв'язання.

S = 100 м • 50 м = 5000 м2 = 50 • 100 м2 = 50 а

 

Завдання 663. Запиши значення виразів, а з ними і відповідні літери, в поряд­ку зростання. Розшифруй назву міста козацької слави і духу.

А  3150 – 150 : 3 – 3000 = 3150 – 50 – 3000 = 100

Я  59084 – 8739 • 1 = 59084 – 8739 = 50345

О 1414 • 1 – 4141 • 0 = 1414

І 3042 • 0 + 1 • 17300 = 17300

Ж 3042 • (0 + 1) + 17300 = 3042 + 17300 = 20342

Р 117 • 7 + 7 • 107 = 7 • (117 + 107) = 7 • 224 = 1568

П 342 • 5 – 355 • 2 = 1710 – 710 = 1000

Ж 16245 + 132 • 8 = 16245 + 1056 = 17301

З 480 : 15 – 736 : 23 = 32 – 32 = 0

З

А

П

О

Р

І

Ж

Ж

Я

0

100

1000

1414

1568

17300

17301

17301

50345

 

Завдання 664*. Фермерське господарство вирощує кукурудзу, соняшник, пшеницю і буряк на площі в 320 га. Відомо, що соняшник і пшениця займають одна­кову площу, а площа, засіяна кукурудзою, ста­новить – 1/2 площі, відведеної під пшеницю, площа під буряком у 3 рази більша від площі під куку­рудзою. Яку площу займає кожна культура?

Розв'язання.

1 спосіб

Нехай х (га) – площа під кукурудзу, тоді 2х (га) – площа під соняшником, 2х (га) – площа під пшеницею, 3х (га) – площа під буряком. Складемо рівняння

х + 2х + 2х + 3х = 320

8х = 320

х = 320 : 8

х = 40 (га) – площа під кукурудзою.

2х = 2 • 40 = 80 (га) – площа під соняшником або пшеницею.

3х = 3 • 40 = 120 (га) – площа під буряком.

2 спосіб

За одиницю вимірювання візьмемо площу поля з кукурудзою, тоді на поле з пшеницею або соняшником припадає 2 таких одиниці, на поле з  буряком – 3 таких одиниці.

1 + 2 + 2 + 3 = 8 (ч.) – всього частин.

320 : 8 = 40 (га) – площа під кукурудзою (площа припадає на 1 частину).

40 • 2 = 80 (га) – площа поля під соняшником або пшеницею.

40 • 3 = 120 (га) – площа поля під буряком.

 

Завдання 665. На ділянці прямокутної форми завдовжки З0 м і завширшки 20 м виростили картоплю. З кожного ара зібрали в се­редньому по 100 кг картоплі. Скільки центнерів картоплі зібрали з цієї ділянки?

Розв'язання.

1) 30 • 20 = 600 (м2) = 6 (а) – площа ділянки.

2) 100 • 6 = 600 (ц) – центнерів картоплі зібрали з цієї ділянки.

Відповідь: 600 центнерів картоплі зібрали з цієї ділянки.

 

Завдання 667 Добери кілька натуральних чисел – розв'язків кожної нерівності.

400 • х < 1600

Розв’яжемо рівняння

400 • х = 1600

х = 1600 : 400

х = 4

400 • 4 = 1600

Тепер можна записати

400 • х < 400 • 4

Добуток менший там, де менший множник

х < 4

х = 0, 1, 2, 3

8000 : х > 200

Розв’яжемо рівняння

8000 : х = 200

х = 8000 : 200

х = 40

8000 : 40 = 200

Тепер можна записати

8000 : х > 8000 : 40

Частка більша там, де менший дільник

х < 40

х = 0, 1, 2, … 39

600 – х < 360

Розв’яжемо рівняння

600 – х = 360

х = 600 – 360

х = 240

600 – 240 = 360

Тепер можна записати

600 – х < 600 – 240

Різниця менша там, де більший від’ємник

х > 240

х = 250, 251, 252, …

15000 + х < 15015

Розв’яжемо рівняння

15000 + х = 15015

х = 15015 – 15000

х = 15

15000 + 15 = 15015

Тепер можна записати

15000 + х < 15000 + 15

Сума менша там, де менший доданок

х < 15

х = 0, 1, 2, …, 14

 

Завдання 667. Знаки дій і дужки.

(7 + 7 – 7) : 7 = 1

(7 – 7 + 7) : 7 = 1

 

7 + 7 – 7 – 7 = 0

7 + 7 – (7 + 7) = 0

7 : 7 – 7 : 7 = 0

7 • 7 – 7 • 7 = 0

 

(7 + 7) • 7 – 7 = 91  

 

ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ

Завдання 668

1 км2 = 1 км • 1 км = 1000 м • 1000 м = 1000000 м2

1 м2 = 10 дм • 10 дм = 100 дм2

1 м2 = 1 м • 1 м = 100 см • 100 см = 10000 см2

1 см2 = 1 см • 1 см = 10 мм • 10 мм = 100 мм2

1 а = 10 м • 10 м = 100 м2

1 га = 100 м • 100 м = 10 000 м2

1 га = 100 а

1 дм2 = 1 дм • 1 дм = 10 см • 10 см = 100 см2

 

Завдання 669

Довжина

16 см

48 дм : 8 дм = 6 дм

9 м

30 мм2 : 2 мм = 15 мм

2 км

Ширина

10 см

8 дм

36 м2 : 9 м = 4 м

2 мм

1 км

Периметр

(16 см + 10 см) • 2 = 52 см

48 дм

(4 м + 9 м) • 2 = 26 м

(15 мм + 2 мм) • 2 = 34 мм

(2 км + 1 км) • 2 = 6 км

Площа

16 см • 10 см = 160 м2

48 дм • 8 дм = 384 дм2

36 м2

З0 мм2

2 км • 1 км = 2 км2

 

Завдання 670. Площа Чернівецької області 8 097 км2, а площа Одеської області на 25 213 км2 більша. Яка площа обох областей (най­меншої й найбільшої в Україні) разом?

Розв’язання

+25213

    8097

  33310 (км2) – площа Одеської області.

 

+33310

  25213

  58523 (км2) – площа областей разом.

Відповідь: 58523 км2

 

Завдання 671. Площа Київської області 28 131 км2, а площа Хмельниць­кої 20 629 км2. Площа якої області більша і на скільки?

Розв'язання

_28131

 20629

  7502 (км2) – на стільки кілометрів більша площа Київської області.

Відповідь: на 7502 км2 більша площа Київської області, ніж Хмельницької.

 

Завдання 672

а) Сума, у якої перший доданок 24 675, другий доданок частка чисел 36 000 і 9.

24675 + 36000 : 9 = 24675 + 4000 = 28675

б) Різниця, у якої зменшуване — добуток чисел 873 і 9, а від'ємник — число 1 000.

873 • 9 – 1000 = 7857 – 1000 = 6857

 

Завдання 673

10 000 – 308 • 8 = 10 000 – 2464 = 7 536

32 • 23 + 264 = 736 + 264 = 1000

1368 : 3 – 456 • 0 = 456

 

Завдання 674. Визнач за таблицею, яка з областей України має найбільшу площу, яка найменшу. Знайди суму площ цих областей.

Область

Площа

Вінницька

26 513 км2

Донецька

26 517 км2

Закарпатська

12 777 км2

Тернопільська

13 823 км2

Черкаська

20 900 км2

Всього

100530 км2

Найбільша площа: 26 517 км2  Донецька область 

Найменша площа: 12 777 км2  Закарпатська область

+26517

  12777

  39294 км 2

 

Завдання 675 Довжина саду прямокутної форми 60 м, ширина - на 20 м менша. Деревами засаджена 1/3 частина саду, а решта ку­щами. Яку площу займають кущі?

Розв'язання

1 спосіб

1) 60 - 20 = 40 (м) - ширина саду.

2) 60 • 40 = 2400 (м2) = 24 (а) – площа саду.

2) 24 : 3 = 8 (а) – площа під деревами.

3) 24 – 8 = 16 (а) – площа під кущами.

2 спосіб

1) 60 - 20 = 40 (м) - ширина саду.

2) 60 • 40 = 2400 (м2) = 24 (а) – площа саду.

2) 3 – 1 = 2 (частини) – частин саду припадає на кущі.

3) 24 : 3 = 8 (а) – площі припадає на 1 частину.

4) 8 • 2 = 16 (а) – площа під кущами.

Відповідь: 16 а.

Інші завдання дивись тут...