Інші завдання дивись тут...

Завдання 311

Чотирма відрізками поділено прямокутник ABCD на 4 фігури. 

На рисунку є фігури: прямокутник, чотирикутник, трикутник.

Найменшу площу має трикутник FMC.

Можна утворити по 2 прямокутники з цього шестикутника, провівши один відрізок. на кожному малюнку.

 

Завдання 312

Лижник рухався зі швидкістю 200 м/хв. Яку відстань він подолає за 5 хв?

 

Короткий запис
v = 200 м/хв
t = 5 хв
s — ?
Розв'язання
200 • 5 = 1000 (м) = 1 км
Відповідь: лижник подолає 1 км.

 

Завдання 313

Найбільший у світі український літак АН-225 «Мрія» здійснив переліт між Києвом і Лондоном за 3 год зі швидкістю 800 км/год. Перший літак конструкторського бюро Антонова АН-2 подолав би цю відстань за 12 год. Яку швидкість розвивав літак АН-2?

 

Швидкість

 Час 

 Відстань 

АН-225

800 км/год

3 год

Однакова

 

АН-2

?

 12 год 

Розв'язання

1) 800 • 3 = 2400 (км) – відстань літаком АН-225.

2) 2400 : 12 = 200 (км/год) – швидкість розвивав АН-2.

Відповідь: літак АН-2 розвивав швидкість 200 км/год.

 

Завдання 314 Дії з іменованими величинами

48000 км + 1200 км = 49200 км

57 км 325 м + 1 км 990 м = 59 кг 315 м

3 м 74 см – 2 м 94 см = 80 см

725  3 – 800 = 1375

15309 : 3 + 1050 = 6153

(24060 – 12480)  2 = 23160

х 725

     3

 2175

_ 2175

    800

  1375

_15309 |  3   

 15        5103

   _3

     3

      _9

        9

        0

+ 5103

   1050

   6153

_ 24060

  12480

  11580

х 11580

       2 

  23160

Завдання 315

Склади за таблицею задачі. Розв’яжи їх.

а) Швидкість пішохода 6 км/год, а велосипедиста 12 км/год. У скільки разів більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода?

Розв'язання

12 : 6 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

б) Швидкість пішохода 6 км/год, а велосипедиста 12 км/год. У скільки разів меншу відстань за 5 год подолає пішохід, ніж велосипедист?

Розв'язання

1) 6 • 5 = 30 (км) – пройде пішохід.

2) 12 • 5 = 60 (км) – пройде велосипедист.

3) 60 : 30 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази меншу відстань пройде пішохід, ніж велосипедист.

 

Завдання 316

Поїзд за 4 год проїхав 240 км. Скільки кілометрів він проїде за 8 год, якщо їхатиме з тією самою швидкістю?

Швидкість

 Час 

Відстань

Однакова

4 год

240 км

 8 год 

?

Розв'язання

1) 240 : 4 = 60 (км/год) – швидкість

2) 60 • 8 = 480 (км)

Відповідь: поїзд проїде 480 км.

 

Завдання 317

Зараз синові й мамі разом 43 роки, мамі з татом — 70 років. А членам сім’ї разом — 80 років. Скільки років кожному членові сім’ї?

Розв'язання

1) 80 – 43 = 37 (р.) – років татові.

2) 80 – 70 = 10 (р.) – років синові.

3) 43 – 10 = 33 (р.) – років мамі.

Відповідь: татові 37 років, мамі 33 роки, синові 10 років.

 

Завдання 318

Мама на 25 років старша від сина. Мамі й синові зараз разом 45 років. Скільки років синові? Мамі?

Короткий запис

Мамі і сину  45 р.

Сину  ?

Мамі  ?, на 25 років більше, ніж синові

Розв'язання

1) 45 – 25 = 20 (р.) – подвійний вік сина.

2) 20 : 2 = 10 (р.) – синові.

3) 10 + 25 = 35 (р.) – мамі.

Відповідь: мамі 35 років мамі, сину 10 років.

 

Завдання 319

Запиши швидкість рухомих тіл, якщо:

моторний човен за 2 год пропливає 90 км;

90 : 2 = 45 (км/год) – швидкість моторного човна.

вершник за 3 год проїжджає 27 км;

27 : 3 = 9 (км/год) – швидкість вершника.

космічний корабель за 4 с пролітає 32 км;

32 : 4 = 8 (км/с) – швидкість космічного корабля.

автомобіль за 5 хв проїжджає 10 км.

10 : 5 = 2 (км/хв) – швидкість автомобіля.

 

Завдання 320

6583 – (714 + 3583) = 6583 – 3583 – 714 = 3000 – 714 = 2286

З581 – 1002 – 998 = 3581 – (1002 + 998) = 3581 – 2000 = 1581

23015 + 9369 + 6085 = (23015 + 6085) + 9369 = 29100 + 9369 = 38469

31105 + 7450 + 8550 = 31105 + (7450 + 8550) = 31105 + 16000 = 47105

(40724 + 5605) – 20724 = (40724 – 20724) + 5605 = 20000 + 5605 = 25605

(13131 + 31313) – 1313 = (31313 – 1313) + 13131 = 30000 + 13131 = 43131

 

Завдання 321

У класі 30 учнів. На початку перерви частина учнів вийшла в коридор. Згодом 5 учнів повернулося, і в класі стало 8 учнів. Скільки учнів вийшло з класу під час перерви? Склади рівняння.

Нехай х (уч.) – учнів вийшло з класу. Складемо рівняння:

30 – х + 5 = 8

х = 30 + 5 – 8

х = 27 (уч.) – учнів вийшло з класу.

Відповідь: 27 учнів вийшло з класу.

 

Завдання 322

Щосекунди ти робиш 2 кроки, кожен з яких завдовжки 50 см. Скільки кроків ти зробиш за 20 с? За 1 хв? А якщо йтимеш пів години?

Короткий запис

1 с  2 кр.

20 с  ?

1 хв  ?

30 хв  ?

Розв'язання

1 хв = 60 с, 30 хв = 1800 с

1) 2  20 = 40 (кроків) – за 20 секунд

2) 2 • 60 = 120 (кроків) – за 1 хвилину

3) 2 • 1800 = 3600 (кроків) – за 30 хвилин

 

Завдання 323

Розв’яжи задачу з поясненням. Вантажна машина подолала 300 км, їдучи зі швидкістю 60 км/год. Скільки часу вантажна машина була в дорозі?

Короткий запис

s = 300 км

v = 60 км/год

 ?

Розв'язання

300 : 60 = 5 (год)

Відповідь: вантажна машина була в дорозі 5 годин.

 

Завдання 324

 

Швидкість (v)

Час (t)

Відстань (s)

Бігун

3 м/с

?

150 м

Вертоліт

280 км/год

?

560 км

Ластівка

1000 м/хв

?

4000 м

1) За який час бігун подолає відстань 150 м, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 м/с?

Розв'язання

150 : 3 = 50 (с)

Відповідь: бігун подолає відстань за 50 секунд.

2) За який час вертоліт подолає відстань 560 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 280 км/год?

Розв'язання

560 : 280 = 2 (год)

Відповідь: вертоліт подолає відстань за 2 години.

3) За який час ластівка подолає відстань 4000 м, якщо рухатиметься зі швидкістю 1000 м/хв?

Розв'язання

4000 : 1000 = 4 (хв)

Відповідь: ластівка подолає відстань за 4 хв.

 

Завдання 325

Не виконуючи дій, за скороченим записом задачі визнач, у яких одиницях вимірюється час.

а) год 

б) хв 

в) с 

Завдання 326

Колона БТР-ів, рухаючись зі швидкістю 60 км/год, дісталася полігону за 2 год. Наступного дня, рухаючись із тією самою швидкістю, колона повернулася до місця базування іншою дорогою. На цей шлях вона витратила 4 год. Який шлях пройшла колона за 2 дні?

Зміст виразів стосовно задачі.

60 • 2 = 120 (км) – відстань першого дня

60 • 4 = 240 (км) – відстань другого дня

4 : 2 = 2 (р.) – у стільки разів більше часу затратила другого дня

60 • 2 + 60 • 4 = 360 (км) – відстань за два дні.

4 + 2 = 6 (год) – час в дорозі за два дні

60 • (4 + 2) = 360 (км) – відстань за два дні.

(60 • 2)  2 = 240 (км) – відстань другого дня.

60 • 4 – 60 • 2 = 120 (км) – на стільки більшу відстань подолала другого дня, ніж першого

 

Завдання 327

Із двох туристичних баз, відстань між якими 36 км, вийшли одночасно назустріч одна одній дві туристичні групи. Туристи і туристки першої групи йшли зі швидкістю 4 км/год, а другої — 5 км/год. На скільки кілометрів зближалися туристи за 1 год? Через скільки годин вони зустрінуться?

Скористайся схемою. Доповни її

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (км/год) – швидкість зближення.

2) 36 : 9 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: туристичні групи зустрінуться через 4 години.

 

Завдання 328

Значення довжини в порядку зростання: 

1 мм, 10 мм, 1 см, 10 см, 30 см 5 мм, 15 дм, 1 м, 7 м 30 см, 38 м, 10 км.

 

Завдання 329

Міжміський автобус сполученням Київ — Хмельницький виїхав з Києва об 11 год і прибув до Хмельницького о 4 год дня. З якою швидкістю рухався автобус, якщо відстань між цими містами 320 км?

Розв'язання

4 год дня  це 16 год

1) 16 – 11 = 5 (год) – час в дорозі.

2) 320 : 5 = 64 (км/год)

Відповідь: автобус рухався зі швидкістю 64 км/год.

 

Завдання 330

1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см

3 см : 6 = 30 мм : 6 = 5 мм 

4 дм : 8 = 40 см : 8 = 5 см

1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

Завдання 331 Продуктивність праці

10 деталей/год, 25 деталей/год

Інші завдання дивись тут...