Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ВІДСТАНІ

Завдання 765. Пішохід за 2 год пройшов 8 км, а велосипедист за цей час проїхав 28 км. У кого більша швидкість? На скільки?

Розв'язання

1) 8 : 2 = 4 (км/год) – швидкість пішохода.

2) 28 : 2 = 14 (км/год) – швидкість велосипедиста.

3) 14 – 4 = 10 (км/год) – на стільки більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

Відповідь: на 10 км/год більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

 

Завдання 766. Кінь долає на галопі 15 м за 1 с. Яку відстань він подолає галопом за 8 с?

Розв'язання

1) 15 • 8 = 120 (м) – відстань за 8 с.

Відповідь: 120 метрів кінь долає галопом за 8 с.

 

Завдання 767. Собака мчить зі швидкістю 12 м/с. Яку відстань він подолає за 19 с?

Розв'язання

1) 12 • 19 = 228 (м) – відстань подолає.

Відповідь: 228 метрів подолає собака за 19 с.

 

Завдання 768.

 

Швидкість (v)

Час (t)

Відстань (s)

Пішохід

4 км/год

3 год

4 • 3 = 12 (км)

 

Автомобіль

70 км/год

3 год

70 • 3 = 210 (км)

Їжак

2 м/с

З с

2 • 3 = 6 (м)

 

Завдання 769. Швидкість їжачка 40 см/с, а його батька 60 см/с. Вони одночасно почали до яблука рухатися з протилежних сторін. Через 3 с їжаки зустрілися. Яку відстань пройшов до зустрі­чі їжачок? А його батько? Яка відстань була між ними до по­чатку руху?

Розв'язання:

1 спосіб

1) 40 + 60 = 100 (см/с) – швидкість зближення.

2) 100 • 3 = 300 (см) – відстань між ними до початку руху.

2 спосіб

1) 40 • 3 = 120 (см) – відстань їжачка.

2) 60 • 3 = 180 (см) – відстань батька.

3) 120 + 180 = 300 (см) – відстань між ними до початку руху.

Відповідь: 300 см була відстань до початку руху.

 

Завдання 770

(1445 – 118) – х = 594

1327 – х = 594

х = 1327 - 594

х = 733

х – 173 • 8 = 735 + 265

х – 1384 = 1000

х = 1000 + 1384

х = 2384

(378 + 261) + х = 1346

639 + х = 1346

х = 1346 – 639

х = 707

810 • 4 – х = 2704

3240 – х = 2704

х = 3240 – 2704

х = 536

 

Завдання 771. Відстань між Луцьком і Житомиром 259 км. Коли автомобіль, що виїхав з Житомира, зупинився, то до Луцька за­лишилося їхати ще 1/7 всієї відстані. Скільки кілометрів вже проїхав автомобіль?

Розв'язання

1 спосіб

1) 259 : 7 = 37 (км) – відстань залишилось поїхати.

2) 259 – 37 = 222 (км) – проїхав автомобіль.

2 спосіб

1) 7 – 1 = 6 (частин) – частин від усієї відстані проїхав.

2) 259 : 7 = 37 (км) – кілометрів припадає на 1 частину.

3) 37 • 6 = 222 (км) – проїхав автомобіль.

Відповідь: 222 кілометри вже проїхав автомобіль.

 

Завдання 772 Автомобіль подолав 210 км. Перші 2 год він їхав зі швидкістю 80 км/год. З якою швидкістю їхав автомобіль третю годину?

Розв'язання

1) 80 • 2 = 160 (км) – відстань подолав за перші дві години.

2) 210 – 160 = 150 (км) – відстань подолав за третю годину.

3) 150 : 1 = 150 (км/год) – швидкість за третю годину.

Відповідь: 150 км/год

 

Завдання 773

852 : 3 + 531 • 12 = 6656

_852 | 3  

 6          284

_25

 24

 _12

   12

     0

х 531

     12

 1062

 531 

 6372

+ 6372

     284

   6656

522 : 3 – 444 : 6 = 100

_522 | 3   

 3          174

_22

  21

  _12

    12

      0

_444 | 6   

  42       74

  _24

    24

      0

174 – 74 = 100

 

852 : 3 + 531 = 815

_852 | 3   

 6         284

_25

  24

  _12

    12

      0

+ 284

    531

    815

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 774. Лижник рухався зі швидкістю 200 м/хв. Яку відстань він подолає за 5 хв?

v = 200 м/хв

t = 5 хв

s — ?

Розв'язання

1) 200 • 5 = 1000 (м) – відстань подолає лижник.

Відповідь: 1000 метрів подолає лижник.

 

Завдання 775. Літак АН-225 «Мрія» здійснив переліт між Києвом і Лондоном за 3 год зі швидкістю 800 км/год. Перший літак конструкторського бюро Антонова АН-2 подолав би цю відстань за 12 год. Яку швидкість розвивав літак АН-2?

Розв'язання

1) 800 • 3 = 2400 (км) – відстань від Києва до Лондона літаком АН-225.

2) 2400 : 12 = 200 (км/год) – швидкість розвивав АН-2.

Відповідь: 200 км/год

 

Завдання 776

1 спосіб

48 000 км + 1 200 км = 49 200 км

57 км 325 м + 1 км 990 м = (57 км + 1 км) + (325 м + 990 м) = 58 км + 1315 м =

= 58 км + 1 км + 315 м = 59 км 315 м

3 м 74 см – 2 м 94 см = 2 м + 1 м + 74 см – 2 м 94 см = 2 м 174 см – 2 м 94 см =

= (2 м – 2 м) + (174 м – 94 м) = 80 м

15 км/год + 12 км/год = 27 км/год

80 м/хв – 37 м/хв = 43 м/хв

110 км/год – З0 км/год = 80 км/год

2 спосіб

+48000 км

    1200 км

  49200 км

+15 км/год

  12 км/год

  27 км/год

+57 км 325 м

    1 км 990 м

  59 км 315 м

_80 м/хв

  37 м/хв

  43 м/хв

  3 м  74 см

_2 м 174 см

  2 м  94 см

         80 см

_110 км/год

   30 км/год

   80 км/год

 

Завдання 777

а) Швидкість пішохода 6 км/год, а велосипедиста 12 км/год. У скільки разів більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода?

Розв'язання

12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

Відповідь: у 2 рази більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

 

б) Яку відстань пройде пішохід за 5 год, якщо буде рухатися зі швидкістю 6 км/год?

Розв'язання

6 • 5 = 30 (км) – відстань пройде пішохід.

Відповідь: 30 кілометрів пройде пішохід.

 

в) Яку відстань проїде велосипедист за 5 год, якщо буде рухатися зі швидкістю 12 км/год?

Розв'язання

12 • 5 = 60 (км) – відстань пройде велосипедист.

Відповідь: 60 кілометрів пройде велосипедист.

 

г) Швидкість пішохода 6 км/год, а велосипедиста 12 км/год. У скільки разів меншу відстань за 5 год подолає пішохід, ніж велосипедист?

Розв'язання

1) 6 • 5 = 30 (км) – відстань пройде пішохід.

2) 12 • 5 = 60 (км) – відстань пройде велосипедист.

3) 60 : 30 = 2 (рази) – у стільки разів меншу відстань пройде пішохід, ніж велосипедист.

Відповідь: у 2 рази меншу відстань пройде пішохід, ніж велосипедист.

 

Завдання 778. Потяг за 4 год проїхав 240 км. Скільки кілометрів він проїде за 7 год, якщо їхатиме з тією самою швидкістю?

Розв'язання

1) 240 : 4 = 60 (км/год) – швидкість потяга.

2) 60 • 7 = 420 (км) – відстань проїде.

Відповідь: 420 кілометрів проїде за 7 год.

 

Завдання 779. Зараз синові й мамі разом 43 роки, мамі з татом — 70 років. А всій сім'ї 80 років. Скільки років кожному членові сім'ї?

І (син) і ІІ (мама) – 43 роки

ІІ (мама) і ІІІ (тато) – 70 років

І (син) і ІІ (мама) і ІІІ (тато) – 80 років

І (син) – ? 

ІІ (мама) – ? 

ІІІ (тато) – ? 

Розв'язання

1) 80 – 43 = 37 (р.) – років татові.

2) 80 – 70 = 10 (р.) – років синові.

3) 43 – 10 = 33 (р.) – років мамі.

Відповідь: 37 років татові, 33 роки мамі, 10 років синові.

 

Завдання 780. Мама на 25 років старша від доньки. Мамі й доньці зараз разом 45 років. Скільки років доньці? Мамі?

Розв'язання

1) 45 – 25 = 20 (р.) – подвійний вік дочки.

2) 20 : 2 = 10 (р.) – років дочці.

3) 10 + 25 = 35 (р.) – років мамі.

Відповідь: 35 років мамі, 10 років дочці.

 

Завдання 781 Швидкість рухомих тіл, якщо: моторний човен за 2 год пропливає 90 км; вершник за 3 год проїжджає 27 км; космічний корабель за 4 с пролітає 32 км; автомобіль за 5 хв проїжджає 10 км.

Розв'язання

1) 90 : 2 = 45 (км/год) – швидкість моторного човна.

2) 27 : 3 = 9 (км/год) – швидкість вершника.

3) 32 : 4 = 8 (км/с) – швидкість космічного корабля.

4) 10 : 5 = 2 (км/хв) – швидкість автомобіля.

 

Завдання 782

6583 – (714 + 3583) = 6583 – 3583 – 714 = 3000 – 714 = 2286

З581 – 1002 – 998 = 3581 – (1002 + 998) = 3581 – 2000 = 1581

23015 + 9369 + 6085 = (23015 + 6085) + 9369 = 29100 + 9369 = 38469

 

31105 + 7450 + 8550 = 31105 + (7450 + 8550) = 31105 + 16000 = 47105

(40724 + 5605) – 20724 = (40724 – 20724) + 5605 = 20000 + 5605 = 25605

(13131 + 31313) – 1313 = (31313 – 1313) + 13131 = 3000 + 13131 = 16131

 

Завдання 783. У класі З0 учнів. На початку перерви з класу вийшло декілька учнів, згодом 5 повернулися, і учнів стало 8. Скільки учнів виходило з класу під час перерви?

Розв'язання

1 спосіб

1) 8 + 5 = 13 (уч.) – учнів залишилося у класі.

2) 30 – 13 = 27 (уч.) – учнів вийшло з класу.

2 спосіб

Нехай х (уч.) – учнів вийшло з класу, тоді 5 + 8 (уч.) – учнів залишилося в класі. Складемо рівняння

х + (5 + 8) = 30

х + 13 = 30

х = 30 – 13

х = 27 (уч.) – учнів вийшло з класу.

Відповідь: 27 учнів вийшло з класу.

Інші завдання дивись тут...