Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 880. Скільки потрібно коробок, щоб упакувати 3 225 мобільних телефонів по 15 штук у коробці?

Розв'язання

_3225 | 15

 30         215 (к.) – коробок потрібно

 _22

   15

   _75

     75

       0

Відповідь: 215 коробок потрібно.

 

Завдання 881

_575 | 23  

 46       25

_115

  115

      0

_4494 | 14  

  42       321

  _29

    28

    _14

      14

        0

_5457 | 17

  51       321

  _35

    34

    _17

      17

       0

_2508 | 19

 19         132

 _60

   57

   _38

     38

       0

Перевірка

х 25

   23

  75

 50 

 575

Перевірка

х 321

     14

 1284

 321 

 4494

Перевірка

х 321

     17

 2247

 321 

 5457

Перевірка

х 132

     19

 1188

 132 

 2508

 

Завдання 882. Відстань між двома аеродромами 840 км. Два вертольоти од­ночасно вилетіли з них назустріч один одному. Яка відстань буде між ними через 1 год, якщо перший вертоліт за цей час пролетів 1/4 всієї відстані, а другий – 1/5? Яка різниця швид­костей вертольотів?

Розв'язання

1) 840 : 4 = 210 (км) – відстань першого вертольоту за 1 год

2) 840 : 5 = 168 (км) – відстань другого вертольоту за 1 год

3) 138 + 210 = 348 (км) – відстань двох вертольотів за 1 год.

4) 840 – 348 = 492 (км) – відстань між вертольотами через 1 год.

5) 210 (км/год) – швидкість першого вертольота.

6) 168 (км/год) – швидкість другого вертольота.

7) 210 – 168 = 42 (км/год) – різниця швидкостей вертольотів.

Відповідь: 492 км буде між вертольотами через 1 год, 42 км/год дорівнює різниця швидкостей.

 

Завдання 883

а) Сума чисел у квадраті ABCD

8079 + 731 + 12409 + 984 = 22203

б) Сума чисел у трикутнику DBC

12409 + 731 = 13140

в) Сума чисел у прямокутнику DORC

984 + 12409 = 13393

г) Сума чисел у прямокутнику OABR

8079 + 731 = 8810

2) Числа розміщені в рівних три­кутниках ОDР = RВР: 984, 731.

 

Завдання 884

804 • 6 + (109004 – 76048) : 7 = 9532

1) 804 • 6 = 4824

2) 109004 – 76048 = 32956

3) 32956 : 7 = 4708

4) 4824 + 4708 = 9532

 

87360 : 28 – (87 + 23) • 9 = 2130

1) 87 + 23 = 110

2) 87360 : 28 = 3120

3) 110 • 9 = 990

4) 3120 – 990 = 2130

 

280 • 60 : 100 + 208 • 4 = 1000

1) 280 • 60 = 16800

2) 16800 : 100 = 168

3) 208 • 4 = 832

4) 168 + 832 = 1000

 

(720 : 9 + 14 • 5) : (4 + 4 : 4) = 30

1) 720 : 9 = 80

2) 14 • 5 = 70

3) 80 + 70 = 150

4) 4 : 4 = 1

5) 4 + 1 = 5

6) 150 : 5 = 30

 

(312 : 3 + 9 • 4) : (10 : 1 + 10) = 70

1) 312 : 3 = 104

2) 9 • 4 = 36

3) 104 + 36 = 140

4) 10 : 1 = 10

5) 10 + 10 = 20

6) 140 : 20 = 70

 

(71 – 71 : 1) • 3890 = 0

1) 71 : 1 = 71

2) 71 – 71 = 0

3) 0 • 3890 = 0

 

Завдання 885. Для озеленення вулиці Садової купили 56 саджанців тро­янд, а для озеленення вулиці Каштанової 60 троянд за од­наковою ціною. Вартість саджанців для вулиці Каштанової більша на 80 грн. Яка вартість саджанців троянд для кож­ної вулиці? Яка вартість усіх саджанців?

Розв'язання

1) 60 – 56 = 4 (с.) – на стільки більше купили саджанців для вулиці Каштанової.

2) 80 : 4 = 20 (грн) – ціна саджанця.

3) 56 • 20 = 1120 (грн) – вартість троянд для вулиці Садової.

4) 60 • 20 = 1200 (грн) – вартість троянд для вулиці Каштанової.

5) 1120 + 1200 = 2320 (грн) – вартість усіх саджанців.

Про що дізнаємось, виконавши дії?

60 – 56 = = 4 (с.) – на стільки більше купили саджанців для вулиці Каштанової.

80 : (60 – 56) = 20 (грн.) – ціна саджанця.

80 : (60 – 56) • 56 = 1120 (грн) – вартість троянд для вулиці Садової.

80 : (60 – 56) • 60 = 1200 (грн) – вартість троянд для вулиці Каштанової.

80 : (60 – 56) • (56 + 60) = 2320 (грн) – вартість усіх саджанців.

80 : (60 – 56) • 60 – 80 : (60 – 56) • 56 = 80 (грн) – на стільки більше грошей заплатили за саджанці для озеленення вулиці Каштанової, ніж Садової.

 

Завдання 886

_5074 | 59  

 472       86

 _354

   354

       0

_4958 | 67  

  469      74

  _268

    268

       0

_9620 | 52  

  52       185

_442

  416

  _260

    260

        0

 

Завдання 887.

4 < х < 10

х = 5, 6, 7, 8, 9

 

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 888. Уявімо, що вздовж усього берега річки Дніпро є автомобіль­на траса.

а) Довжина Дніпра 2200 км. Скільки годин буде в дорозі автомобіль, щоб проїхати від витоку до гирла Дніпра зі швидкістю 60 км/год? 75 км/год? 85 км/год?

2200 : 60 = 36 (ост. 40) ≈ 37 (год)

2200 : 75 = 29 (ост. 25) ≈ 30 (год)

2200 : 80 = 27 (ост. 40) ≈ 28 (год)

б) Скільки часу буде в плаванні катер, щоб пройти увесь Дніпро зі швидкістю 38 км/год?

2200 : 28 = 78 (ост. 16) ≈ 79 (год)

в) Скільки часу йтиме пішохід уздовж русла річки Дніпро, якщо його швидкість 4 км/год?

2200 : 4 = 550 (год)

 

Завдання 889

_12870 | 30

  120       429

    _87

      60

     _270

       270

           0

Завдання 890

_З600 | 16  

  32       225

 _40

   32

   _80

     80

       0

_8004 | 23  

  69       348

_110

    92

  _184

    184

        0

_4232 | 23 

  23      184

_193

  184

    _92

      92

        0

_3400 | 40 

  320      85

  _200

    200

        0

 

 

Завдання 891. Майстриня з художньої вишивки вишила за перший місяць 4 рушники, за наступний 6. Яка вартість усіх виробів, якщо вартість усіх рушників, вишитих за перший місяць, мен­ша від вартості усіх рушників, вишитих за другий місяць, на 1 200 грн?

Розв'язання

1) 6 – 4 = 2 (р.) – на стільки менше рушників вишила першого місяця.

2) 1200 : 2 = 600 (грн.) – вартість рушника.

3) 6 + 4 = 10 (р.) – рушників усього вишила.

4) 10 • 600 = 6000 (грн.) – вартість усіх виробів.

Відповідь: 6000 гривень була вартість усіх виробів.

 

Завдання 892. Вартість 10 однакових олівців а грн.

1) Скільки таких олівців можна купити за 100 грн?

а : 10 (грн.) – ціна олівця.

100 : (а : 10) – олівців можна купити.

Якщо а = 40, тоді 100 : (40 : 10) = 100 : 4 = 25 (ол.)

2) Скільки коштують 40 таких олівців?

а : 10 • 40 (грн.) – вартість олівців.

Якщо а = 40, тоді а : 10 • 40 = 40 : 10 • 40 = 160 (грн.)

 

Завдання 893 Периметр прямокутника 28 см, одна з його сторін завдовжки 8 см. Накресли цей прямокутник. Яка площа у 1/12 частини прямокутника. Зафарбуй цю частину.

Розв'язання

1) 28 : 2 = 14 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника).

2) 14 – 8 = 6 (см) – ширина прямокутника.

3) S = 8 см • 6 см = 48 см2 – площа прямокутника.

4) 48 : 12 = 4 (см2) – площа 1/12 частини.

 

Завдання 894

_7488 | 18  

  72       416

 _28

   18

 _108

   108

       0

_624 | 12 

 60       52

 _24

   24

     0

_6318 | 26  

  52         243

_111

  104

    _78

      78

        0

_З328 | 16  

  32         208

  _128

    128

        0

 

Завдання 895. Периметр прямокутника 18 см. Одна сторона більша від іншої на 3 см. Знайди сторони прямокутника.

Розв'язання

1 спосіб

1) 18 : 2 = 9 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника).

2) 9 – 3 = 6 (см) – подвійна довжина меншої сторони.

3) 6 : 2 = 3 (см) – довжина меншої сторони.

4) 3 + 3 = 6 (см) – довжина більшої сторони.

2 спосіб

Нехай х (см) – довжина меншої сторони, тоді х + 3 (см) – довжина більшої сторони, 18 : 2 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника). Складемо рівняння

х + х + 3 = 18 : 2

2 • х + 3 = 9

2 • х = 9 – 3

2 • х = 6

х = 6 : 2

х = 3 (см) – довжина меншої сторони.

х + 3 = 3 + 3 = 6 (см) – довжина більшої сторони.

Відповідь: 6 см дорівнює довжина більшої сторони і 3 см – довжина меншої сторони.

Інші завдання дивись тут...