Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО. АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 932

419 • 326 = 419 • (6 + 20 + 300) = 2514 + 8380 + 125700 = 136594

 

Завдання 933

х  213

    154

    852

 1065

 213   

 32802

х  197

    382

    394

 1576

 591   

 75254

х  873

      45

  4365

3492  

39285

2 м36 см • 115 = (2 м + 36 см) • 115 = 230 м + 36 см • 115 = 230 м + 4140 см = 230 м + 4100 см + 40 см = 230 м + 41 м + 40 см = 271 м40 см

 

Завдання 934. Лижники за три дні пройшли 97 км. Першого дня вони рухалися 2 год зі швидкістю 12 км/год, другого дня — 3 год зі швидкістю 11 км/год, а третього дня були в дорозі 4 год. З якою швидкістю рухалися лижники третього дня?

Розв'язання

1) 12 • 2 = 24 (км) – відстань за перший день.

2) 11 • 3 = 33 (км) – відстань за другий день.

3) 24 + 33 = 57 (км) – відстань за перші два дні.

4) 97 – 57 = 40 (км) – відстань за третій день.

5) 40 : 4 = 10 (км/год) – швидкість лижників третього дня.

Відповідь зі швидкістю 10 км/год рухалися лижники третього дня.

 

Завдання 935*. Дужки

48 + 36 : (2 • 3) = 54

(48 + 36 : 2) • 3 = 198

 

Завдання 936

32700 см2 : 100 = 327 см2

16 дм2 • 54 = 864 дм2

8 год 20 хв : 50 = (8 • 60 хв + 20 хв) : 50 = 600 хв : 50 = 12 хв

 

26 кг 372 г : 76 + 22 кг88 г : 88 = 26372 г : 76 + 22088 г : 88 = 347 г + 251 г = 598 г

39 км 200 м : 50 + 54 м • 4 = 39200 м : 50 + 216 м = 784 м + 216 м = 1000 м = 1 км

2 год 45 хв • 2 + 2 год 30 хв : 3 = (2 • 60 хв + 45 хв) • 2 + (2 • 60 хв + 30 хв) : 3 = 165 хв • 2 + 150 хв : 3 = 330 хв + 50 хв = 380 хв = 360 хв + 20 хв = (360 : 60) год + 20 хв = 6 год 20 хв

 

Завдання 937

Квадрат ABCD на 4 рівні частини поділили діагоналі АС та ВD.

Виміряй довжину сторони квадрата. Знайди площу квадрата. Чому дорів­нює площа трикутника АОВ?

S = 28 мм • 28 мм = 784 мм2 – площа квадрата.

784 : 4 = 196 (мм2) – площа трикутника АОВ.

 

Завдання 938 Першого дня туристи були в поході 4 год, другого 5 год, а третього 3 год, рухаючись з однаковою швидкістю. За цей час вони пройшли 48 км. З якою швидкістю рухалися туристи? Яку відстань вони долали кожного дня?

Розв'язання

1) 4 + 5 + 3 = 12 (год) – час у русі.

2) 48 : 12 = 4 (км/год) – швидкість туристів.

3) 4 • 4 = 16 (км) – відстань першого дня.

4) 4 • 5 = 20 (км) – відстань другого дня.

5) 4 • 3 = 12 (км) – відстань третього дня.

Відповідь: зі швидкістю 4 км/год рухалися туристи, 16 км долали першого дня, 20 км – другого дня, 12 км – третього дня.

 

Завдання 939

х   245

     136

   1470

   735

  245   

  33320

х  546

     24

  2184

1092 

13104

х  311

    113

    933

   311

  311   

  35143

х   258

     852

     516

  1290

 2064   

 219816

 

Завдання 940. Раціональний спосіб множення на 25

16 • 25 =16 • 100 : 4 = 1600 : 4 = 400

16 • 25 = 16 : 4 • 100 = 4 • 100 = 400

24 • 25 = 24 • 100 : 4 = 2400 : 4 = 600

24 • 25 = 24 : 4 • 100 = 6 • 100 = 600

36 • 250 = 360 • 25 = 360 • 100 : 4 = 36000 : 4 = 9000

36 • 250 = 360 • 25 = 360 : 4 • 100 = 90 • 100 = 9000

6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150

 

МНОЖЕННЯ ВИДУ 208 • 135

Завдання 941. Добуток двох чисел дорівнює 0, їх частка теж 0. Якими мо­жуть бути ці два числа?

Перше число 0, друге число будь-яке, але відмінне від 0, бо на 0 ділити не можна

0 • 2 = 0

0 : 2 = 0

 

Завдання 942

208 • 135 = 208 • (100 + 30 + 5) = 20800 + 6240 + 1040 = 28080

 

Завдання 943

х 305

    25

 1525

 610 

 7625

х  305

    126

  1830

  610

 305    

 38430

х     409

      327

    2863

    818

 1227   

 133743

х   803

     174

   3212   

 5621

 803   

139722

 

Завдання 944. Під час опитування учнів 4 класу про розмір їхнього взуття визначено, що 2 учні носять взуття розміру ЗО, 5 учнів розміру 31, 10 учнів — розміру 32, а 12 учнів розміру 33.

Учні носять взуття таких розмірів: 30 – 33

Найбільше учнів носять взуття 33 розміру.

Найменше учнів носять взуття 30 розміру.

10 + 12 = 22 (уч.) - учнів носять взуття, розмір якого більший за 31, тобто 32 та 33.

 

Завдання 945

24 • 310 > 240 • 310

218 • 401 < 216 • 601

 

32 • 15 < 40 • 23

157 • 305 > 147 • 203

 

48 • 84 < 84 • 95

(203 • 2) • З0 = 203 • 60

 

Завдання 946. Розв'яжи задачі, скориставшись схемою.

Із двох міст, відстань між якими 70 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 13 км/год. Через 2 год відстань між велосипе­дистами була 14 км. Яка швидкість другого велосипедиста?

Розв'язання

1 спосіб

1) 70 – 14 = 56 (км) – відстань проїхали велосипедисти.

2) 56 : 2 = 28 (км/год) – швидкість зближення.

3) 28 – 13 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

2 спосіб

1) 70 – 14 = 56 (км) – відстань проїхали велосипедисти.

2) 13 • 2 = 26 (км) – відстань проїхав перший велосипедист.

3) 56 – 26 = 30 (км) – відстань проїхав другий велосипедист.

4) 30 : 2 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

Відповідь: 15 км/год була швидкість другого велосипедиста.

 

Завдання 947

309 • 28 > 405 • 19        (8652 > 7695)

139 • 139 > 138 • 140     (19321 > 19320)

74 • 85 < 75 • 84          (6290 < 6300)

 

Завдання 948 . Найкрупніший з китів синій. Його маса сягає 190 т, а довжина З0 м. У скільки разів маса синього кита більша від маси вантажного автомобіля, маса якого 5 т? Скільком вантажним авто­мобілям дорівнює його маса?

Розв'язання

1) 190 : 5 = (150 + 40) : 5 = 38 (разів) – у стільки разів більша маса синього кита від маси вантажного автомобіля.

Відповідь: маса кита дорівнює масі 38 вантажних автомобілів.

 

Завдання 949. Раціональний спосіб ділення на 25.

400 : 25 = 400 : (100 : 4) = 400 : 100 • 4 = 400 • 4 : 100

б000 : 25 = 6000 : 100 • 4 = 60 • 4 = 240

6000 : 25 = 6000 • 4 : 100 = 24000 : 100 = 240

60000 : 25 = 60000 : 100 • 4 = 600 • 4 = 2400

60000 : 25 = 60000 • 4 : 100 = 240000 : 100 = 2400

Інші завдання дивись тут...