Інші завдання дивись тут...

Завдання 475 Порядок дій

(5008 – 35)  40 + 60 = 198920 + 60 = 198980

5008 – 35  40 + 60 = 5008 – 1400 + 60 = 3668

5008 – 35  (40 + 60) = 5008 – 35 • 100 = 1508

5008 – (35  40 + 60) = 5008 – (1400 + 60) = 3548 

2700 + 540 : 9 : 3 = 2700 + 60 : 3 = 2700 + 20 = 2720

2700 + 540 : (9 : 3) = 2700 + 540 : 3 = 2700 + 180 = 2880

(2700 + 540 : 9) : 3 = (2700 + 60) : 3 = 2760 : 3 = 920

(2700 + 540) : 9 : 3 = 3240 : 9 : 3 = 360 : 3 = 120

_3240| 9  

 27    360

 _54

   54

     0

_5008

    35

 4973

_4973

      40

198920

х 35

    40

 1400

 

_5008

 1400

 3608

_5008

 3500

 1508

_5008

 1460

 3548

_540| 3  

 3    180

_24

  24

    0

_2760| 3  

 27    920

   _60

     60

       0

+2700

    540

  3240

Завдання 476

(6400 + 1600) : 8 = 6400 : 8 + 1600 : 8

(340 + 260) • 8 = 340 • 8 + 260 • 8

(6400 – 1600) : 20 = 6400 : 20 – 600 : 20

(340 – 260) • 8 = 340 • 8 – 260 • 8

 

Завдання 477

а) якщо а = 340 см, b = 284 см, тоді

(а + b) • 2 = (340 + 284) • 2 = 624 • 2 = 1248 см. Обчислюють периметр.

б) якщо v = 72 км/год, t = 3 год, тоді

v • t = 72 км/год • 3 год = 216 км. Обчислюють відстань.

в) якщо а = 2 м З0 см, b = 45 см, тоді

а • b = 2 м 30 см • 45 см = 230 см • 45 см = 10350 см2Обчислюють площу.

 

Завдання 478

У святковому концерті з нагоди закінчення навчального року брало участь 27 дітей класу. З них танцювало в 3 рази більше, а співало в 5 разів більше, ніж декламувало. Скільки дітей окремо співало, танцювало й декламувало? Кожна дитина виступала лише один раз Зобрази схему до задачі за зразком. Доповни її.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 1 + 3 + 5 = 9 (ч.) – частин

2) 27 : 9 = 3 (д.) – було декламаторів

3) 3 • 3 = 9 (д.) – було танцюристів

4) 3 • 5 = 15 (д.) – було співаків

2-й спосіб

х + х • 3 + х • 5 = 27

х • 9 = 27

х = 27 : 9

х = 3 (д.) – було декламаторів

3 • 3 = 9 (д.) – було танцюристів

5 • 3 = 15 (д.) – було співаків

Відповідь: на концерті виступали 3 декламатори, 9 танцюристів, 15 співаків.

 

Завдання 479 Рівняння

а) х • 1200 : 60 = 140

х • 120 : 6 = 140

х • 20 = 140

х = 140 : 20

х = 7

в) 140 : х = 1200 : 60

140 : х = 120 : 6

140 : х = 20

х = 140 : 20

х = 7

б) (1200 : 60) • х = 140

(120 : 6) • х = 140

20 • х = 140

х = 140 : 20

х = 7

г) х = 140 : (1200 : 60)

х = 140 : 20

х = 7

Завдання 480 

х 3215

     23

  9645

 6430 

 73945

х 4313

     45

 21565

17252 

194085

_20834 | 22  

  198      947

  _103

      88

    _154

      154

          0

_30294 | 34  

  272      891

  _309

    306

      _34

        34

          0

_35721 | 63  

 315       567

 _422

   378

   _441

     441

        0

35721  63 – 199  0 = 567

39  1 + 56699 : 59 – 0 : 95 = 39 + 961 = 1000

 

 

 

_56699 | 59  

 531       961

 _359

   354

     _59

       59

        0

Завдання 481

Під час святкування останнього дзвоника було організовано виставку поробок учнів 4-А і 4-Б класів за навчальний рік. На виставці було 156 робіт. З 4-А класу у виставці брало участь 25 учнів, з 4-Б класу — 27 учнів. Скільки експонатів підготував кожний клас, якщо кожен учасник / кожна учасниця подали їх однакову кількість?

Короткий запис

4-А  25 уч.  по ? п.

4-А  27 уч.  по ? п.

Разом — 156 п.

Розв'язання

1) 25 + 27 = 52 (уч.) – брали участь

2) 156 : 52 = 3 (п.) – приготував кожен учень

3) 3 • 25 = 75 (п.) – підготував 4-А клас

4) 3 • 27 = 81 (п.) – підготував 4-Б клас

Відповідь: підготував 4-А клас 75 поробок, а 4-Б клас 81 поробку.

 

Завдання 482 

Упиши знаки арифметичних дій і дужки, щоб рівності були правильними.

18 : (6 3) = 18 : 18 = 1

18 : 6 + 3 = 3 + 3 = 6

18 : 6 3 = 3 • 3 = 9

18 6 + 3 = 15

18 6 : 3 = 18 – 2 = 16 

18 + 6 : 3 = 18 + 2 = 20

18 + 6 3 = 24 – 3 = 21

18 + 6 + 3 = 18 + 9 = 27

18 • (6 : 3) = 18 • 2 = 36

18 6 3 = 108 – 3 = 105

18 6 + 3 = 108 + 3 = 111

18 6 3 = 108 • 3 = 324

Інші завдання дивись тут...

  • Андрій
    Класний сайт
    17 квітня 2024 17:46