Інші завдання дивись тут...

ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Завдання 1046. Дроби в порядку зростання

1/200 2/200 5/200 10/200 20/200 50/200 100/200 200/200

Завдання 1047

а) що більше: 1/2 від 10 см чи 1/5 від 10 см

1/2 від 10 см = 10 см : 2 = 5 см

1/5 від 10 см = 10 см : 5 = 2 см

5 см > 2 см

1/2 від 10 см > 1/5 від 10 см

 

б) що менше: 1/3 від 300 кг чи 1/4 від 300 кг

1/3 від 300 кг = 300 кг : 3 = 100 кг

1/4 від 300 кг = 300 кг : 4 = 75 кг

75 кг < 100 кг

1/4 від 300 кг < 1/3 від 300 кг

 

в) порівняй: 1/5 від 1 год і 1/15 від 3 год.

1/5 від 1 год = 1 год : 5 = 60 хв : 5 = 12 хв

1/15 від 3 год = 3 год : 15 = 180 хв : 15 = 12 хв

12 хв = 12 хв

1/5 від 1 год = 1/15 від 3 год

 

Завдання 1048. Для оздоблення сцени шкільного театру використали 16 мотків кольорових стрічок. Червоного кольору було 1/8 з них, блакитного — 3/8, а зеленого кольору – решта мотків. Скільки мотків стрічок були зеленого кольору?

Розв’язання

1) 16 : 8 • 1 = 2 (м.) — мотків червоного кольору.

2) 16 : 8 • 3 = 6 (м.) – мотків блакитного кольору.

3) 6 + 2 = 8 (м.) – мотків червоного і блакитного кольору разом.

4) 16 – 8 = 8 (м.) – мотків зеленого кольору.

Відповідь: 8 мотків стрічок були зеленого кольору.

 

Завдання 1049

3/8 від 16 = 16 : 8 • 3 = 6

3/5 від 60 хв = 60 хв : 5 • 3 = 36 хв

4/10 від 1 км = 1 км : 10 • 4 = 1000 м : 10 • 4 = 400 м

 

Завдання 1050

а) Урок у першому класі тривав 7/12 год. Скільки хвилин тривав урок?

б) Урок у сьомому класі тривав 3/4 год. На скільки хвилин довше тривав урок у сьомому класі, ніж у першому?

Розв’язання

7/12 год = 1 год : 12 • 7 = 60 хв : 12 • 7 = 35 хв – тривалість уроку в першому класі

3/4 год = 1 год : 4 • 3 = 60 хв : 4 • 3 = 45 хв – тривалість уроку в сьомому класі

45 – 35 = 10 (хв) – на скільки хвилин довше тривав урок у сьомому класі, ніж у першому.

Відповідь: на 10 хвилин довше тривав урок у сьомому класі, ніж у першому

 

Завдання 1051. Відстань між Харковом та Луганськом 330 км. 4/11  цього шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 60 км/год. Скільки годин автомобіль був у дорозі, якщо решту відстані він їхав зі швидкістю 70 км/год?

Розв’язання

1) 330 : 11 • 4 = 120 (км) – перша відстань

2) 120 : 60 = 2 (год) – час подолання першої відстані

3) 330 – 120 = 210 (км) – решта відстань

4) 210 : 70 = 3 (год) – час подолання решти шляху

5) 2 + 3 = 5 (год) – час у дорозі.

Відповідь: 5 год автомобіль був у дорозі.

 
Завдання 1052. Накресли круг, радіус якого 2 см. Проведи в ньому діаметр АВ. З'єднай будь-яку точку С кола з кінцями діаметра. Яка фігура утворилася? Знайди периметр утвореної фігури.

Утвориться трикутник, периметр якого дорівнює сумі 4 см і довжин двох інших сторін.

 

Завдання 1053

1) Пінгвін може перебувати під водою 18 хв, а морж 5/9 цього часу. На скільки довше перебуває під во­дою пінгвін, ніж морж?

18 : 9 • 5 = 10 (хв) – час під водою для моржа

18 – 10 = 8 (хв) – на скільки довше перебуває під во­дою пінгвін, ніж морж 

2) Білка може стрибнути в довжину на 14 м, а кінь – на 4/7 цієї довжини.  Яка довжина стрибка коня?

Розв’язання

14 : 7 • 4 = 8 (м) – довжина стрибка коня.

 

ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ

Завдання 1054 Довжина стрибка звичайної білки 15 м, це становить 1/4 довжини стрибка білки-летяги. Яка довжина стрибка білки-летяги?

Розв’язання

Якщо 15 м це уже становить 1/4 довжини стрибка білки-летяги, тоді

15 : 1 • 4 = 60 (м) – довжина стрибка білки-летяги

Відповідь: довжина стрибка білки-летяги 60 м

 

Завдання 1055. Маса 3/4 кавуна 9 кг. Яка маса цілого кавуна?

Розв’язання

1 спосіб

Якщо 9 кг уже становить 3/4 маси цілого кавуна, тоді

9 : 3 • 4 = 12 (кг) – маса цілого кавуна

2 спосіб

1) 9 кг : 3 = 3 кг — маса 1 частини кавуна.

2) З кг • 4 = 12 кг — маса цілого кавуна (4 частини)

Відповідь: маса цілого кавуна 12 кг

 

Завдання 1056. Відстань від Чернівців до Чернігова через Київ майже 700 км. Відстань від Чернігова до Києва становить 1/5 цієї відстані. Яка відстань від Києва до Чернівців?

Розв’язання

1 спосіб

1) 700 : 5 = 140 (км) – відстань від Чернігова до Києва

2) 700 – 140 = 560 (км) – відстань від Києва до Чернівців

2 спосіб.

1) 5 – 1 = 4 (частини) – частини припадає на відстань від Києва до Чернівців.

2) 700 : 5 = 140 (м) – відстань 1 частини дороги.

3) 140 • 4 = 560 (км) – відстань від Києва до Чернівців.

Відповідь: 560 метрів від Києва до Чернівців

 

Завдання 1057 У пасажирському потязі є 12 купейних вагонів, це складає 2/3 усіх вагонів, решта — плацкартні. Скільки плацкарт­них вагонів у потязі?

Розв’язання

Якщо 12 вагонів уже складають 2/3 всіх вагонів, тоді

1) 12 : 2 • 3 = 18 (в.) – вагонів у потязі.

2) 18 – 12 = 6 (в.) – плацкартних вагонів.

Відповідь: 6 плацкартних вагонів.

 

Завдання 1058

20 дм • 5 = 100 дм

20 дм : 5 = 4 дм

З дм 4 см : 17 = (30 см + 4 см) : 17 = 34 см : 17 = 2 см

5 см 6 мм : 8 = (50 мм + 6 мм) : 8 = 56 мм : 8 = 7 мм

 

15 т : З = 5 т

15 т 3 ц : З = (150 ц + 3 ц) : 3 = 153 ц : 3 = 51 ц

15 т 5 ц : 5 = (150 ц + 5 ц) : 5 = 155 ц : 5 = 31 ц

З ц 50 кг : 7 = (300 кг + 50 кг) : 7 = 350 кг : 7 = 50 кг

 

12 год : 2 = 6 год

1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

5 год : 2 = 5 • 60 хв : 2 = 300 хв : 2 = 150 хв = 120 хв + 30 хв = 2 год 30 хв

5 год 40 хв : 17 = (5 • 60 хв + 40 хв) : 17 = 340 хв : 17 = 20 хв

 

Завдання 1059. Накресли коло, радіус якого 2 см7 мм. Не змінюючи розхилу циркуля, від будь-якої точки кола познач циркулем на колі рівні відрізки. На скільки рівних частин поділилося коло? З'єднай послідовно ці точки.

Утворився шестикутник.

2 см 7 мм • 6 = 12 см + 14 мм = 12 см + 10 мм + 4 мм = 13 см 4 мм

Інші завдання дивись тут...