Інші завдання дивись тут...

Завдання 601 Ознайомлення з дробами

а) 2/8 (дві восьмих), б) 4/8 (чотири восьмих), в) 3/6 (три шостих), г) 1/4 (одна четвертих)

 

Завдання 602 

1/4 (одна четвертих знаменник 4, чисельник 1

2/7 (дві сьомих знаменник 7, чисельник 2 

5/7 (п'ять сьомих знаменник 7, чисельник 5
3/4 (три четвертих знаменник 4, чисельник 3
4/4 (чотири четвертих знаменник 4, чисельник 4
5/7 (п'ять сьомих знаменник 7, чисельник 5
7/7 (сім сьомих знаменник 7, чисельник 7
9/10 (дев'ять десятих знаменник 10, чисельник 9
10/10 (десять десятих знаменник 10, чисельник 10

Найбільший знаменник 10, найменший знаменник 4

Найменший чисельник дробу 1/4найбільший чисельник дробу 10/10

Однакові знаменники мають дроби: 1/4, 3/4, 4/4; 2/7, 5/7, 7/7; 9/10, 10/10

Дріб 10/10 означає, що ціле поділили на 10 рівних частин і взяли 10 таких частин.

 

Завдання 603 Порівняня дробів

1/8 < 2/8

7/9 > 5/9

3/10 < 8/10

29/100 < 99/100

4/15 > 3/15

Завдання 604 

Дроби з однаковими знаменниками у порядку зростання: 1/7, 2/7, 3/7, 6/7

 

Завдання 605

Площа приміщення Центру творчості учнів дорівнює 480 м2. Спортивний зал займає 1/2 цієї площі, танцювальний зал — 1/4,зал для хорового співу — 1/6, а решту площі відведено для гуртка технічної творчості. Скільки квадратних метрів відведено для гуртка технічної творчості?
Короткий запис
Площа  480 м2
Спортивний зал  1/2 площі
Танцювальний зал  1/4 площі
Хорового співу  1/6 площі
Технічна творчість  ?, решта

Розв’язання

1) 480 : 2 = 240 (м2) – спортивний зал

2) 480 : 4 = 120 (м2) – танцювальний зал

3) 480 : 6 = 80 (м2) – хорового співу зал

4) 240 + 120 + 80 = 440 (м2) – зали разом

5) 480 – 440 = 40 (м2)

Відповідь: 40 м2 площі відведено для гуртка технічної творчості.

 

Завдання 606
Відстань між Миколаєвом і Дніпром 336 км. Автобус долав цю відстань 2 год зі швидкістю 60 км/год, а решту шляху їхав зі швидкістю, яка на 1/10 менша. За скільки годин автобус подолав цей маршрут?

Швидкість

Загальний час

Відстань

60 км/год

 2 год 

 ? 

 

336 км

?, на 1/10 менша

?

Розв’язання

1) 60 • 2 = 120 (км) – подолали спочатку

2) 336 – 120 = 216 (км) – решта

3) 60 : 10 = 6 (км/год) – на стільки менша швидкість

4) 60 – 6 = 54 (км/год) – нова швидкість

5) 216 : 54 = 4 (год) – пройшов решту відстані

6) 4 + 2 = 6 (год)

Відповідь: за 6 год автобус подолав цей маршрут.

 

Завдання 607

_ 72341

    9999

  62342

+ 72341

    9999

   82340

4 • 15 • 25 • 3 = (4 • 25) • (15 • 3) = 100 • 45 = 4500

8 • 10 • 250 • 12 = (4 • 250) • (2 • 12 • 10) = 1000 • 240 = 240000

(15375 + 14625) : 100 = 30000 : 100 = 300

(375 + 625) • 100 = 1000 • 100 = 100000

 

Завдання 608
Ціна ручки 10 грн, пенала — 25 грн, а рюкзака — 265 грн.

1) На скільки меншою буде вартість цього комплекту, якщо ціна кожного товару зменшиться на 1/10 його ціни?

Розв’язання

1) 10 + 25 + 265 = 300 (грн) – ціна комплекту

2) 300 : 10 = 30 (грн)

Відповідь: на 30 грн меншою буде вартість комплекту.

2) На скільки збільшиться вартість комплекту товарів, якщо ціна кожного з них збільшиться на 1/10 його ціни?

Розв’язання

1) 10 + 25 + 265 = 300 (грн) – ціна комплекту

2) 300 : 10 = 30 (грн)

Відповідь: на 30 грн більшою буде вартість комплекту.

Якою буде різниця між нижчою і вищою вартістю?

Розв’язання

1) 300  30 = 270 (грн) – нижча вартість

2) 300 + 30 = 330 (грн) – вища вартість

3) 330  270 = 60 (грн)

Відповідь: на 60 грн буде різниця між нижчою і вищою вартістю.

 

Завдання 609
На аркуші паперу в клітинку побудуй прямокутник зі сторонами 5 см і 10 см. Зобрази на ньому візерунок із клітинок. Розфарбуй його. Запиши дробом, яку частину прямокутника займає візерунок, і ту частину прямокутника, яка не зафарбована. Порівняй їх

 

Завдання 610
1/2 (одна друга), 3/8 (три восьмих), 3/6 (три шостих), 4/6 (чотири шостих), 2/4 (дві четвертих), 1/25 (одна двадцять п'ята), 25/25 (двадцять п'ять двадцять п'ятих)

а) 3/6

б) 1/2

в) 3/8

г) 4/6

ґ) 25/25

д)  2/4

Завдання 611

Скільки п’ятих частин у цілому? 5/5 Шостих? 6/6 Десятих? 10/10 Тридцятих? 30/30 Сотих? 100/100

 

Завдання 612

Дві десятих 2/10, п’ять сьомих 5/7, одна сота 1/100, сорок сімдесятих 40/70, три дев’яностих 3/90, двадцять три триста сорок других 23/342, десять п’ятнадцятих 10/15, вісім восьмих 8/8.

 

Завдання 613
Яринка пригощала рідних шоколадом (див. мал.). Сестрі дала 3 шматочки, братові — 2, мамі — 2, а татові — 1 шматочок. Запиши, яку частину шоколаду отримав кожен: сестра, брат, мама, тато. Чи залишила Яринка хоч шматочок собі? Порівняй записані дроби

Розв’язання

Дала сестрі 3/10, брату  2/10 , мамі   2/10, татові  1/10.

3 + 2 + 2 + 1 = 8 (шм.) – шматків роздала

2/10 – залишила дівчинка собі

3/10 > 2/10, 2/10 = 2/10, 2/10 > 1/10

 

Завдання 614
Яблуко поділили на 4 рівні частини. Устим з’їв 4 шматочки. Запиши дробом, скільки усіх частин яблука з’їв Устим. Устим з’їв 4/4 яблука, тобто 1 «ціле» яблуко.

 

Завдання 615

Перевір, чи правильно, що:

5/5 = 1; Правильно

7/7 = 1; Правильно

8/9 = 1; Не правильно

1/16 = 1; Не правильно

100/100 = 1; Правильно

150/150 = 1. Правильно

 

Завдання 616  Порівняня дробів

6/6 > 5/6

1 > 5/6

9/10 < 1

8/20 < 1

Завдання 617

Леся пройшла 1/2 км за 10 хв. З якою швидкістю йшла Леся? Відповідь дай у метрах за хвилину і в кілометрах за годину

Розв’язання

12 км = 12000 м

1/2 км = 1000 м : 2 = 500 (м) – відстань пройшла Леся

500 : 10 = 50 (м/хв)  – швидкість Лесі

50 : 1000 • 60 = 3 (км/год)

Відповідь: Леся йшла зі швидкістю 50 м/хв, або 3 км/год. 

 

Завдання 618
Учні їхали автобусом на екскурсію до старовинного замку. Проїхавши 1/3 всього шляху, що становило 80 км, вони зробили зупинку. Скільки кілометрів ще залишилося проїхати автобусові до місця призначення?

Розв’язання

1) 80 • 3 = 240 (км) – увесь шлях

2) 240 – 80 = 160 (км)

Відповідь: автобусу залишилося проїхати до місця призначення 160 км.

 

Завдання 619

Знайди: а) суму 1/2 числа 79 408 та 1/7 числа 1442.

79408 : 2 + 1442 : 7 = 39704 + 206 = 39910

_79408 | 2   

 6         39704

_19

  18

  _14

    14

       _8

         8

         0

_1442 | 7  

  14     206

   _42

     42

       0

+ 39704

      206

   39910

б) різницю між 1/3 числа 2595 та 1/5 цього числа.

2595 : 3 – 2595 : 5 = 865 – 519 = 346

 

 

_2595 | 3   

 24      865

 _19

   18

   _15

     15

       0

_2595 | 5  

  25     519

   _9

     5

    _45

      45

        0

_ 865

   519

   346

в) добуток 1/10 числа 340 та 1/8 числа 1272.

(340 : 10) • (1272 : 8) = 34 • 159 = 5406

 

_1272 | 8   

   8      159

  _47

    45

    _72

      72

        0

х 159

    34

  636

 477  

 5406

    

Завдання 620
Запиши дробовими числами зафарбовані частини фігур.
4/16, 2/16, 4/9

Інші завдання дивись тут...