Інші завдання дивись тут...

§5 Як орієнтуватися на місцевості

• Знайдіть на фото лінію горизонту. Перше фото (відкрита місцевість).

• Учні початкових класів катаються на каруселі, а стар­шокласники – на оглядовому колесі. Горизонт ширший на оглядовому колесі.

• Як визначити сторони горизонту за Сонцем? Щогодини відмічаємо довжину тіні, стати обличчям у напрямку найкоротшої тіні, розвести руки, тоді перед лицем буде північ, позаду – південь, права рука покаже напрям на схід, ліва – на захід.

• Визначте за малюнком, у якому напрямку від хлопчика роз­ташоване озеро. Озеро розташоване на півдні.

• Назвіть відомі вам способи орієнтування на місцевості: за компасом, гномоном, Сонцем, зорями, деревами, мохом.

• Визначте, на яку сторону горизонту вказує стрілка на малюнках. А – північ, Б – південь, В – південь, Г – північ.

• У якому напрямку ви будете повертатися додому, якщо у школу йшли на південний захід? На північний схід.

• Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про здатність бджіл орієнтуватися на місцевості. Для бджіл головний орієнтир – у сонячну погоду положення Сонця, у похмуру погоду – коливання рівня поляризації світла, також за запахами своїх та чужих.

Перевіряємо себе

1� Для чого потрібно знати сторони горизонту? Знання сторін горизонту допоможе орієнтуватися на місцевості. Якщо спочатку зафіксувати з якої сторони горизонту знаходиться місце відправлення, то при повернені триматися тої сторони. Знаючи в якому напрямку знаходиться шуканий об’єкт, легше до нього дістатися. 

2� Люди яких професій найчастіше послуговуються вмінням визначати сторони горизонтуМоряки, пілоти, військові, геодезисти, астрономи, архітектори, картографи, екскурсоводи.

3� Дмитрик розмістив мольберт біля парку, а Яна – край поля. На чиєму малюнку краще простежу­ватиметься лінія горизонту? На малюнку Яни відкрита місцевість, тому на ньому краще простежуватиметься лінія горизонту.

4� Як визначити сторони горизонту за Сонцем? Напрям найкоротшої тіні покаже на північ. Також сонце сходить на сході, а заходить на заході.

5� У якому напрямку йшов Тарас, якщо Сонце в полудень освітлювало його обличчя зліва? Якщо Сонце в полудень освітлювало його обличчя зліва, тоді він  йшов у західному напрямку. У якому напрямку він буде повертатися, якщо піде тим самим шляхом? Якщо піде тим самим шляхом, то він буде повертатися в протилежному, тобто східному напрямку.

6� Чи можна дійти до лінії горизонту та чому? Оскільки Земля кулястої форми не можна дійти до лінії горизонту.

7� Поміркуйте, яких умінь ви набули під час вивчення теми. Дізнався про горизонт, сторони горизонту, навчилася визначати сторони горизонту за компасом, гномоном, Сонцем, іншими об’єктами. Орієнтування на місцевості потрібно знати, щоб не заблукати в незнайомій місцевості.

 

§6 Що таке план місцевості

• Чим план місцевості відрізняється від малюнка? На плані місцевості наявні умовні позначення, а вигляд місцевості завжди зверху.

• У шкільному атласі умовні знаки плану місце­вості позначають: будинки, споруди, дороги, насадження, річки, мости, тип ландшафту.

Загадка

Відгадка

Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?

План

• Чим план відрізняється від карти? План – це більш деталізоване відображення вигляду невеликої території.

•  У якому напрямку від населеного пункту розташовано фрук­товий сад? У північному. А джерело? У східному.

Перевіряємо себе

1� Для чого людям потрібні плани місцевості? Плани відіграють важливу роль у житті й госпо­дарській діяльності людей багатьох професій: архітекторів, геодезистів, геологів, військових, туристів, екскурсоводів, проектантів. За планом міста чи села можна віднайти потрібну вулицю, будинок, школу, визначити маршрут подорожі на вихідний день. У незнайомій місцевості за планом можна обрати найкоротший і найзручніший шлях до наміченого місця.

2� Чи користується планами місцевості ваша родина та з якою метою? У батьків є план житлової забудови. Також за картами орієнтуються у незнайомій місцевості, наприклад, під час робочих відряджень, подорожей. 

3� Як визначити сторони горизонту на плані місцевості? Для орієнтування на місцевості збоку на плані стрілкою вказують напрямок Пд. ——> Пн. Якщо вона відсутня, то північною стороною вважають верхню частину плану, а південною – нижню, тоді праворуч буде схід, а ліворуч – захід.

4� Установіть відповідність між номером умовного знака і його значенням.

а) 2 — урвище; б) 3 — джерело; в) 5 — колодязь; г) 4 — чагарники; д) 1— лука.

5� Про що нове та корисне ви дізналися з теми «План міс­цевості»? Дізналися про план місцевості, для чого й кому потрібен, як його «читати».

 

§6 Що таке масштаб

• Чим малюнок відрізняється від плану місцевості? План місцевості має загальноприйняті умовні позначення, за ним можна визначити сторони горизонту, проектується тільки зверху, має масштаб, який дозволяє вирахувати реальні відстані між об’єктами.

Масштаб карти показує, що 1 см на карті відповідає 4 км на місцевості. Відстань на карті між двома містами дорівнює 8 см. Скільки кілометрів між цими містами?

Короткий запис

1 см — 4 км

8 см — ? км

Міркуємо так. Якщо на плані відстань дорівнює 6 см, тоді в дійсності вона більша, тому

4 км • 8 = 32 км – кілометрів між містами.

• Як на плані позначити дитячий майданчик, який простягнувся із заходу на схід на 500 м, а з півночі на південь – на 900 м? Оберіть масштаб так, щоб цей план можна було зобразити на сторінці зошита.

Короткий запис

5 см — 500 м 

1 см — ? м

Міркуємо так 500 м —> 5 см, 900 м —> 9 см.

500 м : 5 = 100 м

Найкраще взяти масштаб в 1 см 100 м.

• Удома накресліть план своєї кімнати, застосувавши масштаб: в 1 см 1 м. Запропонуйте своєму сусідові сусідці по парті визначити за планом довжину та ши­рину вашої кімнати, використовуючи масштаб. А ви визначте розміри кімнати на його плані.

Короткий запис

1 см — 1 м

4 см — ? м

3 см — ? м

Міркуємо так. Якщо на плані довжина кімнати 4 см, а ширина – 3 см, тоді  в дійсності вона більша, тому

1 м • 4 = 4 м – довжина кімнати.

1 м • 3 = 3 м – ширина кімнати.

Перевіряємо себе

1� Що таке масштаб? Масштаб – це число, що показує, у скільки разів довжина відрізка на плані менша від довжини відповідного відрізка на місцевості.

2� Запитайте в батьків або в інших дорослих чи користу­валися вони масштабом. З якою метою? Моя мама проектант, їй доводиться по роботі використовувати масштаб.

3� Обчисліть відстань між містами, якщо на плані вона до­рівнює 6 см. Масштаб плану: в 1 см 1 км.

Короткий запис

1 см — 1 км

6 см — ? км

Міркуємо так. Якщо на плані відстань дорівнює 6 см, тоді в дійсності вона більша, тому

1 км • 6 = 6 км – відстань між містами.

4� Користуючись масштабом, визначте на карті України:

• відстань від столиці України до свого обласного центру:

Короткий запис

1 см — 45 км

а см — ? км

Міркуємо так. Якщо на карті відстань дорівнює а см, тоді в дійсності вона більша, тому

45 км • а = □ км

• відстань від свого обласного центру до Чорного моря:

Короткий запис

1 см — 45 км

см — ? км

Міркуємо так. Якщо на карті відстань дорівнює b см, тоді в дійсності вона більша, тому

45 км • b = □ км

• відстань від свого обласного центру до найближчого кордону:

Короткий запис

1 см — 45 км

см — ? км

Міркуємо так. Якщо на карті відстань дорівнює c см, тоді в дійсності вона більша, тому

45 км • c = □ км

5� Сьогодні я дізнався про масштаб, хто і для чого його використовує, навчився за відстанню на карті та масштабом знаходити реальну відстань між об’єктами, і навпаки задавати правильний масштаб для зображення відстані між об’єктами.

Я зміг за відстанню на плані та поданим масштабом визначити реальну відстань між об’єктами.  

Мені захотілося намалювати план своєї кімнати.

 

Програма 2015 року

§ 11 ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ.

Перевір себе

1. Що таке горизонт? Горизонт - це простір Землі, який можна охопити очима.

2. Покажи на малюнках 18 і 19 лінію горизонту. Лінія горизонту - лінія, по якій небо ніби сходиться з поверхнею Землі.

3. На якому малюнку зображено видимий горизонт, а на якому - закриту місцевість? Поясни. На малюнку 18 на відкритій місцевості лінія горизонту має форму кола, на малюнку 19 серед гір лінії горизонту не видно. 

4. Назви основні та проміжні сторони горизонту. Основні сторони горизонту - північ (Пн.), південь (Пд.), захід (Зх.) і схід (Сх.). Між основними сторонами горизонту знаходяться проміжні сторони горизонту: між північчю і сходом - північний схід (Пн. Сх.); між півднем і сходом - південний схід (Пд. Сх.); між північчю і заходом - північний захід (Пн. Зх.); між півднем і заходом - південний захід (Пд. Зх.).

5. Для чого потрібно знати сторони горизонту? Люди яких професій найчастіше послуговуються вмінням їх визначати? Треба знати сторони горизонту, щоб уміти орієнтуватися на місцевості. Для картографів, геологів, моряків, екскурсоводів. 

• Учні художньої школи малюють краєвиди своєї місцевості поблизу школи. Дмитрик розмістив мольберт біля парку, а Яна - біля поля. На чиєму малюнку буде добре простежуватися лінія горизонту? Поясни чому. Яна розмістилась на відкритій місцевості, тому на її малюнку будуть добре простежуватись лінія горизонту.

§ 12 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ, КОМПАСА ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК.

Перевір себе

1. Що означає орієнтуватися на місцевості? Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати сторони горизонту.

2. Як визначити сторони горизонту за Сонцем? Опівдні стати обличчям у напрямку найкоротшої тіні, розвести руки. Перед лицем буде північ, позаду – південь. Права рука покаже напрям на схід, ліва - на захід

3. Як визначити сторони горизонту в хмарну погоду? Що в лісі може замінити компас? У хмарну погоду визначити сторони горизонту можна за компасом та місцевих ознак.

У лісі компас можуть замінити ознаки: 

• з північного боку на деревах, скелях, каменях росте більше моху й лишайнику;

• на поодиноких деревах, що ростуть на галявинах, з південного боку гілля й листя густіше, бо краще освітлюються Сонцем; 

• мурашники здебільшого бувають з південного боку дерев або пеньків, оскільки там тепліше; 

• на південному боці горбів і ярів сніг тане швидше.

4. Яку будову має компас? Невелика коробочка, на дні якої літерами позначено сторони горизонту, зверху вкрита склом. Усередині міститься намагнічена стрілка, вона спеціальною пружиною притиснута до скла. Щоб скористуватися компасом, треба відтягнути пружину, тоді стрілка опуститься на вістря, синій кінець її завжди повертається на північ, а червоний - на південь. Далі тримати компас треба горизонтально й повертати так, щоб синій кінець стрілки закрив літери Пн. Тоді літери Пд. будуть указувати на південь, літера З. - на захід, С. - на схід. 

Робота в парі. За допомогою компаса встановіть, де в класі північна, південна, західна й східна сторони горизонту. У якій стороні горизонту вікна, дошка, двері? Визначте у класі проміжні сторони горизонту.

• Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про орієнтування бджіл (за бажанням). Мурашки притискуються  черевцем до землі й позначають свій шлях краплями пахучої рідини. «Траси» мурашок бувають завдовжки кілька метрів. Оскільки запах достатньо відчутний, то деякі мурашки біжать не там, де позначено шлях, а збоку, навіть загубивши слід, вони знову знаходять «дорогу» і прямують нею.

Практичне завдання. Визнач сторони горизонту за годинником разом з дорослими. (Такий спосіб визначення допоможе тобі орієнтуватися, якщо відсутній компас).

1) Установи годинник горизонтально так, щоб мала годинникова стрілка вказувала на Сонце.

2) Подумки поділи кут між стрілкою і цифрою 1 на циферблаті навпіл. Лінія, що розділяє кут, покаже на південь (Пд.). Отже, на протилежній стороні буде північ (Пн.).

§ 13 ПЛАН МІСЦЕВОСТІ 

Перевір себе

1. Для чого людям потрібні плани певної місцевості? Уміння користуватися планом може стати в пригоді будь-якій людині. За планом міста чи села можна віднайти потрібну вулицю, будинок, школу, визначити маршрут подорожі на вихідний день. Коли люди потрапляють у незнайому місцевість, то часто послуговуються планом, щоб обрати найкоротший і найзручніший шлях до наміченого місця.

2. Чи користується планами місцевості твоя родина? Так, користується. З якою метою? Щоб краще орієнтуватися у незнайомій місцевості, наприклад, під час робочих відряджень. 

3. Чим відрізняється план місцевості від малюнка? На малюнку місцевість може бути відображено по-різному: збоку або згори. На плані місцевість показано тільки згори і для зображення об’єктів використовують умовні знаки. Наприклад, будинки позначають прямокутниками, дерева – кружечками, річки – хвилястими лініями.

4. Кожна квартира чи будинок мають план. Без нього неможливо здійснювати будівництво. Попроси батьків показати план вашої квартири чи будинку. Що на ньому зображено? На ньому зображено розміщення усіх приміщень, що містяться у квартирі. 

5. Установи відповідність між номером умовного знака і його визначенням:

А) урвище – 2; Б) болото – 3; В) стежка – 5; Г) чагарники – 4; Д) лука – 1.

§ 14 МАСШТАБ 

Перевір себе

1. Що таке масштаб? Масштаб – це число, що показує, у скільки разів зменшено відстань на плані або карті.

2. Запитай у батьків, чи користувалися вони масштабом. Так, користувалися. З якою метою? Щоб визначити відстань від нашого будинку до дачної ділянки.

3. Обчисли відстань між містами, якщо на плані вона дорівнює 6 см. (Масштаб плану: 1 см – 1 км).

На масштабі: в 1 см - 1 км 

На плані: 6 см - ?

1 • 6 = 6 (км)

Відповідь: відстань між містами 6 кілометрів.

4. Як на плані позначити дитячий майданчик, який простягнувся із заходу на схід на 500 м, а з півночі на південь на 900 м? Обери масштаб так, щоб цей план можна було зобразити на сторінці зошита.

На масштабі: в 1 см — 100 м 

Інші завдання дивись тут...