Інші завдання дивись тут... 

§ 11. ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ.

Відкрита місцевість, або видимий горизонт - частина земної поверхні на відкритих для огляду місцях, де добре видно лінію горизонту (поле, море).

Закрита місцевість - місцевість, де лінію горизонту не видно (ліс, місто, гориста місцевість).

Горизонт розширюється з підвищенням точки спостереження, що є ще одним переконливим доказом, що Земля має форму кулі (на рівній місцевості людина бачить навколо себе на 4-5 км, з висоти 20 м - уже на 16 км, а з висоти 100 м горизонт розширюється до 36 км).

Уміти визначати сторони горизонту - означає добре орієнтуватися на місцевості.

Перевір себе

1. Що таке горизонт? Горизонт - це простір Землі, який можна охопити очима.

2. Покажи на малюнках 18 і 19 лінію горизонту. Лінія горизонту - лінія, по якій небо ніби сходиться з поверхнею Землі.

3. На якому малюнку зображено видимий горизонт, а на якому - закриту місцевість? Поясни. На малюнку 18 на відкритій місцевості лінія горизонту має форму кола, на малюнку 19 серед гір лінії горизонту не видно. 

4. Назви основні та проміжні сторони горизонту. Основні сторони горизонту - північ (Пн.), південь (Пд.), захід (Зх.) і схід (Сх.). Між основними сторонами горизонту знаходяться проміжні сторони горизонту: між північчю і сходом - північний схід (Пн. Сх.); між півднем і сходом - південний схід (Пд. Сх.); між північчю і заходом - північний захід (Пн. Зх.); між півднем і заходом - південний захід (Пд. Зх.).

5. Для чого потрібно знати сторони горизонту? Люди яких професій найчастіше послуговуються вмінням їх визначати? Треба знати сторони горизонту, щоб уміти орієнтуватися на місцевості. Для картографів, геологів, моряків, екскурсоводів. 

• Учні художньої школи малюють краєвиди своєї місцевості поблизу школи. Дмитрик розмістив мольберт біля парку, а Яна - біля поля. На чиєму малюнку буде добре простежуватися лінія горизонту? Поясни чому. Яна розмістилась на відкритій місцевості, тому на її малюнку будуть добре простежуватись лінія горизонту.

Інші завдання дивись тут...