Інші завдання дивись тут... 

§ 2. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

Методи вивчення природи

Вчені-натуралісти

Перевір свої знання.

1. Назви методи вивчення природи.

Спостереження (найдавніший і найдоступніший метод вивчення природи за допомогою органів чуття); вимірювання (метод вивчення за допомогою вимірювальних приладів маси, об'єму, довжини тощо); експеримент, або дослід (вивчення тіл і явищ природи в спеціально створених умовах, які можна повторювати багато разів).

2. Про що можна дізнатися завдяки спостереженню.

Спостереження за природою завдяки органам чуття зору (дізнаємося про колір, розмір, форму тіл), слуху (чуємо й розрізняємо звуки), нюху (розрізняємо запахи), смаку (пробуємо на смак кисле, гірке, солодке тощо) і дотику (торкаємося, щоб відчути холодне чи гаряче, гладке тощо). 

3. Чим спостереження відрізняється від експерименту?

Для спостереження не створюють спеціальні умови.

Експериментом намагаються неодноразово відтворити в штучних умовах природні явища і вивчити їх за допомогою вимірювань й спеціальним впливом на них. Переважна частина сучасних наукових знань і майже всі теорії базуються на експериментах.

4. Обери представника живої природи і проведи за ним спостереження, мета якого - скласти опис його зовнішньої будови. Зазнач такі ознаки, як колір, розміри, запах, опиши, як рухається.

Кіт – тварина невеликого розміру, вкритий сірою шерстю, рухається ходою, стрибками, бігом.

5. Порівняй плоди чи листки різних рослин за розміром, формою, кольором. Використай для цього методи спостереження та вимірювання.

Після методу спостереження дізнаємось про форму листка, колір; після методу вимірювання за допомогою палетки та лінійки – розмір та площу. 

Попрацюйте в групах

Разом з друзями підготуйте міні-проект на тему «Визначні вчені-натуралісти, або природодослідники (вивчають природу)». Для цього складіть розповідь про двох-трьох учених (що вони досліджували і якими методами, який внесок зробили у вивчення природи).

Карл Лінней (1707-1778) Михайло Ломоносов (1711-1765) Володимир Вернадський (1865-1945)
Вивчав живу природу. Розподілив живі істоти на групи, описав кілька тисяч видів рослин і тварин Здійснив численні дослідження в хімії, фізиці, астрономії, відкрив закон збереження маси Досліджував склад земної поверхні, обґрунтував вирішальну роль живих істот в існуванні нашої планети

 Інші завдання дивись тут...