Інші завдання дивись тут...

§ 37. ТВАРИНИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН.

Організми.

Тварини.

Перевір свої знання.

1. Чим тварини відрізняються від рослин? Що між ними спільного? 

Відмінне.

Тварини живляться  готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів, ростуть певний період, більшість тварин активно рухаються (стрибає, літає, плаває, бігає, повзає, ходить), у навколишньому світі орієнтуються за допомогою органів чуттів, вирізняються складною поведінкою. 

Рослини здатні утворювати органічні речовини, ростуть увесь час, малорухливі, мають прикріплений спосіб життя.

Спільне: мають клітинну будову, наявний обмін речовин та енергії, властивий ріст, розмноження, живлення, дихання, розмноження, подразливість. 

2. За допомогою чого тварини орієнтуються у навколишньому просторі? 

У навколишньому світі орієнтуються за допомогою органів чуттів.

3. Розподіли тварин, зображених на малюнку 133 на групи, про які йшлося в параграфі.

Безхребетні (дощовий черв'як, комаха, павук, перлівниця) та хребетні (птах, ящірка, риба, олень).

4. На які групи поділяють тварин? Склади розповідь про одну з груп тварин за планом: 1) назва групи тварин; 2) тварини цієї групи; 3) спільні ознаки тварин цієї групи.

За кількістю клітин організму одноклітинні (амеба) та багатоклітинні (птахи, звірі). 

За способом живлення розрізняють рослиноїдних тварин (заєць, кінь, корова), м'ясоїдних, або хижаків (вовк, лев, сова), всеїдних тварин (ведмідь, свиня).

За можливістю підтримувати сталою температуру тіла розрізняють холоднокровних тварин (температура тіла змінюється зі зміною температури навколишнього середовища: риби, жаби, ящірки) та теплокровних (постійна температура тіла не залежить від температури зовнішнього середовища: птахи, звірі, людина).

За рухливістю розрізняють тварини малорухливі (ведуть прикріплений спосіб життя: актинія, устриця) та рухливі (птахи, звірі). 

За наявністю внутрішнього скелета багатоклітинні тварини поділяються на безхребетні (черв'яки, комахи, павуки, молюски, раки) та хребетні (риби, жаби, ящірки, птахи, звірі).

За наявністю небезпечних речовин для життя і здоров'я людини і тварин, виділяють отруйних тварин (оси, бджола, павуки каракурти і тарантули, гадюка звичайна, змія, риба морський дракон, медуза коренерот).

Розрізняють свійських тварин, яких людина приручила і розводить для своїх найрізноманітніших потреб: отримання продуктів харчування, одягу тощо  (корови, свині, кролі, коти, собаки, акваріумні рибки, кури) та диких тварин, життя яких повністю залежить від навколишнього середовища (зайці, вовки, кабани, косулі, акули, соколи). 

Попрацюйте в групах. Підготуйте міні-проект «Тварини минулого». Для цього скористайтеся інформацією сторінки ерудита як зразком опису представників цих тварин. За результатами роботи підготуйте усне чи письмове повідомлення.

Тварини з'явилися мільйони років тому, спочатку мешкали у воді, потім перейшли на суходіл. Великі тварини минулого - мамонти та динозаври. 

Мамонти вважаються предками сучасних слонів. Зріст дорослого мамонта сягав 4 метрів, а маса - 8 тонн. Тварини були дуже витривалі, мали кудлату довгу шерсть, яка добре захищала їх від холоду.

Динозаври та мамонти вимерли повністю. Нині в природничих музеях можна бачити рештки тіл цих тварин минулого.

Інші завдання дивись тут...