Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

ГРИГІР ТЮТЮННИК. Захисник справедливості.

Сторінка 239 (2013) / 215 (2018)

1 (2013) / 1 (2018)  Розкажи, коли і де народився Григір Тютюнник.

Григір Тютюнник народився я 5 грудня 1931 року в сім'ї селян — Тютюнника Михайла Васильовича і Тютюнник Ганни Михайлівни.

 

(2013) / 2 (2018) Які трагічні сторінки історії України переплелися з біографією Григора Тютюнника? 

Голодомор 1933 року, репресії 1937 року, друга світова війна 1939 – 1945 років, післявоєнні роки.

 

(2013) / 3 (2018) Які твори в дитинстві любив читати майбутній письменник? А до Донбасу, ще коли жив я з матір'ю і татом, добре запам'ятались мені Шевченків «Кобзар», «Під тихими вербами» Грінченка, «Хіба ревуть воли...», «Кайдашева сім'я», «Тихий Дон»... ( з автобіографії).

 

Григір Тютюнник «ДИВАК».

Сторінка 239 (2013) / 219 (2018)

Поміркуй над прочитаним.

(2013) / 1 (2018) Про кого розповідається в цій частині твору? 

Про хлопця Олеся, дятла, однокласників хлопця, учительку Матильду Петрівну.

 

(2013) / 2 (2018) Прочитай портрет Олеся. Що з опису зовнішності ти можеш сказати про хлопчика?

Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ.

Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий; важко нахилятись: дух спирає, під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається.

Олесь - допитливий хлопчик.

 

(2013) / 3 (2018) Що найбільше любив робити Олесь перед школою? Прочитай підтвердження твоєї відповіді у творі. «Олесь любить… робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах … Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину…»

 

(2013) / 4 (2018) Наведи два приклади бережливого ставлення Олеся до природи. Перекажи ці епізоди близько до тексту.

• Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. 

• «Навіщо лід псуєте? — у відповідь Олесь. — Він ще молодий».

• «Пусти», — видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулась.

 

(2013) / 5 (2018) Пригадай епізод на льоду. Автор каже: Олесь підповз ближче, пригледівся й застогнав від подиву: щука! Чому хлопчик застогнав від подиву? Олесь побачив, що  у зубах щуки тремтіла маленька пліточка.

Яку особливість вдачі хлопчика передано цими словами? Хлопець був добрим та співчутливим, любив тварин. 

 

(2013) / 6 (2018) Чому ровесники вважали Олеся диваком?

Олеся не цікавили пустощі однолітків, він любив блукати бором, берегом річки та спостерігати за природою. Його доброта, співчуття, прагнення до справедливості  – були незвичними для них самих.

 

(2013) / 7 (2018) Яким було ставлення хлопців до Олеся? Чому вони так поводилися? Хлопці не розуміли Олеся, часто ображали.

 

(2013) / 8 (2018) Підійшовши до школи, Олесь побачив, як піднімається з бовдурів дим угору тополиними стовпами. Яку картину ти собі уявляєш? Який художній засіб допоміг тобі саме так уявити дим з коминів? Високо піднімався стовп диму з комина.

 

(2013) / 9 (2018) Пригадай, як описував дим із коминів Є. Гуцало в оповіданні «Лось» («На тому боці, ген під обрієм, примостилося село, а над ним посотались угору сірими верболозами дими з коминів»). Чому те саме явище письменники описують по-різному? Дим по-різному стелеться із комина в залежності від погоди. Він не буває однаковим.

 

10 (2013) / 10 (2018) Яка подія відбулася на уроці малювання? Перекажи епізод близько до тексту.

«Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила: «А сьогодні, діти, ми будемо малювати... перегнійний горщечок. Завдяки цим горщечкам передові колгоспи нашої країни...» Потім вона дістала з портфеля гирунчик і урочисто поставила на стіл.

Діти почали малювати, виводячи кожен своє: той жлуктичко, інший ринку або макітерку… Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно прицмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, із зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел: чого тобі тутечки?

— Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок, — суворо сказала Матильда Петрівна. їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала:

— Я поставлю тобі двійку….

Олесь зібрав книжки, виліз з-за парти і рушив до дверей.

— Куди це ти? — здивувалась учителька.

Олесь похнюпився.

— Я так не хо'!

— Як це — так?

— Гирунчика отого не хо' малювати.

— Чому?

— Дятла хочу...

Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ґанку...»

 

11 (2013) / 11 (2018) Як ти ставишся до вчинку Олеся на уроці малювання? На мою думку, якщо урок був би цікавим, то подібних ситуацій не виникало б. Але без дозволу вчителя з уроку не треба іти.

 

Сторінка 246-247 (2013) / 223-224 (2018)

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ.

(2013) / 1 (2018) До яких справ мав схильність Олесь? Олесь любив малювати, спостерігати та досліджувати природу. Чому ти так думаєш? «Все чогось у землі порпаєшся».

 

(2013) / 2 (2018) Чи схвалювали дорослі чоловіки в селі та дід Прокіп захоплення Олеся? Відповідь підтвердь прикладом із твору.

Дядьки на вигоні.  

«— А ото, мабуть, Наталчин, — кажуть біля тину, помітивши Олеся. — Ба яке смирне...

— Еге, воно якесь дивакувате...»

Дід Прокіп.

«Завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порпаєшся. А треба — в людях. Та отак побіля них, отак... Того — ліктем, того — почотом... Гульк — уперед вийшов».

 

(2013) / 3 (2018) Знайди в оповіданні слова діда Прокопа, у яких він повчає внука, як правильно, на його думку, жити. Поясни, чого навчає дід Олеся.

«Та отак побіля них, отак... Того — ліктем, того — почотом... Гульк — уперед вийшов».

«Це як путнє щось побачиш — дощечку, скажімо, або гвіздочок — тоді бери».

«Зате нам легко. Натопив — і вилежуйся собі на печі».

«Тут, на землі, не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть».

Дід навчає бути підлабузником, брати чуже, не зважати на тварин, нехтувати справедливістю. 

 

(2013) / 4 (2018) Прочитай два правила діда Прокопа, які він передає внукові.

«Того — ліктем, того — почотом... Гульк — уперед вийшов».

«Тут, на землі, не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть».

 

(2013) / 5 (2018) Чи згодний ти з настановами діда Прокопа? Якщо жити за настановами діда Прокопа, чим небезпечна може бути така поведінка для інших людей? А для того, хто так робить?

Настанови діда суперечать істині: «Відносись до інших треба так, як би ти хотів, щоб відносились до тебе». Справжню особистість характеризує гідна поведінка.

Настанови діда можуть не тільки шкодити іншим, а й відштовхувати людей, прирікати на самотність того, хто слідує таким настановам.

 

(2013) / 6 (2018) Прочитай епізод, коли Олесь з дідом розмовляють про шишку та дятла в лісі. Чому хлопчик не забрав шишки? Чи так само думав дід Прокіп?

«— А я не забрав у дятла шишки, — хвалиться Олесь.

— І вірно. Навіщо вона здалась. Це як путнє щось побачиш — дощечку, скажімо, або гвіздочок — тоді бери.

— Навіщо?

— Пригодиться».

Хлопчик вирішив залишити шишку для дятла, коли той повернеться.

Дід Прокіп просто вважав шишку непотребом. 

 

(2013) / 7 (2018) Чи поширюються правила діда Прокопа про стосунки з людьми на його ставлення до природи? Наведи два приклади його байдужого або недоброго ставлення до природи.

«— А якщо коням важко буде? — своєї Олесь.

— Нічого. Зате нам легко. Натопив — і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз».

«— Не бий, — благає Олесь. — Бачиш: важко…

— Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут, на землі, не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть».

 

(2013) / 8 (2018) Перечитай епізод, коли Олесь із дідом повернулися додому. Зверни увагу на два речення: «Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. [Дід] їв швидко, винувато витріщав очі плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду». Спираючись на ці речення, поясни, що відчували Олесь і дід Прокіп. Чому ти так думаєш?

Олесь відчував утому, розпач за дідові вчинки та слова.

Дід не був певен, що мати хлопця підтримала б його настанови.

 

(2013) / 9 (2018) Олесь мовчав, коли дід його повчав, як жити. Чи значить це, що хлопчик погоджувався з ним? На мою думку, ні, бо хлопчик не сів з дідом разом за вечерю.

 

10 (2013) / 10 (2018) Чому наприкінці оповідання з'являються образи Івасика - Телесика та гусей? У народній казці природа оживає, приходить на допомогу. 

 

11 (2013) / 11 (2018) Чи сподобалося тобі оповідання? Що тебе найбільше схвилювало в ньому?

 

12 (2013) / 12 (2018) Доведи, що «Дивак» — оповідання. Оповідання — невеликий прозовий твір, у якому зображено переважно один епізод із життя одного або кількох персонажів.

Особливості оповідання:

• невеликий обсяг;

• зображено переважно один епізод;

• події відбуваються протягом короткого часу;

• невелика кількість дійових осіб;

• написане прозовою мовою.

Прозовий твір, обсяг твору приблизно 6 сторінок, зображено дві події: урок у школі, поїздка з дідом за дровами, діють п'ять персонажів: Олесь, учителька, Федько Тойкало, дід Прокіп та мати хлопчика, події відбуваються за один день.

 

13 (2013) / 13 (2018) Яка головна думка твору? Бути індивідуальністю та особистістю.

 

14 (2013) / 14 (2018) Поясни назву оповідання. На мою думку, такою назвою автор хотів привернути увагу читача на особливість Олеся – уміння розуміти природу, доброту, милосердя. Якби було більше таких людей, то і світ був би добрішим.

 

Збагачуй своє мовлення.

Якщо у розмові про когось, вживають замість чоловічого або жіночого роду середній, то це роблять, щоб висловити зневагу або співчуття. Прочитай речення з оповідання: «Еге, воно якесь дивакувате...» Яке ставлення до Олеся передає це речення? На мою думку, так співчутливо говорять про Олеся дорослі, які бачать несправедливість у повсякденному житті. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуй повідомлення, у якому вислови власні міркування про характер хлопчика, оціни його незвичну поведінку.

 

ТИ — ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ.

(2013) / 1 (2018) Порівняй оповідання Є. Гуцала «Лось» та Гр. Тютюнника «Дивак». Проведи літературне дослідження за такими пунктами:

1. Якій темі присвячено обидва оповідання?

2. Які важливі питання порушено в обох оповіданнях?

3. Якими способами діти в обох оповіданнях відстоюють свою позицію?

4. Як в обох оповіданнях зображено природу?

5. Які почуття викликали в тебе обидва оповідання?

Напиши невелику наукову роботу за цими пунктами. Можеш запропонований план скоротити або доповнити своє дослідження іншими питаннями.

1. Обидва оповідання присвячено темі бережливого ставлення до природи.

2. Ставлення до природи, почуття справедливості, співчуття до тварин.

3. Діти відстоюють свою позицію діями та впевненими словами.

4. У творах багато описів природи, щоб читач міг краще уявити обстановку, де відбувалися події.

5. Пробуджують почуття захоплення природою та співчуття до тварин, заставляють пильніше придивитися до оточуючої краси, не губити свою індивідуальність, намагатися стати особистістю.  

 

(2013) / 2 (2018) Напиши листа героєві оповідання «Дивак» — Олесю.

 

 

(2013) / 3 (2018) Придумай і запиши своє закінчення оповідання. Лісник Олесь. Ветеринар Олесь. 

Інші завдання дивись тут...