Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

Переказ «ПРИЙОМ У ЗАПОРОЖЦІВ».

Сторінка 30 - 31

Поміркуй над прочитаним.

1. Випробування козаків для новобранців на Січі:

перевіряли кмітливість  та винахідливість хлопців. Ото звелять йому варити кашу-куліш: «Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, і не перепріла. Хлопцеві ненаполегливому, некмітливому, боягузові важко було дочекатися козаків «він гукає, гукає да й давай плакать». Збалувані хлопці були безпорадними. Збалуваним хлопцям було важко виконати випробування, проявлялась їхня безпорадність.

 

2. Не кожен хлопець, що прибув на Січ, міг пройти випробування, адже хлопці мали різні характери, по-різному виховувалися. 

 

3. Першого хлопця одним словом можна назвати мамій — збалуваний матір'ю синок.

 

4. Читач відчуває ставлення оповідача до першого хлопця.

Оповідач розуміє, що козаками можуть бути тільки кращі хлопці. Дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, да й кажуть: «Їдь собі к нечистому! Нам таких не треба!». Про першого хлопця оповідач говорить з іронією.

 

5. У таких словах можна передати почуття першого хлопця на той момент. «От занесла мене нечиста сила між сії запорожці! Лучче було б дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини! Ой бідна ж моя головонько, чого мене понесло між сії запорожці!»

 

6. Поведінка хлопців протилежна. Мені подобається поведінка другого хлопця, бо він розторопний і догадливий («Дідько ж вас бери, коли мовчите, буду я й сам їсти!»), відважний (кликне разів зо два), жвавий з почуттям гумору (да ще перед одходом ударить на могилі гопака: «Ой тут мені гуляти на просторі!»), співочий та веселий (затягнувши на весь степ козацьку пісню), винахідливий («Де вас у біса носило, панове? Гукав, гукав, аж охрип, да щоб каша не перекипіла, то я й почав їсти»).

 

7. У новобранцях козаки шанували розторопність, догадливість, жвавість, гумористичність, винахідливість, відважність. 

"Карта розуму" про характер козаків

 

8. Знаки оклику в кінці багатьох речень підкреслюють емоції козаків та хлопців-новобранців під час перевірки.

 

9. Цим переказом народ прославляє розторопність, винахідливість та відважність козаків.

 

10. У реченні кликне разів зо два вказано приблизну кількість, а в реченні кликне два рази названо точну кількість.

За цими зразками речень схожі наступні приклади.

Ото звелять йому варити кашу: «Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, і не перепріла». 

От поберуть коси да й підуть нібито косить. 

То він гукає, гукає да й давай плакать. 

«Гукав, гукав, аж охрип, да щоб каша не перекипіла, то я й почав їсти»

  

ПЕРЕВІР СЕБЕ.

Порівняльна таблиця міфів, легенд та переказів.

Особливості твору Міфи Легенди Перекази
Створювалися колективно + + +
Автор не відомий + + +
Можливі варіанти твору + + +
Зображено тільки фантастичні події +    
Поєднано реальні й фантастичні події   +  
Зображено переважно реальні історичні події     +
Зображено боротьбу добра і зла + + +

 Інші завдання дивись тут...