Інші завдання дивись тут...

Завдання 357 Подай у вигляді степеня добуток:
1) 7  7 = 72
2) mmmm = m4
3) 4  4  ...  4 =49
     9 множників
4) с  с  ...  с = с15
     15 множників

Завдання 358

1) 15  15  15 = 153
3) 2  2  ...  2 = 27
    7 множників
2) p  p • • p p = p5
4) dd ... d = d21
  21 множник

Завдання 359 Подай у вигляді добутку степінь:

1) 20132 = 2013 • 2013
3) а5 = а • а • а • а • а
2) b3b • b • b
4) 710 = 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7

Завдання 360

1) t2 = t • t
3) 43 = 4 • 4 • 4
2) 747 • 7 • 7 • 7
4) d6 = d • d • d • d • d • d

Завдання 361 Обчисли:

1) 52 = 5 • 5 = 25

4) 02 = 0 • 0 = 0
2) 191 = 19 • 1 = 19
5) 43 = 4 • 4 • 4 = 64
3) 23 = 2 • 2 • 2 = 8
6) 727 • 7 = 49

Завдання 362

1) 92 = 9 • 9 = 81

4) 13 = 1 • 1 • 1 = 1
2) 03 = 0 • 0 • 0 = 0
5) 62 = 6 • 6 = 36
3) 271 = 27 • 1 = 27
6) 53 = 5 • 5 • 5 = 125

Завдання 363  Таблиця квадратів чисел від 11 до 20

а

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

а2

121
144
169 196 225 256 289 324 361 400

Завдання 364

1) 272 = 27 • 27 = 729
3) 113 = 11 • 11 • 111331
5) 802 = 80 • 80 = 6400
2) 1002 = 100 • 100 = 10 000
4) 13313 • 13 • 13 = 2197
6) 203 = 20 • 20 • 20 = 8000

Завдання 365

1) 52 + 1 = 5 • 5 + 1 = 25 + 1 = 26
2) 73  10 = 7 • 7 • 7  10 = 343 – 10 = 333
3) 20  3220  3 • 3 = 20 – 9 = 11

 

Завдання 366
1) 36236 • 36 = 1296
2) 15315 • 15 • 15 = 3375
3) 70270 • 70 = 4900
4) 133  1 = 13 • 13 • 13  1 = 2107  1 = 2196
5) 422 + 17 = 42 • 42 + 17 = 1764 + 17 = 1781
6) 37 – 6237  6 • 6 = 37 – 36 = 1

 

Завдання 367 Піднесення до квадрата числа.
1) 422 = 42 • 42 = 1764
2) 392 = 39 • 39 = 1521

Завдання 368

1) 142 = 14 • 14 = 196
2) 292 = 29 • 29 = 841
Завдання 369 Піднесення до куба числа.
1) 113 = 11 • 1• 11 = 1331
2) 192 = 19 • 19 • 19 = 6859

Завдання 370

1) 63 = 6 • 6 • 6 = 216
2) 152 = 15 • 15 • 15 = 3375

Завдання 371

1) Якщо х = 3, тоді х2  8 = 32 – 8 = 9 – 8 = 1
    Якщо х = 9, тоді х2  8 = 92 – 8 = 81 – 8 = 73
    Якщо х = 21, тоді х2  8 = 212 – 8 = 441 – 8 = 433
2) Якщо у = 2, тоді 3 + 1 = • 23 + 1 = • 8 + 1 = 40 + 1 = 41
   Якщо у = 3, тоді 3 + 1 = • 33 + 1 = • 27 + 1 = 135 + 1 = 136
   Якщо у = 7, тоді 3 + 1 = • 73 + 1 = • 343 + 1 = 1715 + 1 = 1716 

 

Завдання 372
1) Якщо a = 5,  тоді 2a2 – 3 = • 52 – 3 = • 25 – 3 = 50 – 3 = 47
    Якщо a = 10, тоді 2a2 – 3 = • 102 – 3 = • 100 – 3 = 200 – 3 = 197
    Якщо a = 15, тоді 2a2 – 3 = • 152 – 3 = • 225 – 3 = 450 – 3 = 447
2) Якщо b = 7, тоді b3 + 12 = 73 + 12 = 343 + 12 = 355
    Якщо b = 10, тоді b3 + 12 = 103 + 12 = 1000 + 12 = 1012
    Якщо b = 12, тоді b3 + 12 = 123 + 12 = 1728 + 12 = 1740

 

Завдання 373 Обчисли значення виразу 2x2 – 33, якщо x = 7, та дізнайся, у якому віці українець Павло Рєзвий на звичайному човні перетнув Атлантичний океан.
Розв'язання
Якщо х = 7,  тоді 2 – 33 = • 72 – 33 = • 49 – 33 = 98 – 33 = 65 (р.)
Відповідь: у віці 65 років українець Павло Рєзвий на звичайному човні перетнув Атлантичний океан.

 

Завдання 374 Обчисли значення виразу 9m2 + 204, якщо m = 8, та дізнайся, скільки разів українець Мирослав Федорчак в упорі лежачи віджався від підлоги на одній руці.
Розв'язання
Якщо m = 8,  тоді 9m2 + 204 = • 82 + 204 = • 64 + 204 = 576 + 204 = 780 (р.)
Відповідь: 780 разів українець Мирослав Федорчак в упорі лежачи віджався від підлоги на одній руці.

 

Завдання 375 Порядок дій
1) 202 : 5 – 33 = 400 : 5 – 33400 : 5 – 27 = 80 – 27 = 53
2) (15 – 32)3  = (15 – 9)3 = 63 = 216
3) (93 – 53) : (9 – 5) = (729 – 53) : (9 – 5) = (729 – 125) : 4 = 604 : 4 = 151
4) (73 – 63)2(343 – 63)2(343 – 216)21272 = 16129

 

Завдання 376
1) 182 : 9 + 122 : 3 = 324 : 9 + 122 : 3 = 324 : 9 + 144 : 3 = 36 + 48 = 84
2) (72 – 62) : (17 – 42) = (49 – 36) : (17 – 16) = 13 : 1 = 13
3) 43 : 8 + 2364 : 8 + 2364 : 8 + 8 = 8 + 8 = 16
4) (152 – 122) : (15 – 12) =  (225 – 122) : (15 – 12) =  (225 – 144) : (15 – 12) =  81 : 3 = 27

 

Завдання 377
1) n2 = 121, якщо n = 11
3) n3 = 125, якщо n = 5
2) 225 = n2, якщо n = 15
4) 343 = n3, якщо n = 7

Завдання 378

1) m2 = 196, якщо m = 14
2) 216 = m3, якщо m = 6

Завдання 379

На скільки квадрат суми чисел 7 і 9 більший за суму їх квадратів?
(7 + 9)2  (72 + 92) = 162  (49 + 81) = 256  130 = 126

 

Завдання 380
На скільки куб суми чисел 4 і 5 більший за суму їх кубів?
(4 + 5)3  (43 + 53) = 93  (64 + 125) = 729  189 = 540

 

Завдання 381
1) 62 + 82 = 102 Правильна рівність. 62 + 82 = 36 + 64 = 100, 102 = 100, 100 = 100 
2) 32 + 42 = 7Неправильна рівність. 32 + 42 = 9 + 16 = 25, 72 = 49, 25 ≠ 49 
3) 112 = 92 + 22 + 6Правильна рівність. 81 + 4 + 36 = 121, 112 = 121, 121 = 121 
4) 23 + 33 = 43 Неправильна рівність. 23 + 33 = 8 + 27 = 35, 43 = 64, 35  64

 

Завдання  382
1) 42 + 52 = 72Неправильна рівність. 42 + 52 = 16 + 25 = 41, 72 = 49, 41 ≠ 49
2) 82 + 152 = 172 Правильна рівність. 82 + 152 = 64 + 225 = 289, 172 = 289, 289 289
3) 22 + 32 + 62 = 72 Правильна рівність. 4 + 9 + 36 = 49, 72 = 49, 49 = 49
4) 53 = 43 + 33 Неправильна рівність. 53 =125, 43 + 33 = 64 + 27 = 91, 125 ≠ 91

 

Завдання 383 Підбери замість букви таке число, щоб рівність була правильна:
1) 52 + 122 = х2
   х2 = 25 + 144
   х2 = 169
   х2 = 13 • 13
   х2 = 132
   х = 13
2) y3 = 13 + 12 + 52
   у3 = 1 + 1 + 25
   у3 = 27
   у3 = 3 • 3 • 3
   у3 = 33
   у = 3

Завдання 384

1) х2 = 82 + 152
   х2 = 64 + 225
   х2 = 289
   х2 = 17 • 17
   х2 = 172
   х = 17
2) 22 + 22 = у3
   у3 = 4 + 4
   у3 = 8
   у3 = 2 • 2 • 2
   у3 = 23
   у = 2

Завдання 385 Якою цифрою закінчується число:

1) 2005Цифрою 5, бо 52 = 5 • 5 = 25
2) 1 092 0043 Цифрою 4, бо 43 = 4 • 4 • 4 = 64
3) 8792 – 2003 Цифрою 1, бо 92 – 03 = 81  0 = 81
4) 40912 + 80223 Цифрою 9, бо 12 + 23 = 1 + 8 = 9

 

Завдання 386 Порівняння чисел
5a + 15 > а + 59, бо 5a + 15 = • 13 + 15 = 80 і а + 59 = 13 + 59 = 72, 80 > 72

 

Завдання 387
На складі товар упакували в 32 великих і 48 малих ящиків. У кожному великому ящику було по а кілограмів товару, а в кожному малому — по b кілограмів. Увесь товар вивезли на двох машинах, завантаживши їх однаково. Склади буквений вираз для обчислення маси товару на одній машині та обчисли його значення, якщо а = 16, b = 12.
Короткий запис
32 ящ. по а кг  ?
48 ящ. по b кг  ?
Разом  2 м. по ? кг
Розв'язання
1) 32а (кг)  маса товару у великих ящиках.
2) 48b (кг)  маса товару у малих ящиках.
3) 32а + 48b (кг)  маса товару у всіх ящиках.
4) (32а + 48b) : 2 (кг)  маса товару на одній машині.
Якщо a = 16, b = 12, тоді 
(32а + 48b) : 2 = (32 • 16 + 48 • 12) : 2 = (512 + 576) : 2 = 1088 : 2 = 544 (кг)
Відповідь: на одній машині 544 кг товару.
х 32
  16
 192
 32  
 512
х 48
  12
  96
 48 
 576
+ 512
   576
 1088

_1088 | 2     

  10       544

    _8

      8

       _8

         8

         0

Завдання 388 Річний бюджет певної родини складає 252 000 грн. Щомісяця вона витрачає 15 000 грн. Чи має змогу ця родина один раз на рік придбати: 1) предмет домашньої техніки вартістю 22 000 грн; 2) путівку на відпочинок всією родиною вартістю 80 000 грн?

Розв'язання
1) х 15000
      12
      30
     15      
     180000 (грн)  грошей витрачає родина за рік. 
2) _ 252000
      180000
        72000 (грн)  грошей економить родина за рік.
22 000 < 72 000, 72 000 < 80 000
Відповідь: 1) зможе, 2) не зможе.

Завдання 389 

Чи може сума трьох одноцифрових чисел дорівнювати їхньому добутку? Може.
Приклад. 1 + 2 + 3 = 1 • • 3