Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів.

Варіант 1.

Завдання 1. Який із дробів більший за дріб 4,21? 

А 4,227

Б 4,205 

В 4,175 

Г 4,135

4,21 = 4,210

 

 

 

Завдання 2. Виконай додавання 14,25 + 13,983. 

А 27,233

Б 28,233

В 27,133

Г 28,133

+14,250

  13,983

  28,233

 

Завдання 3. Виконай віднімання 15,3 – 7,42. 

А 8,98

Б 7,98

В 7,88

Г 8,88

_15,30

   7,42

   7,88

 

Завдання 4. Округли десятковий дріб 14,2683 до сотих. 

А 14,3

Б 14,2

В 14,26

Г 14,27

Завдання 5. Запиши десятковим дробом 1) 5 км 112 м у кілометрах; 2) 23 г у кілограмах.

1) 5 км 112 м = (5112 : 1000) км = 5,112 км

2) 23 г = (23 : 1000) кг = 0,023 кг 

Відповідь: 1) 5,112 км  2) 0,023 кг

Завдання 6. Власна швидкість човна дорівнює 14,6 км/год, а швидкість течії - 1,8 км/год. Знайди швидкості човна за течією і проти течії.

Розв’язання.

1) 14,6 + 1,8 = 16,4 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 14,6 – 1,8 = 12,8 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

+14,6

   1,8

  16,4

_14,6

   1,8

  12,8 

Відповідь: швидкість човна за течією річки 16,4 км/год, проти течії – 12,8 км/год.

Завдання 7. Знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб було правильним округлення: 

1) 7,31* ≈ 7,31 

2) 43,*6 ≈ 44

Відповідь: 1) 0,1,2,3,4       2) 5,6,7,8,9

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (3,17 + 2,98) + 5,83 = (3,17 + 5,83) + 2,98 = 9 + 2,98 = 11,98

2) (4,42 + 5,19) – 2,19 = (5,19 – 2,19) + 4,42 = 3 + 4,42 = 7,42

Відповідь: 1) 11,98   2) 7,42

Завдання 9. Запиши три таких числа, кожне з яких менше від 4,8, але більше за 4,6. 

4,6 < х < 4,8     Відповідь:4,65;  4,7;  4,71;  4,75

 

Варіант 2.

Завдання 1. Який із дробів менший від дробу 4,15?

А 4,227

Б 4,205 

В 4,175 

Г 4,135

4,15 = 4,150

 

 

 

Завдання 2. Виконай додавання 15,653 + 12,58.

А 27,233

Б 28,233

В 27,133

Г 28,133

+15,653

  12,580

  28,233

 

Завдання 3. Виконай віднімання 16,5 – 8,62.

А 8,98

Б 7,98

В 7,88

Г 8,88

_16,50

   8,62

   7,88

 

Завдання 4. Округли десятковий дріб 14,2683 до десятих.

А 14,3

Б 14,2

В 14,26

Г 14,27

Завдання 5. Запиши десятковим дробом 1) 9 кг 118 г у кілограмах;  2) 18 м у кілометрах.

1) 9 кг 118 г = (9118 : 1000) кг = 9,118 кг

2) 18 м = (18 : 1000) км = 0,018 км

Відповідь: 1) 9,118 кг  2) 0,018 км

Завдання 6. Власна швидкість човна дорівнює 14,7 км/год, а швидкість течії – 1,9 км/год. Знайти швидкості човна за течією і проти течії.

Розв’язання.

1) 14,7 + 1,9 = 16,6 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 14,7 – 1,9 = 12,8 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

+14,7

   1,9

  16,6

_14,7

   1,9

  12,8 

Відповідь: швидкість човна за течією річки 16,6 км/год, проти течії – 12,8 км/год.

Завдання 7. Знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб було правильним округлення: 

1) 4,32* ≈ 4,33

2) 25,*4 ≈ 25.

Відповідь: 1) 5,6,7,8,9      2) 0,1,2,3,4

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (4,27 + 5,42) + 4,58 = (5,42 + 4,58) + 4,27 = 10 + 4,27 = 14,27

2) (7,14 + 3,47) – 5,14 = (7,14 – 5,14) + 3,47 = 2 + 3,47 = 5,47 

Відповідь: 1) 14,27     2) 5,47

Завдання 9. Запиши три таких числа, кожне з яких більше за 5,4, але менше від 5,6.

5,4 < х < 5,6   Відповідь: 5,41;  5,45;  5,5; 5,55

 

Варіант 3.

Завдання 1. Який із дробів менший від дробу 5,18? 

А 5,247

Б 5,207

В 5,179

Г 5,217

5,18 = 5,180

 

 

 

Завдання 2. Виконай додавання: 15,38 + 12,852

А 28,132

Б 27,132

В 27,232

Г 28,232

+15,380

  12,852

  28,232

 

Завдання 3. Виконай віднімання: 15,4 – 8,63

А 7,77

Б 6,77

В 6,87

Г 7,87

_15,40

   8,63

   6,77

 

Завдання 4. Округли десятковий дріб 17,3769 до сотих. 

А 17,38

Б 17,37

В 17,4

Г 17,3

Завдання 5. Запиши десятковим дробом: 1) 4 км 117 м у кілометрах; 2) 29 г у кілограмах.

1) 1 км 117 м = (1117 : 1000) км = 1,117 км

2) 29 г = (29 : 1000) кг = 0,029 кг

Відповідь: 1) 1,117 км    2) 0,029 кг

Завдання 6. Власна швидкість човна дорівнює 15,8 км/год, а швидкість течії - 2,9 км/год. Знайди швидкості човна за течією і проти течії.

Розв’язання.

1) 15,8 + 2,9 = 18,7 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 15,8 – 2,9 = 12,9 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

+15,8

   2,9

  18,7

_15,8

   2,9

 12,9 

Відповідь: швидкість човна за течією річки 18,7 км/год, проти течії – 12,9 км/год.

Завдання 7. Знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб було правильним округлення:

1) 7,36* ≈ 7,37

2) 24,*3 ≈ 24

Відповідь: 1) 5,6,7,8,9        2)  0,1,2,3,4

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (4,23 + 3,92) + 5,77 = (4,23 + 5,77) + 3,92 = 10 + 3,92 = 13,92

2) (5,49 + 3,17) – 1,17 = 3,17 – 1,17 + 5,49 = 2 + 5,49 = 7,49

Відповідь: 1) 13,92     2) 7,49

Завдання 9. Запиши три числа, кожне з яких менше від 5,7, але більше за 5,5.  

5,5 < х < 5,7 Відповідь: 5,51;  5,55;  5,551.

 

Варіант 4.

Завдання 1. Який із дробів більший за дріб 5,23?

А 5,247

Б 5,207

В 5,179

Г 5,217

5,23 = 5,230

Завдання 2. Виконай додавання: 14,762 + 13,47

А 28,132

Б 27,132

В 27,232

Г 28,232

+14,762

  13,470

  28,232

Завдання 3. Виконай віднімання: 16,2 – 9,43

А 7,77

Б 6,77

В 6,87

Г 7,87

_16,20

   9,43

   6,77

 

Завдання 4. Округли десятковий дріб 17,3769 до десятих.

А 17,38

Б 17,37

В 17,4

Г 17,3

Завдання 5. Запиши десятковим дробом: 1) 6 кг 113 г у кілограмах; 2) 17 м у кілометрах.

1) 6 кг 113 г = (6113 : 1000) кг = 6,113 кг

2) 17 м = (17 : 1000) км = 0,017 м

Відповідь: 1) 6,113 кг    2) 0,017 м

Завдання 6. Власна швидкість човна дорівнює 15,6 км/год, а швидкість течії - 2,8 км/год. Знайди швидкості човна за течією і проти течії.

Розв’язання.

1) 15,6 + 2,8 = 18,4 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 15,6 – 2,8 = 12,8 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

+15,6

    2,8

  18,4

_15,6

   2,8

  12,8 

Відповідь: швидкість човна за течією річки 18,4 км/год, проти течії – 12,8 км/год.

Завдання 7. Знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб було

правильним округлення:

1) 8,47* ≈ 8,47

2) 25,*2 ≈ 26.

Відповідь: 1) 0,1,2,3,4        2) 5,6,7,8,9 

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (3,37 + 4,38) + 2,62 = (4,38 + 2,62) + 3,37 = 7 + 3,37 = 10,37

2) (4,18 + 3,53) – 2,18 = (4,18 – 2,18) + 3,53 = 2 + 3,53 = 5,53

Відповідь: 1) 10,37     2) 5,53

Завдання 9. Запиши три числа, кожне з яких більше за 4,3, але менше від 4,5.

4,3 < х < 4,5   Відповідь: 4,31;  4,35; 4,4

Інші завдання дивись тут ...