Інші завдання дивись тут...

Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 0, 3, 7 і 9, якщо в записі чисел цифри можуть повторюватися? 30, 33, 37, 39, 70, 73, 77, 79, 90, 93, 97, 99
Відповідь: 12 чисел.  

 

Завдання 1498
Скільки всього є правильних дробів, знаменник кожного з яких дорівнює 18? Менший від 5?
Дріб х/18  правильний, маємо дроби: 1/18, 2/18, 3/18, ..., 17/18, тобто 17 правильних дробів.
Дроби х/2, х/3, х/4  правильні, тобто 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4, тобто 6 правильних дробів.

 

Завдання 1499 
Скількома різними способами можна розмістити двох кролів у три клітки?

Розв’язання

Позначимо два кролі: А, В

Позначимо три клітки: 1, 2, 3

Способи: А1, А2, А3,  В1, В2, В3, АВ1, АВ2, АВ3    

Відповідь: 9 способів.

 

Завдання 1500
Із 3 дівчат і 3 хлопців потрібно сформувати дует, до якого входила б одна дівчина й один хлопець. Скількома способами це можна зробити?

Розв’язання

Позначимо трьох дівчат: А, В, С

Позначимо трьох хлопців: 1, 2, 3

Способи: А1, А2, А3, В1, В2, В3, С1, С2, С3    

Відповідь: 9 способів.

 

Завдання 1501
Накресліть промінь з початком у точці А і позначте такі його точки B і C, щоб AB = 3 см, BC = 4 см.

 

Завдання 1502
Накресліть ламану ABCD, якщо AB = 4 см, ланка BC в 1,2 раза довша за AB і на 2 см довша за CD.

Розв'язання

1) 4  1,2  = 4,8 (см) – ланка ВС.

2) 4,8  2  = 2,8 (см) – ланка CD.

Треба накреслити ламану з таких ланок: АВ = 4 см, ВС = 4,8 см, СD = 2,8 см.

 

Завдання 1503
На рисунку 201 AB = 14 см, AM = 5 см. Знайдіть довжину відрізка МN, якщо AN = MB.
Розв'язання
МВ = АВ  АМ = 14  5 = 9 (см) 
AN = MB  AM = 9  6 = 4 (cм)
Відповідь: 4 см.

 

Завдання 1504
На рисунку 202 кут MON — розгорнутий, ∠LON = 35°. Знайдіть величину кута KOL, якщо:
1) ∠KON = 110°;
∠KOL = ∠KON  ∠LON = 110°  35° = 75°
2) ∠MOK = 72°.
∠KOL = 180°  (∠MOK + ∠LON) = 180°  (72° + 35°) = 180°  107° = 73°

 

Завдання 1505
За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 4 см, а кут між ними — 110°. Cамостійно.

 

Завдання 1506
Побудуйте прямокутник, довжина якого дорівнює 5 см, а площа — 12 см2.

Розв'язання

12 : 5  = 2,4 (см) – ширина прямокутника.

 

Завдання 1507
Дві сторони трикутника дорівнюють по 8 см, а його периметр — 26 см. Знайдіть довжину третьої сторони трикутника.

Розв'язання

26 – (8 + 8) 10 (см) – третя сторона.

Відповідь: 10 см.

 

Завдання 1508
Периметр прямокутника дорівнює 6,8 дм, а його довжина на 6 см більша за ширину. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

Нехай ширина прямокутника х см, тоді довжина (х + 6) см. Складаємо рівняння.

(х + х + 6)  2 = 68

2х + 6 = 34

2х = 34 - 6

2х = 28

х = 28 : 2

х = 14 (см) – ширина прямокутника.

14 + 6 = 20 (см) – довжина прямокутника.

14  20 = 280 (см²– площа прямокутника.

Відповідь: 280 см².

 

Завдання 1509
Знайдіть площу поверхні й об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 см, 5 см і 3 см.

Розв'язання

1) (5  3 + 5 • 10 + 10 • 3) • 2 = (15 + 50 + 30) • 2 = 95 • 2 = 190 (см²– площа поверхні.

2)  3 • 10 = 15(см3– об'єм паралелепіпеда.

Відповідь: 190 см²; 150 см3.

 

Завдання 1510
Довжина алюмінієвого листа дорівнює 1,5 м, ширина — 80 см, а товщина — 3 мм. Знайдіть масу листа, якщо маса 1 см3 алюмінію дорівнює 2,7 г.

Розв'язання

1) 150  80 • 0,3 = 3600 (см3– об'єм листа.

2) 3600  2,7 =  972(г) = 9,72 (кг) – маса листа.

Відповідь: 9,72 кг.

 

Завдання 1511
Місткість акваріума дорівнює 270 л. Знайдіть висоту акваріума, якщо його довжина дорівнює 9 дм, а ширина — 5 дм.

Розв'язання

1) 9  5 = 45 (дм²– площа основи акваріума.

2) 270 : 45 =  6 (дм) – висота акваріума.

Відповідь: 6 дм.

 

Завдання 1512
Оксана хоче записати найбільший десятковий дріб, який був би меншим від 1. Чи зможе вона це зробити?  Ні, тому що кількість десяткових розрядів нескінченна.

 

Завдання 1513
Максим і Віктор заходять в автобус, у якому є 6 вільних місць. Скількома способами вони можуть розміститися на цих місцях?

Розв'язання

 5 = 30 (сп.)

Відповідь: 30 способів.

 

Завдання 1514
Прямокутник завдовжки 9 см і завширшки 4 см розбийте на дві частини так, щоб з них можна було скласти квадрат.

Розв'язання

1) 9  4 = 36 (дм²– площа прямокутника.

2) 36 : 2 = 18 (дм²– площа кожного квадрата.

Завдання 1515

Футбольна команда у 3 матчах забила 4 м’ячі і пропустила 1. Один із цих матчів вона виграла, один зіграла внічию й один програла. З яким рахунком закінчився переможний матч? Виграла 4 : 0, внічию 0 : 0, програла 0 : 1. Переможний матч з рахунком 4 : 0.