Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень
Вправа 1 Яке з наведених чисел менше від числа 2,025? Г 2,0025 

 

Вправа 2 Збільште число 8050 у 100 разів. В 805 000
8050 • 100 = 805 000 

 

Вправа 3 Обчисліть: (900 – 850) : 0,4. В 125
(900 – 850) : 0,4 = 50 : 0 ,4 = 125

 

Вправа 4 Розв’яжіть рівняння х + 1 1/9 = 2 8/9Б 1 7/
х + 1 1/9 = 2 8/9
х = 2 8/9  1 1/9
х = 1 7/9 

 

Вправа 5 Знайдіть площу прямокутника, довжина якого дорівнює 8 см, а ширина — 4 см. Б 32 см²
• 4 = 32 (см²)

 

Вправа 6 Знайдіть 40% від числа 200. В 80
200 : 100 • 40 = 80

 

Cередній рівень
Вправа 7 Обчисліть: 15 : 6 – 0,5  0,8. А 2,1
15 : 6 – 0,5  0,8 = 2,5 – 0,4 = 2,1

 

Вправа 8 Спростіть вираз 16а  4 – 28а. В 36а
16а  4 – 28а = 64а – 28а = 36а

 

Вправа 9 
Знайдіть периметр трикутника, одна сторона якого дорівнює 5 см, а дві інші в 1,4 раза довші за неї. В 19 см
5 + 5 • 1,4 + 5 • 1,4 = 5 + 7 + 7 = 19 (см)

 

Вправа 10
Із пакета, в якому було 800 г цукру, відсипали 3/8 усього цукру. Скільки грамів цукру залишилося в пакеті? Б 500 г
800  (800 : 8 • 3) = 800 – 300 = 500 (г)

 

Достатній рівень
Вправа 11 Обчисліть:
169 200 : 2400 – (9,6  0,9 – 0,6  0,9) = 70,5 – (8,64 – 0,54) = 70,5 – 8,1 = 62,4

 

Вправа 12
Перший майстер за 3 год виготовив 24 деталі, а другий за 4 год — 28 таких самих деталей. За скільки годин обидва майстри виготовлять 42 деталі, працюючи разом?
Розв’язання
1) 24 : 3 = 8 (д.) – виготовив перший майстер за 1 год.
2) 28 : 4 = 7 (д.) – виготовив другий майстер за 1 год.
3) 8 + 7 = 15 (д.) – виготовили два майстри разом за 1 год.
4) 42 : 15 = 2,8 (год)
Відповідь: за 2,8 годин обидва майстри виготовлять 42 деталі. 

 

Вправа 13
Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 2,5 дм, ширина — 8 см, а об’єм — 3 дм3. Знайдіть висоту паралелепіпеда.
Розв’язання
8 см = 0,8 дм
3 : (2,5  0,8) = 3 : 2 = 1,5 (дм) – висота паралелепіпеда.
Відповідь: 1,5 дм, або 15 см. 

 

Вправа 14
Ціну на товар знизили на 30% і він став коштувати 280 грн. Знайдіть початкову ціну товару.
Розв’язання
1) 100  30 = 70 (%) – становить 280 грн.
2) 280 : 70  100 = 400 (грн) – початкова ціна товару.
Відповідь: 400 грн.

 

Високий рівень
Вправа 15 Рівняння
7 2/9 – (9 – х) = 2 7/9
9 – х = 7 2/9 – 2 7/9
9 – х = 4 4/9
х = 9 –  4 4/9
х = 4 5/9

 

Вправа 16
Відстань між двома автомобілями, які їдуть назустріч один одному, дорівнює 19 км. Через скільки хвилин вони зустрінуться, якщо швидкість одного автомобіля дорівнює 80 км/год, а другого — 72 км/год?
Розв’язання
1) 80 + 72 = 152 (км/год) – швидкість зближення.
2) 19 : 152 = 0,125 (год) = 7,5 (хв) – час зустрічі автомобілів.
Відповідь: 7,5 хв.

 

Вправа 17
Довжина залізного бруска дорівнює 10 см, ширина становить 50% довжини, а висота — 40% ширини. Знайдіть масу бруска, якщо маса 1 см3 заліза дорівнює 7,8 г.
Розв’язання
1) 10 : 100 • 50 = 5 (см) – ширина бруска.
2) 5 : 100 • 40 = 2 (см) – висота бруска.
3) 10 • 5 • 2 = 100 (см²– об'єм бруска.
4) 7,8  100 = 780 (г) – маса бруска.
Відповідь: 780 г.

 

Вправа 18
Із трьох полів зібрали пшеницю. З першого поля зібрали 48 т, або 40% усієї пшениці, а з другого — в 1,5 раза менше, ніж із першого. Скільки тонн пшениці зібрали з третього поля?
Розв’язання
1) 48 : 40 • 100 = 120 (т) – зібрали зі всього поля.
2) 48 : 1,5 = 32 (т) – зібрали з другого поля.
3) 48 + 32 = 80 (т– зібрали з першого і другого поля разом.
4) 120 – 80 = 40 (т) – зібрали з третього поля.
Відповідь: 40 т.