Інші завдання дивись тут...

Завдання 973 Які з цих дробів є:
1) правильними: 2/9, 5/43, 7/100, 29/500
2) неправильними: 15/2, 12/12, 28/1, 21/19
3) меншими від 1: 2/9, 5/43, 7/100, 29/500
4) більшими за 1: 15/2, 28/1, 21/19 

 

Завдання 974 За допомогою чисел 8 і 5 утворіть:
правильний дріб 5/8неправильний дріб 8/5, 5/5, 8/8.

 

Завдання 975 Назвіть кілька дробів зі знаменником 9, які:
1) менші від дробу 5/9; 4/9, 3/9, 2/9, 1/9
2) більші за дріб 7/9. 8/9, 9/9

 

Завдання 976 Розгляньте координатний промінь OX на рисунку 190.
1) Яким дробам відповідають точки A, B, C і D даного променя? 3/5, 4/5, 7/5, 11/5
Назвіть координати точок А і С. А(3/5), С(7/5)
2) Правильні дроби: 3/6, 4/5 Неправильні дроби: 11/5, 7/5

 

Завдання 977 Із дробів  випишіть усі дроби, які:
1) є правильними; 3/4, 8/7, 100/101, 12/43, 15/23
2) є неправильними; 11/10, 8/7, 27/27, 87/9, 19/19
3) дорівнюють 1; 27/27, 19/19
4) більші за 1. 11/10, 8/7, 87/9

 

Завдання 978 Із дробів випишіть усі дроби, які:
1) є правильними; 41/51, 2/75, 17/18
2) є неправильними; 7/3, 12/5, 8/8, 25/4
3) більші за 1. 7/3, 12/5, 25/4

 

Завдання 979
Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 9: 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9

 

Завдання 980
Запишіть усі неправильні дроби із чисельником 7. 7/7, 7/6, 7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1

 

Завдання 981 Використовуючи числа 3, 5, 7, запишіть:
усі можливі правильні дроби; 3/5, 3/7, 5/7
неправильні дроби. 3/3, 5/3, 7/3, 5/5, 7/5, 7/7

 

Завдання 982 Порівняйте числа:

1) 1/5 < 3/5
2) 9/11 > 6/11
3) 17/4 > 13/4 
4) 3/9 < 9/9
5) 48/51 > 43/51
6) 16/15 < 1
7) 1 > 3/15
8) 6/6 = 7/7

Завдання 983

1) 7/4 > 5/4
2) 10/7 < 12/7
3) 14/14 > 9/14
4) 23/32 < 1

Завдання 984

Розташували в порядку спадання дроби: 25/14, 17/14, 15/14, 14/14, 9/14, 3/14

Найбільший дріб 25/14. Найменший дріб 3/14.

 

Завдання 985
Розташували в порядку зростання дроби: 2/9, 4/9, 5/9, 9/9, 11/9, 14/9
Найбільший діб 14/9. Найменший дріб 2/9.

 

Завдання 986 Запишіть деякий дріб, який:
1) більший за 7/8; 8/8
2) менший від 9/5; 8/5
3) більший за 6/11, але менший від 10/11. 7/11

 

Завдання 987 Запишіть деякий дріб зі знаменником 12, який:
1) більший за 1; 13/12
2) менший від 1. 11/12

 

Завдання 988
Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 8 клітинок зошита. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам 1/8, 5/8, 7/8, 11/8 , 15/8 , 17/8

 

Завдання 989
Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 6 клітинок зошита. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам 1/6, 3/6, 5/6, 7/6, 11/6

 

Завдання 990 Знайдіть усі натуральні значення x, для яких:
1) дріб x/8 є правильним; х = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2) дріб 6/x є неправильним; х = 6, 5, 4, 3, 2, 1
3) дроби x/15 і 9/x одночасно є правильними. х = 10, 11, 12, 13, 14

 

Завдання 991
Знайдіть усі натуральні значення x, для яких дроби 7/x і x/3 одночасно є неправильними. х = 3, 4, 5, 6, 7

 

Завдання 992
Запишіть найбільший правильний дріб зі знаменником 500; 1000. 499/500; 999/1000

 

Завдання 993 Порівняйте дроби: 
1) 14/11 > 31/52
2) 20/21 < 10/9

Завдання 994

1) 7/12 < 12/7
2) 9/8  > 24/25

Завдання 995

Використовуючи числа 2, 5, 12, запишіть усі можливі дроби, кожен з яких: 
1) більший за 1; 5/2, 12/2, 12/5
2) менший від 1; 2/5, 5/12
3) дорівнює 1. 2/2, 5/5, 12/12

 

Завдання 996 Знайдіть усі натуральні значення x, для яких є правильною нерівність:
1) x/12 < 5/12; Якщо х = 1, 2, 3, 4
2) 9/x > 1; Якщо х = 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
3) 1 < x/7 < 10/7. Якщо х = 8, 9

 

Завдання 997 Знайдіть усі натуральні значення x, для яких дріб x/20:
1) менший від 7/20; Якщо х = 1, 2, 3, 4, 5, 6
2) більший за 13/20, але менший від 1. Якщо х = 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

1) 8/5 т > 1500 кг, бо 8/5 т = 1000 кг : 5 • 8 = 1600 кг
2) 7/6 год = 70 хвбо 7/6 год = 60 хв : 6 • 7 = 70 хв 
3) 15/4 км < 3800 м, бо 15/4 км = 1000 м : 4 • 15 = 3750 м

 

Завдання 999
1) 7/5 м > 130 см, бо 7/5 м = 100 см : 5 • 7 = 140 см 
2) 3/2 год < 100 хв, бо 3/2 год = 60 хв : 2 • 3 = 90 хв

 

Завдання 1000
Маса малого пакета рису дорівнює 750 г, а маса великого становить 4/3 маси малого. На скільки грамів маса малого пакета рису менша від маси великого?

Розв'язання 

1) 750 : 3 • 4 = 1000 (г)  маса великого пакета.

2) 1000 – 750 = 250 (г) – на стільки більша маса великого пакета.

Відповідь: на 250 грам.

 

Завдання 1001
У першому ящику є 36 яблук, у другому — 10/9 цієї кількості. На скільки більше яблук у другому ящику, ніж у першому?

Розв'язання 

1) 36 : 9 • 10 = 40 (ябл.)  яблук у II ящику.

2) 40 – 36 = 4 (ябл.) – на стільки більше яблук у другому ящику.

Відповідь: на 4 яблука.

 

Завдання 1002
Ціну на смартфон знизили, і він став коштувати 7000 грн. Знайдіть початкову ціну смартфона, якщо вона становить 6/5 зниженої ціни. На скільки гривень була знижена ціна?

Розв'язання 

1) 7000 : 5 • 6 = 8400 (грн)  початкова ціна смартфона.

2) 8400 – 7000 = 1400 (грн) – на стільки була знижена ціна.

Відповідь: 8400 грн; 1400 грн.

 

Завдання 1003
Потяг мав пройти шлях між двома станціями, рухаючись із певною швидкістю. Його затримали на першій станції, і, щоб прибути на другу станцію вчасно, потяг йшов цей шлях зі швидкістю 90 км/год, що становить 9/8 запланованої. Знайдіть заплановану швидкість потяга.

Розв'язання 

90 : 9 • 8 = 80 (км/год)  запланована швидкість потяга.

Відповідь: 80 км/год.

 

Завдання 1004
У сім’ї троє дітей: Олеся, Ганна й Іван. Зріст Ганни дорівнює 120 см, зріст Олесі становить 7/6, а Івана — 7/8 зросту Ганни. Хто з дітей має найбільший зріст? Знайдіть цей зріст.
Короткий запис
Ганна  120 см
Олеся  ?, 7/6 зросту Ганни
Іван  ?, 7/8 зросту Ганни

Розв'язання 

1) 120 : 6 • 7 = 140 (см)  зріст Олесі.

2) 120 : 8 • 7 = 105 (см)  зріст Івана.

Відповідь: Олеся; 140 см.

 

Завдання 1005 Порівняйте величини: 
1) 3/25 т > 11/10 ц
3/25 т = 1000 кг : 25 • 3 = 120 кг
11/10 ц = 100 кг : 10 • 11 = 110 кг
120 кг > 110 кг
2) 14/5 дм = 7/25 м
14/5 дц = 10 см : 5 • 14 = 28 см
7/25 м = 100 см : 25 •  7 = 28 см
28 см = 28 см

Завдання 1006

2/15 год < 25/3 хв
2/15 год = 3600 с : 15 • 2 = 480 с
25/3 хв = 60 с : 3 • 25 = 500 с
480 с < 500 с

 

Завдання 1007
Поділіть фігуру, зображену на рисунку 191, на 4 рівні частини (ділити можна лише по сторонах клітинок).
Вправи для повторення
Вправа 1008 Заповніть таблицю:
Перший доданок
32
48
3459
5992
Другий доданок
18 52 2977 4008
Сума
50 100 6436 10 000

Вправа 1009 Порівняйте значення виразів:

1) 2379 – (1678 – 390) > 1509 – (347 + 153)
_1678
   390
 1288

_2379

  1288

  1091

+347
  153
  500
_1509
   500
  1009
2) (70 000 – 9171) : 59 < (45 002 – 860) : 42.
_70000
   9171
 60829

_60829 |  59   

  59        1031

  _182

    177

      _59

        59

          0

_45002
     860
  44142

_44142 |  42   

  42        1051

  _214

    210

      _42

        42

          0

Завдання 1010

Швидкість течії річки дорівнює 3 км/год, а швидкість катера в стоячій воді — 20 км/год. Чи правильно, що цей катер пройде за 3 год за течією річки більший шлях, ніж за 4 год проти течії?

Розв'язання 

1) 20 + 3 = 23 (км/год)  швидкість за течією річки.

2) 23  3 = 69 (км)  пройде за течією річки за 3 год.

3) 20  3 = 17 (км/год)  швидкість проти течії річки.

4) 17  4 = 68 (км)  пройде проти течії річки за 3 год.

69 > 68

Відповідь: так, правильно.

 

Вправа 1011
Маса ста крапель рідини дорівнює 8 г. Скільки крапель міститься в 1 кг цієї рідини?
Короткий запис
8 г  100 кр.
1 кг  ?

Розв'язання 

1 кг = 1000 г

1) 1000 : 8 = 125 (р.)  у стільки разів більше рідини.

2) 100  125 = 12 500 (кр.)  міститься в 1 кг рідини.

Відповідь: 12 500 крапель.

  • Аліна
    Де в номері 1102 2/12 --------> Усе є. Дивіться номер 1102
    8 лютого 2024 13:13