Інші завдання дивись тут...

Завдання 1012 Дроби
1) 1/7 + 1/7 = 2/7 
2) 2/9 + 3/9 = 5/9 
3) 3/10 + 7/10 = 10/10 = 1
4) 8/11 + 7/11 = 15/11
5) 5/9 – 1/9 = 4/9 
6) 20/7 – 15/7 = 5/7
7) 1 – 3/4 = 1/4 
8) 1 – 4/15 = 11/15

Завдання 1013

1) 11/37 + 14/37 = 25/37 
2) 11/15 + 4/15 = 15/15 = 1
3) 3/11 + 7/11 + 2/11 = 12/11
4) 21/23 – 7/23 = 14/23 
5) 1 – 8/33 = 25/33 
6) 18/25 – 6/25 – 4/25 = 8/25

Завдання 1014

1) 12/31 + 9/31 = 21/31 
2) 29/19 – 10/19 = 19/19
3) 1 – 7/26 = 19/26 
4) 8/17 – 3/17 + 7/17 = 12/17

Завдання 1015 Розв’яжіть рівняння і зробіть перевірку.

1) х + 4/11 = 9/11
   х = 9/11  4/11
   х = 5/11
   5/11 + 4/11 = 9/11
    9/11 = 9/11
2) х – 3/20 = 17/20
    х = 17/20 + 3/20
    х = 20/20
    20/20  3/20 = 17/20
    17/20 = 17/20
3) 12/17  х = 8/17
    х = 12/17  8/17
    х = 4/17
    12/17  4/17 = 8/17
    8/17 = 8/17

Завдання 1016

1) 3/10 + х = 7/10
    х = 7/10  3/10
    х = 4/10
2) 23/29 – х = 14/29
    х = 23/20  14/29
    х = 9/29
3) х – 1/14 = 11/14
    х = 11/14 + 1/14
    х = 12/14

Завдання 1017

Зменшуване дорівнює 19/24, а різниця — 11/24. Знайдіть від’ємник.
Розв’язання
19/24  х = 11/24
х = 19/24  11/24
х = 8/24
Відповідь: від'ємник дорівнює 8/24.

 

Завдання 1018
Від’ємник дорівнює 3/17, а різниця — 2/17. Знайдіть зменшуване.
Розв’язання
х  3/17 = 2/17
х = 2/17 + 3/17
х = 5/17
Відповідь: зменшуване дорівнює 5/17.

 

Завдання 1019
На виставці 5/17 усіх малюнків представлені учнями 5-А класу, а 4/17 — учнями 5-Б класу. Яка частина всіх малюнків виставки представлена цими двома класами разом?
Розв’язання
5/17 + 4/17 = 9/17
Відповідь: 9/17.

 

Завдання 1020
Зібраний виноград розклали в кілька ящиків. У перший ящик поклали 2/19 усього винограду, а в другий — 3/19. Яку частину всього винограду поклали в ці два ящики разом?
Розв’язання
2/19 + 3/19 = 5/19
Відповідь: 5/19.

 

Завдання 1021
Марта помила 5/6 усіх тарілок. Яку частину всіх тарілок їй залишилося помити?
Розв’язання
6/6  5/6 = 1/6
Відповідь: 1/6.

 

Завдання 1022
Назар скопав 3/5 грядки. Яку частину грядки йому залишилося скопати?
Розв’язання
5/5  3/5 = 2/5
Відповідь: 2/5.

 

Завдання 1023 Обчисліть:
1) 19/30 – (11/30 – 7/30) = 19/30 – 4/30 = 15/30 
2) 7/24 + 17/24 – 1/3 = 1 – 1/3 = 3/3 – 1/3 = 2/3
3) 24/15 – 9/15 – 2/17 = 1 – 2/17 = 17/17 – 2/17 = 15/17

 

Завдання 1024
1) 12/19 – (7/19 + 4/19) = 12/19 – 11/19 = 2/19
2) 8/31 + 23/31 – 7/12 = 1 – 7/12 = 12/12 – 7/12 = 5/12

 

Завдання 1025
Оператор має набрати на комп’ютері рукопис посібника. Після того як він набрав 3/8 усіх сторінок рукопису, йому залишилося набрати ще 40 сторінок. Скільки сторінок має рукопис?
Розв’язання
1) 8/8 – 3/8 = 5/8 – залишилося набрати.
2) 40 : 5 • 8 = 64 (с.)
Відповідь: 64 сторінки.

 

Завдання 1026
На уроці фізкультури всі учні класу мають виконати стрибки в довжину. Після того як стрибки виконали 3/7 усіх учнів, залишилося стрибати ще 16 учням. Скільки учнів в класі?
Розв’язання
1) 7/7 – 3/7 = 4/7 – залишилося стрибати.
2) 16 : 4 • 7 = 28 (с.)
Відповідь: 28 учнів.

 

Завдання 1027
Шлях між двома містами автобус проїхав за 3 год, до того ж за першу годину він проїхав 4/11, а за другу — 3/11 усього шляху. Яку частину всього шляху проїхав автобус за третю годину?
Розв’язання
11/11 – 4/11 – 3/11 = 4/11
Відповідь: 4/11.

 

Завдання 1028
1) 14/15 – х + 2/15 = 8/15
    x = 14/15 + 2/15 – 8/15
    х = 8/15
2) 4/21 + 19/21 – х = 1 – 8/21
    х = 4/21 + 19/21 – 1 + 8/21
    х = 23/21  21/21 + 8/21
    х = 10/21

Завдання 1029

1 – 15/17 – х = 9/17
х = 1 – 15/17 – 9/17
х = 17/17 – 15/17 – 9/17
х = 7/17

 

Завдання 1030
Поле розбили на 3 ділянки. Площа першої ділянки дорівнює 20 га, а площі другої та третьої становлять відповідно 4/23 і 9/23 площі всього поля. Знайдіть площу поля.
Розв’язання
1) 23/23 – (4/23 + 9/23) = 10/23 – перша ділянка.
2) 20 : 10 • 23 = 46 (га)
Відповідь: площа поля 46 га.

 

Завдання 1031
Фірма має 3 підрозділи. У першому підрозділі 15 працівників, а в другому і третьому — відповідно 7/17  і 5/17 усіх працівників фірми. Скільки всіх працівників на фірмі?
Розв’язання
1) 17/17 – (7/17 + 5/17) = 5/17 – перший підрозділ.
2) 15 : 5 • 17 = 51 (пр.)
Відповідь: на фірмі 51 працівник.

 

Завдання 1032
У пекарні 58 тістечок розклали в малі та великі коробки. Скільки використали малих коробок, якщо в них клали по 6 тістечок, а у великі — по 10 тістечок?
Розв’язання
• 3 + 10 • 4 = 58 або • 8 + 10 • 1 = 58
Відповідь: використали 3 або 8 малих коробок.

 

Вправи для повторення
1) 89 : 7 = 12 (ост. 5)
2) 475 : 42 = 11 (ост. 13)
3) 3408 : 100 = 34 (ост. 8)

Завдання 1034

Яку найменшу кількість рейсів повинен зробити самоскид вантажністю 8 т, щоб вивезти з кар’єру 50 т руди?
Розв’язання
50 : 8 = 6 (ост. 2)
Відповідь: 7 рейсів.

 

Вправа 1035 
Майстер має виготовити 80 деталей. За перші 4 год він виготовив 32 деталі. За скільки годин майстер може виготовити решту деталей, працюючи з тією ж продуктивністю?
Розв’язання
1) 32 : 4 = 8 (д.) – виготовляє за 1 год.
2) 80 – 32 = 48 (д.) – решта деталей.
3) 48 : 8 = 6 (год)
Відповідь: за 6 годин.

 

Вправа 1036 
Знайдіть таке значення а, щоб число х = 15 було коренем рівняння 100 – а – х = 25.
Розв’язання
100 – а – 15 = 25
а = 100 – 15 – 25
а = 60
Відповідь: 60.