Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень
Вправа 1 Як записують цифрами десятковий дріб: 6 цілих 25 сотих? В 6,25 

 

Вправа 2 Яка цифра записана в розряді десятих у числі 78,142? Б 1 

 

Вправа 3 Яке з чисел 2,045; 2,054; 2,0045; 2,0054 є найбільшим? Б 2,054  

 

Вправа 4 Округліть число 1584,059 до сотень. Г 1600

 

Вправа 5 Знайдіть суму: 8,66 + 6,7. А 15,36 

 

Вправа 6 Знайдіть різницю: 25,2 – 1,8. Б 23,4 

 

Середній рівень
Впраіва 7 Обчисліть: 18,27 – 3,228. Г 15,042
_18,270
    3,228 
  15,042

 

Вправа 8 Розв’яжіть рівняння х – 3,375 = 0,725. Б 4,1 
х – 3,375 = 0,725
х = 0,725 + 3,375
х = 4,1 

 

Вправа 9 Округліть число 9,5064 до його найвищого розряду. Г 10 

 

Вправа 10 
З першої ділянки зібрали 7,2 ц картоплі, а з другої — на 2,4 ц менше. Скільки центнерів картоплі зібрали з двох ділянок разом? Г 12 ц 
Розв’язання
1) 7,2  2,4 = 4,8 (ц) – зібрали з другої ділянки.
2) 7,2 + 4,8 = 12 (ц) – зібрали з двох ділянок.
Відповідь: 12 ц.
_7,2
  2,4
  4,8
+7,2
  4,8
 12,0
Достатній рівень
Вправа 11 Порядок дій
20 – (5,346 + 7,664 – 2,946) = 9,936
+ 5,346
   7,664
 13,010
_13,010
   2,946
  10,064
_20,000
  10,064
  9,9360
Вправа 12 Укажіть усі можливі цифри, які можна записати замість «*», щоб була правильною наближена рівність:
31 *95 ≈ 32 000, якщо 5, 6, 7, 8, 9

 

Вправа 13 Знайдіть різницю 5 дм 8 см – 9 см 7 мм, записавши величини в метрах.
5 дм 8 см – 9 см 7 мм = 0,58 м – 0,097 м = 0,483 м
_0,580
  0,097
  0,483
Вправа 14
Перша сторона трикутника дорівнює 21,7 см. Друга сторона довша за першу на 8 см, а за третю — на 8,9 см. Знайдіть периметр трикутника.
Розв’язання
1) 21,7 + 8 = 29,7 (см) – друга сторона. 
2) 29,7 – 8,9 = 20,8 (см) – третя сторона.
3) 21,7 + 29,7 + 20,8 = 72,2 (см)
Відповідь: периметр трикутника 72,2 см.
+21,7
   8,0
  29,7
_29,7
   8,9
  20,8
+21,7
  29,7
  51,4
+51,4
  20,8
  72,2
Високий рівень
Вправа 15 Рівняння
7,5 – (х + 2,95) = 1,007
х + 2,95 = 7,5 – 1,007
х + 2,95 = 6,493
х = 6,493  2,95
х = 3,543
_7,500
  1,007
  6,493
_6,493
  2,950
  3,543
Вправа 16
Майстер має виготовити 80 деталей. До обіду він виготовив 0,4 усіх деталей. Скільки деталей залишилося виготовити майстрові?
Розв’язання
1) 80 • 0,4 = 32 (д.) – виготовив до обіду.
2) 80 – 32 = 48 (д.) – залишилося виготовити.
Відповідь: 48 деталей.

 

Вправа 17
Ламана ABCD має довжину 12,8 см. Знайдіть довжину кожної її ланки, якщо АВ + ВС = 8,4 см, ВС + CD = 9,2 см.
Розв’язання
1) 12,8 – 8,4 = 4,4 (см) – довжина ланки CD.
2) 9,2 – 4,4 = 4,8 (см) – довжина ланки ВС.
3) 8,4 – 4,8 = 3,6 (см) – довжина ланки АВ.
Відповідь: 3,6 см; 4,8 см; 4,4 см.
_12,8
   8,4
   4,4
_9,2
  4,4
  4,8
_8,4
  4,8
  3,6
Вправа 16
1) 12,8 – 8,4 = 4,4 (см) – довжина ланки CD.
2) 9,2 – 4,4 = 4,8 (см) – довжина ланки ВС.
3) 8,4 – 4,8 = 3,6 (см) – довжина ланки АВ.
Відповідь: 3,6 см; 4,8 см; 4,4 см.

 

Вправа 18
Площа першого поля на 1,2 га менша від площі другого, а площа третього — на 2,8 га більша за площу другого. Яке з полів — перше чи третє — має більшу площу і на скільки гектарів більшу?
Розв’язання
1,2 + 2,8 = 4 (га)
Відповідь: третє; на 4 га.