Інші завдання дивись тут...

Завдання 231

Майданчик

Довжина a (м)

Ширина b (м)

Периметр P (м)

Площа S (м2)

1

15

 

 

75

2

 

10

60

 

Завдання 232

Із двох майданчиків, від­стань між якими 2 км, одночасно запустили два дрони, які полетіли назустріч один одному . Один із дронів летів зі швидкістю 60 м/хв, а ін­ший — 40 м/хв . За який час дрони опинилися над одним об'єктом?

 

Завдання 233

Одиниці лічби. Як вони співвід­носяться між собою? Запиши відповідні рівності

 

Завдання 234

Другий клас — клас тисяч

Перший клас — клас одиниць

розряд

розряд

ІІІ (УІ)

ІІ (У)

I (ІУ)

ІІІ

ІІ

I

сотні тисяч

десятки тисяч

одиниці тисяч

сотні

десятки

одиниці

Завдання 235 Групи за кількістю розрядів

6 45067 87 400001 845 9 32088 834213 674 8

 

Завдання 236 Сума розряд­них доданків

435 тисяч і 204 одиниці

604 одиниці другого класу та 17 одиниць першого класу

22 одиниці другого класу й 9 одиниць першого класу

197 одиниць другого класу й 700 одиниць першого класу

8 одиниць ІІ розряду другого класу й 12 одиниць 1 І розряду першого класу І

67 одиниць І розряду першого класу і 89 одиниць ІІ розряду другого класу

 

Завдання 237

4567 • 508     

44210 • 44209

8032 • 8041

51237 • 5123

256008 • 25608

82350 • 82499

 

Завдання 238

Утвори число 67 082 різними способами . Визнач у цьому числі загальну кількість десятків; сотень; тисяч; десятків тисяч.

 

Завдання 239

Склади найбільше та найменше чотирицифрові числа із цифр 7, 0, 3, 5 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися

 

Завдання 240

Які числа пропущено? Назви число, наступне за числом 6; попереднє до числа 9

 

Завдання 241

Від якої точки починається відлік на координатному промені? Скільки від­різків відкладено до числа 1? до числа 4? Що ти можеш сказати про ці відрізки?

 

Завдання 242

Яким числам на координатному промені відповідають точки А, В, С, D, K, L, M?

 

Завдання 243

Накресли координатний промінь із початком у точ­ці О . За одиничний відрізок візьми відрізок довжиною 1 см . Познач точки: Z(3), N(7), S(8), Q(10) .

 

Завдання 244

Накресли координатний промінь із початком у точці О . За одиничний відрізок візьми відрізок довжиною 1 см . Познач точки: V, R, Y, G, якщо GV = 2 см, ОЕ = 4 см, GY = 5 см, GG = 9 см . Яким числам відповідають точки V, Е, Y, G? Визнач координати цих точок

 

Завдання 245

Точці K координатного променя відповідає чис­ло 24 — K(24) . Запиши три числа, яким відповідають точ­ки, розташовані: 1) ліворуч від точки K; 2) праворуч від точки K.

 

Завдання 246

Познач на координатному промені всі точки, які відповідають числам, меншим від 11, але більшим за 5

 

Завдання 247

Знайди відстань між точками А(15) і 5(18) коорди­натного променя, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см; 3 см

 

Завдання 248

Паркан тримається на стовпах . Відстань між сусідними стовпами — 15 дм Яка відстань між четвертим і сьомим стовпами паркану?

 

Завдання 249

Побудуй координатний промінь із одиничним відрізком довжиною 1 см Познач на координатному промені точки: M(2), P(5), C(6), Z(8), K(12) .

 

Завдання 250

Сашко вважає, що координатний про­мінь схожий на лінійку. На лінійці також є початок відліку — нульова поділка, а числа відповідають кількості одиничних відрізків — сантиметрів . Чи погоджуєшся ти з хлопчиком?

 

Завдання 251

Оленка зазначила, що поділки та числа лінійки утворюють шкалу. На лінійці між дво­ма великими поділками вміщується 1 см, але ми бачимо ще й маленькі поділки, на які розділено кожний сантиметр . Відстань між цими поділками — 1 мм; 10 маленьких поділок складають одну велику: 10 мм = 1 см . Число одиниць вимірювання, яке відповідає одній поділці шкали, називають ціною поділки.

 

Завдання 252

Діти змінили підписи на лінійці . Яка ціна поділки в цьому випадку?

Тарас вважає, що в цьому випадку ціна поділки дорівнює 1 мм. Чи погоджуєшся ти з хлопчиком?

Соня вважає, що координатний промінь являє со­бою нескінченну шкалу Чи погоджуєшся ти з дів­чинкою?

 

Завдання 253

Визнач ціну поділки шкали й познач на ко­ординатному промені точки: К(8), А(10), В(15), С(18)

 

Завдання 254

Визнач ціну поділки кожної шкали

 

Завдання 255

Визнач ціну поділки шкали в кожному випадку . Назви координату кожної точки.

 

Завдання 256 Познач на числовому промені:

1) чис­ла другого десятка, які діляться на 3 націло;

2) парні числа першого десятка;

3) числа, які більші за 10, але менші від 15

 

Завдання 257

На якій відстані від початку відліку розташована точка A? точка D? точка B? точка F? точка E? точка С? Знайди відстань між точками А і B; точками A і F; точ­ками D і E

 

Завдання 258

На скільки одиничних відрізків і в якому напрям­ку слід переміститися, щоб із точки К12) потрапити в точ­ку з координатою 7? 18? 0?

 

Завдання 259

Скільки будинків із парними номерами розташо­вано на одному боці вулиці між будинками № 16 і № 36?

 

Завдання 260

Одна група дітей лічила одиницями, десятками й сотнями, інша — тисячами, десятками тисяч і сотнями тисяч Діти записали розрядні числа. Назви ці числа

 

Завдання 261

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

. . .

10 000 000

20000000

30000000

40000000

50000000

. . .

100000 000

200000000

300000000

400000000

500 000 000

. . .

Завдання 262

1000 000 000

2000000000

3000000000

4000000000

 

10000 000 000

20000000000

30000000000

40000000000

 

100000000000

200000000000

300000000000

400000000000

 

Завдання 263

564

238564

20647238564            

208

700208

12700208

32012700208

2

56002

400056002

8400056002

 

Завдання 264

34009405006

8900456

123000345

103085700045

5000743067

 

Завдання 265

1) 45 мільярдів, 321 мільйон, 207 тисяч, 589 одиниць;

2) 134 одиниці класу мільярдів, 78 одиниць класу мільйонів, 300 одиниць класу тисяч, 3 одиниці класу одиниць;

3) 5 десятків мільйонів, 7 одиниць мільйонів, 8 ти­сяч, 2 сотні, 6 одиниць

 

Завдання 266

1) 45 мільярдів, 128 мільйонів, 567 тисяч, 324 одиниці;

2) 120 мільярдів, 6 мільйонів, 45 тисяч, 70 одиниць;

3) 3 мільярди, 895 тисяч, 8 одиниць;

4) 309 мільярдів, 5 мільйонів, 6 тисяч, 300 одиниць;

5) 56 мільйонів, 5 тисяч, 4 одиниці;

6) 1 мільярд;

7) 10 мільйонів, 6 одиниць .

 

Завдання 267

Найбільше й найменше шестицифрові чис­ла із цифр 0, 1, 2, 3, 5, 9 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися

 

Завдання 268

923

714923

358714923

564358714923

407

38407

291038407

3291038407

 

Завдання 269

45809 < 245809

4 506 788 > 45 067 888

495404 < 495 605

90 000 002 > 9 000 002

 

Завдання 270

Числа в порядку зростання: 500 743, 5 674 099, 5 680 008, 9 007 822, 543 000 760, 8 111 745 003, 9 000 000 765

Інші завдання дивись тут...