Інші завдання дивись тут...

Завдання 1199

1) Частину поля площею 84 000 м² засіяли гречкою, ча­стину — просом, а частину залишили незасіяною. Ділянка, яку засіяли гречкою, мала форму прямокутника зі сторо­нами 100 м і 320 м. Площа ділянки, яку засіяли просом, становила 0,75 площі решти поля. Яку площу поля засіяли просом?

Розв'язання

1) 100 • 320 = 32000 (м²) – площа ділянки, засіяна гречкою.

2) 84000 – 32000 = 52000 (м²) – решта поля.

3) 52000  0,75 = 39000 (м²) – площа ділянки, засіяна просом.

Відповідь: 39000 м2.

2) Частину поля площею 84 000 м² засіяли гречкою, частину — просом, а частину залишили незасіяною. Ділян­ка, яку засіяли гречкою, мала форму прямокутника зі сторонами 100 м і 320 м. Площа ділянки, яку засіяли просом, становила 75 % площі решти поля. Яку площу поля засіяли просом?

Розв'язання

1) 100 • 320 = 32000 (м²) – площа ділянки, засіяна гречкою.

2) 84000 – 32000 = 52000 (м²) – решта поля.

3) 52000 : 100  75 = 39000 (м²) – площа ділянки, засіяна просом.

Відповідь: 39000 м2.

3) Частину поля у формі прямокутника зі сторонами 1200 м і 210 м засіяли гречкою, частину — просом, а ча­стину залишили незасіяною. Ділянка, яку засіяли гречкою, мала форму прямокутника зі сторонами 100 м і 320 м. Площа ділянки, яку засіяли просом, становила 75 % площі решти поля. Яку площу поля засіяли просом?

Розв'язання

1) 1200 • 210 = 252000 (м²) – площа поля.

2) 100 • 320 = 32000 (м²) – площа ділянки, засіяна гречкою.

3) 252000 – 32000 = 220000 (м²) – решта поля.

4) 220000 : 100  75 = 162500 (м²) – площа ділянки, засіяна просом.

Відповідь: 162500 м2.

 

Завдання 1200

Пришкільна ділянка має форму прямокутника зі сторонами 350 м і 125 м. Сад займає 14 950 м2, а 2/3 решти площі відведено під дослідні ділянки. Знайди площу дослідних ділянок.

Розв'язання

1) 350 • 125 = 43750 (м²) – площа ділянки.

2) 43750 – 14950 = 28800 (м²) – решта поля.

3) 28800 : 3  2 = 19200 (м²) – площа дослідної ділянки.

Відповідь: 19200 м².

 

Завдання 1201

Щоб пофарбувати будинок, придбали 1,2 т фарби. На фарбування фасаду використали 12 бочок фарби, по 0,06 т у кожній, а на фар­бування кімнат у будинку — 60 % решти фарби. Скільки фарби пішло на фарбування кімнат будинку?

Розв'язання

1) 0,06 • 12 = 0,72 (т) – пішло на фарбування фасаду.

2) 1,2 – 0,72 = 0,48 (т) – решта фарби.

3) 0,48 : 100  60 = 0,288 (т) = 288 (кг) – пішло на фарбування кімнат будинку.

Відповідь: 288 кг.

 

Завдання 1202 Порядок дій

4/5 : 0,8 • 1,25 : (0,54 – 1/25) + 1,8 • 0,6 = 0,8 : 0,8 • 1,25 : 0,5 + 1,08 =

= 2,5 + 1,08 = 3,58 ≈ 4

45,8 • 1,345 + 63,3 – 738,1 : (83 – 58,8) = 61,601 + 63,3 – 738,1 : 24,2 = 

= 61,601 + 63,3 – 30,5 = 94,401  94

 

Завдання 1203

Якщо х = 10, у = 1, тоді 5,12у • (2,48х – 15,9) – (4,76х + 29,18у) : 16 = 

5,12 • 1 • (2,48 • 10 – 15,9) – (4,76 • 10 + 29,18 • 1) : 16 = 

= 5,12 • 1 • 8,9 – 76,78 : 16 = 45,568 – 4,79875 = 40,76925

 

Завдання 1204 Рівняння

(32,7 – а): 8,4 = 4,8

32,7 – а = 4,8  8,4

32,7 – а = 40,32

а = 32,7 – 40,32

Помилкова умова

4(8,3х – 3,6) = 6,4

33,2х – 14,4 = 6,4

33,2х = 6,4 + 14,4

33,2х = 20,8

х = 20,8 : 33,2 

Помилкова умова 

28,98 : (k – 12,3) = 4,6

k – 12,3 = 28,98 : 4,6

k – 12,3 = 6,3

k = 6,3 + 12,3

k = 18,6

Завдання 1205

Середній дохід 10 % найбагатших жителів міста в 15 разів перевищує середній дохід усіх мешканців міста.

 

Завдання 1206  

Масштаб показує, у скільки разів зменшено реальні розміри зображеного об’єкта.

 

Завдання 1207

Макет собору Святого Матьяша, що в Будапешті (Угорщина), створено в масштабі 1 : 125. Що це означає? Що реальні розміри будівлі на макеті зменшено в 125 разів.

 

Завдання  1208

Масштаб 1 : 10 000 означає те, що на карті 1 см відповідає 10 000 см або 100 м реального зображення. 

Масштаб 1 : 500 000 означає те, що на карті 1 см відповідає 500 000 см або 5 км реального зображення. 

 

Завдання 1209

У макеті реальні розміри об'єкта зменшені у 250 ра­зів. Визнач масштаб макета. 1 : 250

 

Завдання  1210

Висота Собору Саґрада Фамілія, що в Барселоні (Іспанія), становить 172 м. Бронзовий макет зроблено в мас­штабі 1 : 100. Визнач висоту макета.

Розв'язання

17 200 : 100 = 172 (см) = 1,72 (м)– висота макета.

Відповідь: 1,72 м.

 

Завдання 1211

Масштаб карти 1 : 100 000. Визнач відстань між пунк­тами на місцевості, якщо довжина відрізка, який з'єднує ці пункти на карті, становить 3,6 см.

Розв'язання

3,6  100 000 = 360000 (см) = 3,6 (км) – відстань між пунктами на місцевості.

Відповідь: 3,6 км.

 

Завдання 1212

Відстань між селищами 126 км. Визнач довжину відрізка, що з'єднує ці пункти на карті, якщо масштаб карти 1 : 2 000 000.

Розв'язання

12 600 000 : 2 000 000 = 6,3 (см) – довжина відрізка.

Відповідь: 6,3 см.

 

Завдання 1213

Відстань на місцевості 25 км, а на карті 2,5 см. Визнач масштаб карти.

Розв'язання

2 500 000 : 2,5 = 1 000 000.

Відповідь: масштаб 1 : 1 000 000.

 

Завдання 1214

Відстань на карті між містами Львів і Запоріжжя 8,5 см, а масштаб карти — 1 : 10 000 000. Найкоротший маршрут становить 1003 км. На скільки більша відстань між містами автотрасою, ніж по прямій?

Розв'язання

1) 8,5 • 10 000 000 = 85 000 000 (см) = 850 (км) – відстань між містами автотрасою.

2) 1003 – 850 = 153 (км) – на стільки більша відстань між містами автотрасою.

Відповідь: на 153 км.

 

Завдання 1215

Відстань між містами Харків та Івано–Франківськ на карті — 8,4 см, а масштаб карти 1 : 10 000 000. Довжина автотраси між цими містами 1028,1 км. У скільки разів треба зменшити масштаб карти, щоб довжина лінії, що позначає цю автотрасу, становила приблизно 5,1 см? Визнач новий масштаб карти.

 

Завдання 1216

1) Група туристів має подолати 356 км. Потягом вона подолала 0,3 усього шляху, катером — 0,4 від відстані, яку подолала потягом, а решту — автобусом. Скільки кілометрів група подолала автобусом?

Розв'язання

1) 356 • 0,3 = 106,8 (км) – подолала потягом.

2) 106,8 • 0,4 = 42,72 (км) – подолала катером.

3) 356 – (106,8 + 42,72) = 206,48 (км) – подолала автобусом.

Відповідь: 206,48 км.

2) Група туристів має подолати 356 км. Частину шляху вона подолала потягом, катером — 0,4 від відстані, яку подала потягом, а решту, тобто 206,48 км, — автобусом. Скільки кілометрів група подолала потягом?

Розв'язання

х + 0,4х + 206,48 = 356

1,4х + 206,48 = 356

1,4х = 356  206,48

1,4х = 149,52

х = 149,52 : 1,4

х = 106,8 (км)

Відповідь: 106,8 км.

3) Група туристів має подолати певну відстань. Потягом вона подолала 0,3 усієї відстані, катером — 0,4 від відстані, яку подолала потягом, а решту, тобто 206,48 км, — автобусом. Яку відстань має подолати група?

Розв'язання

0,3х + 0,12х + 206,48 = х

х  0,3х – 0,12х 206,48

0,58х = 206,48

х = 206,48 : 0,58

х = 356

Відповідь: 356 км.

 

Завдання 1217

1) Туристична група має подола­ти 356 км. Потягом вона подолала 30 % усього шляху, катером — 40 % від відстані, яку подала потягом, а решту — автобусом. Скільки кіло­метрів група подолала автобусом?

Розв'язання

1) 356 : 100 • 30 = 106,8 (км) – подолала потягом.

2) 106,8 : 100 • 40 = 42,72 (км) – подолала катером.

3) 356 – (106,8 + 42,72) = 206,48 (км) – подолала автобусом.

Відповідь: 206,48 км.

2) Туристична група має подолати 356 км. Частину шляху вона подолала потягом, катером — 40 % відстані, яку подолала потягом, а решту, тобто 206,48 км, — автобусом. Скільки кілометрів група подолала потягом?

Розв'язання

х + 0,4х + 206,48 = 356

1,4х + 206,48 = 356

1,4х = 356  206,48

1,4х = 149,52

х = 149,52 : 1,4

х = 106,8 (км)

Відповідь: 106,8 км.

3) Туристична група має подолати певну відстань. Потя­гом вона подолала 30 % усієї відстані, катером — 40 % від відстані, яку подолала потягом, а решту, тобто 206,48 км, — автобусом. Яку відстань має подолати група?

Розв'язання

0,3х + 0,12х + 206,48 = х

х  0,3х – 0,12х 206,48

0,58х = 206,48

х = 206,48 : 0,58

х = 356

Відповідь: 356 км.

 

Завдання 1218

(1,764 : 0,3 – 1,16)  100 > 100 – 17,55 : 0,9  (572 > 80,5)

(6 : 1,2 + 0.64 • 0,25) : 100 < 2,3005 – 2,345 : 50 – 1,78  (0,0516 < 0,4736)

 

Завдання 1219

1) Якщо k = 0,54, a = 2, тоді 0,84k – 0,6 : a = 0,84 • 0,54 – 0,6 : 2 = 0,4536 – 0,3 = 0,1536

 

2) Якщо k = 1,25, a = 0,012, тоді 0,84k – 0,6 : a = 0,84 • 1,25 – 0,6 : 0,012 = 1,05 – 50

3) Якщо k = 3, а = 0,00032, тоді 0,84k – 0,6 : a = 0,84 • 3 – 0,6 : 0,00032 = 2,52 – 1875

 

Завдання 1220 Порядок дій

(94,07 • 4,6 – 55,68 : 32) • 0,16 : 0,02 = (432,722 – 1,74) • 0,16 : 0,02 = 

= 430,982 • 0,16 : 0,02 = 68,95712 : 0,02 = 3447,856

3,6 (0,91 – 0,128 : 0,16) + 522,348 : 87 = 3,6 • (0,91 – 0,8) + 6,004 = 

= 3,6 • 0,11 + 6,004 = 0,396 + 6,004 = 6,4

7200 • 0,0148 – (1272,6 : 0,42 – 2800) + 12,7 = 106,56 – (3030 – 2800) + 12,7 =

106,56 – 230 + 12,7 Помилкова умова

 

Завдання 1221 Вирази

x = 9k – 2 • (3k – 0,164) = 9k – 6k + 0,328 = 3k + 0,328

Якщо k = 6,4, тоді 3k + 0,328 = • 6,4 + 0,328 = 19,2 + 0,328 = 19,528

Якщо k = 0,12, тоді 3k + 0,328 = • 0,12 + 0,328 = 0,36 + 0,328 = 0,688

Якщо k = 37,56, тоді 3k + 0,328 = • 37,56 + 0,328 = 112,68 + 0,328 = 113,008

 

Завдання 1222

Три однакових ручки та чотири однакові блокноти коштують 26 грн, а сім таких ручок і шість таких блокнотів коштують 44 грн. Визнач ціну блокнота.

Інші завдання дивись тут...