Інші завдання дивись тут...

МОЛЕКУЛИ. РУХ МОЛЕКУЛ. ДИФУЗІЯ. АТОМИ І ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ.

Завдання № 23. 

1 Атом — це найдрібніша, хімічно неподільна частка речовини.

2. Молекула — це найменша частина,  яка зберігає властивості речовини,

що складається з атомів.

3. Речовини складаються з молекул, а молекули — з атомів.

4. Хімічним елементом називається певний вид  атомів.

Речовина Схема будови молекули 3 яких атомів складається?
Водень — Н2 З двох атомів Гідрогену
Кисень — О2 З двох атомів Оксигену
Озон — О3 З трьох атомів Оксигену
Вода — Н2О З двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену
Вуглекислий газ — СО2 З двох атомів Оксигену і одного атома Карбону

5. Зробіть підписи до «німого» малюнка.

Атоми Гідрогену та Оксисену

Молекули води

Вода

Сніжинка.

6  Дифузія — явище проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої внаслідок їх безупинного хаотичного руху. Дифузія відбувається в газах, рідинах , твердих тілах.

 

Завдання № 24. 

А. 

H N2 H2O O N
атом Гідрогену

молекула

азоту

молекула

води

атом Оксигену атом Нітрогену

Б. 

1. Повітря — це суміш, до складу якої входять  молекули вуглекислого газу, кисню, азоту.

2. Для дихання всім живим організмам необхідні молекули кисню.

З  Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.

4. При розчиненні кисню у воді його молекули розподіляються між молекулами води.

 5 Молекула води складається з двох  атомів Гідрогену й одного атома Оксигену.

 6 Молекула вуглекислого газу складається з атому Карбону і двох атомів Оксигену.

7. Дифузія — це явище проникнення молекул однієї речовини між молекулами   іншої.

 

Завдання № 25. Використовуючи малюнок, опишіть взаємне розташування та рух молекул у твердих тілах, рідинах, газах. Підпишіть під малюнками агрегатні стани, за яких спостерігаються такі відстані між молекулами.

1. Твердий стан. Частинки дуже близько розташовані одна до одної та міцно зв'язані між собою, тому не можуть переміщуватися. 

2. Рідкий стан. Відстані між частинками більші, вони зв'язані слабко, що дає змогу частинкам переміщуватися одна відносно одної.

3. Газоподібний стан. Відстані між частинками великі, вони зв'язані слабко, що дає змогу частинкам переміщуватися одна відносно одної.

 

Завдання № 26. 

►А. Що ви відчули? Запах.

       Чим можна пояснити поширення запаху? Дифузією.

►Б Що ви спостерігаєте? Усе забарвиться в коричневий колір йоду, бо молекули йоду проникають між молекули води.

►В Як впливає температура на швидкість дифузії? Дифузія відбувається швидше.

 

Завдання № 27. Позначте знаком «+» правильні твердження.

+ 1. Фізичні тіла складаються з різноманітних речовин.

+ 2. Тіла відрізняються за формою, розмірами, кольором.

+ 3. З однієї й тієї ж речовини можуть утворюватися різні тіла.

   4. За допомогою мікроскопа проводять метеорологічні спостереження.

   5. Тіла однакових розмірів завжди мають однакові масу та об'єм.

+ 6. За допомогою мірного стакана або мензурки можна визначити об'єм

рідини та об'єм твердого тіла неправильної форми.

   7. Тіла складаються з молекул, молекули — з речовин, а речовини —

з атомів.

+ 8. Гази займають увесь наданий об'єм.

+ 9. Найшвидше дифузія відбувається в газах, а найповільніше — у твердих

тілах.

   10. Атом води складається з молекул Оксигену і Гідрогену. 

   11. Молекули завжди рухаються в певному напрямку.

+ 12. Молекули різних речовин відрізняються тим, які атоми та в якій кіль

кості входять до їхнього складу.

+ 13. Сукупність атомів одного виду називають хімічним елементом.

   14. Вода переходить з рідкого стану в газуватий при температурі 0 °С.

   15. При зниженні температури швидкість руху молекул зростає.

   16. Дифузія не відбувається у твердих тілах і газах.

 

Завдання № 28. 

► А Чи вдалося вам це зробити? Ні, форму змінити не вдалося.

        Що ви спостерігаєте? Лід розколовся на шматки.

        Отже, лід — це тверде тіло, що має такі властивості: зберігає форму, об'єм, крихке.

► Б Лід плавиться й переходить в рідкий стан.

     Густина льоду менша за густину води, отже, відстань і сила взаємодії між його молекулами внаслідок їх безперервного хаотичного руху у твердому тілі (льоді)  більша, ніж у рідині (воді).

► В Чи можна сказати, що вода має постійну форму? Ні.

       Чи має вода властивості текучості і в'язкості?  Так.

► Г Що ви спостерігаєте?  Вода починає закипати.

    Через якийсь час вода перейде з рідкого стану в  газоподібний.

     Припустіть: густина водяної пари більша за густину води, отже, відстань і сила взаємодії між її молекулами внаслідок їх безперервного, хаотичного руху в газуватому стані (у водяній парі) менша, ніж у рідині (у воді).

► Д Поміркуйте: чи має повітря (газ) власну форму й об'єм?  Ні.

    Чи виявляє газ пружність? Так.

► Е У якому агрегатному стані речовини її молекули розміщуються на

найближчій відстані одна від одної?  Твердому.

 

Завдання № 29. 

А. Зліпити ще одну таку кульку з пластиліну.

Б. З'єднати по дві кульки Оксигену, з'єднати по дві кульки Нітрогену. Будемо мати одну молекулу водню, дві молекули кисню.

 

Завдання № З0. 

1. Які атоми входять до складу молекули кисню, води, вуглекислого газу, озону, азоту?

О2 – кисень (два атоми Окгигену).

Н2О – вода (два атоми Оксисену, один атом Гідрогену).

СО2 – вуглекислий газ (два атоми Оксигену, один атом Карбону).

О3 – озон (три атоми Оксигену).

N2 – азот (три атоми Нітрогену). 

2. Чого в природі більше — атомів, молекул чи речовин?

Речовин.

3. Чи є серед речовин такі, молекули яких нерухомі?

Ні, молекули перебувають в безперервному русі.

4. Який запис означає найменшу кількість атомів Гідрогену: Н2,2, 5Н2?

Н2.

5. Який запис означає найбільшу кількість молекул сірки: S2, 2S, 3S2, 7S2?

7S2.

6. Поміркуйте, чим пояснюється різноманітність речовин у природі.

Різні атоми сполучаються в різних комбінаціях та різній кількості між собою.

7. Які досліди доводять, що дифузія відбувається в газах і рідинах? Поширення запаху, забарвлення рідин. 

Чи відбувається дифузія у твердих тілах? Так, але дуже повільно.

8. Чому запах розігрітого асфальту можна відчути навіть на значній відстані від дороги? Молекули розігрітого асфальту проникають між молекули повітря.

9. Чому простір, заповнений цією рідиною, навіть у спокійній морській воді через якийсь час стає прозорим? Бо води водойми значно більше.

10. Чому дуже солоний оселедець, якщо його покласти на якийсь час у чисту воду, стає менш солоним?

Молекули солі проникають та залишаються у воді.

11. Завдяки якому явищу ми відчуваємо аромат квітів на відстані? Дифузії.

12. Чи відрізняються молекули гарячої й холодної води? Молекули однакові, але чим більша температура, тим більша швидкість молекул.   

      А молекули води й молекули льоду? Молекули однакові, але відстань між молекулами води більша.

13. З якими властивостями речовини він познайомився? Текучістю рідини.

14. Чи можна гази та рідини зберігати у відкритій посудині? Ні.

 Чому? Бо вони заповнюють наданий об'єм, місце газу посудини, що вийде назовні, займе повітря.

15. Якщо казкового джина у вигляді газової хмарки випустити з пляшки, то який об'єм він займе? Увесь наданий об'єм.

16. Чи зможе вона з'їсти шоколадку, коли фільм закінчиться? У теплу погоду шоколадка може розтанути.

Інші завдання дивись тут...