Інші завдання дивись тут...

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ДИТИНСТВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ПОВІСТІ СТЕПАНА ВАСИЛЬЧЕНКА «У БУР'ЯНАХ»

Вправи 106 – 125 

Вправа 106. Доберіть до кожної з трьох глав оповідання «У бур'янах» заголовки. Запишіть їх.

1. Народження Тараса. 

2. Сестра доглядає малого. 

3. Дитяче бурлакування.

Вправа 107. Намалюйте ілюстрацію до оповідання С. Васильченка «У бур'янах», зобразивши стовпи, що підпирають небо, і ворота, куди сонце заходить на ніч.

 

КАРТИНИ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Вправа 109. Випишіть із підручника визначення понять ліричний твір і персоніфікація. Ліричним називають твір, написаний переважно віршованою мовою, у якому виражаються думки, почуття, переживання людини в певних обставинах, під впливом певних подій. Персоніфікація — це образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (одним словом, олюднення).

Вправа 110. Знайдіть у вірші «За сонцем хмаронька пливе...» усі порівняння й випишіть їх. «Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину», «Ніби серце одпочине», «А туман, неначе ворог», «І ждеш його, того світу, мов матері діти».

Вправа 111. Визначте у вірші «Садок вишневий коло хати...» рими й підкресліть їх однією й двома рисками.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

 

Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

 

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

 

КРАСА ПРИРОДИ, ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ І ПАТРІОТИЗМ У ВІРШАХ ПАВЛА ТИЧИНИ

Вправа 113. Випишіть із підручника визначення понять метафора й епітет. Метафора — це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки та властивості одного явища чи предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета: засипаний піском часу (дуже давній), оповитий серпанком загадковості (таємничий). Епітет (з грецької «прикладка») — це художнє означення. 

Вправа 114. Доведіть, що поезії П. Тичини музикальні, підкресливши всі слова, що позначають звуки.  

Вправа 115. Запишіть оновлений текст, дібравши до виділених у тексті слів епітети з довідки (свіжо-зелений, блискучий, яскравий, величний, золотий, стрункий). Аж ось ринуло від сходу блискуче проміння, мов руки, простяглось до лісу, обняло його, засипало самоцвітами, золотими смугами впало на свіжо-зелену траву на га­ляві, де гостро на тлі яскравого світла випинається струнка постать сарни. У сю величну хви­лину тихо розгортаються кущі — і на галяву виходить Хо.

 

СВІТ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ЄВГЕНА ГУЦАЛА

Вправа 117. Підкресліть у вірші «Зірка» літери з і с. Прочитайте поезію, особливо чітко вимовляючи звуки, що позначаються цими буквами. Якого ефекту досягнув поет, накопичивши звуки [з'] і [с]? Міркування.  

Вправа 118. Проілюструйте вірш Є. Гуцала «Зірка» (за бажанням).

 

ПРОТИСТОЯННЯ ДОБРА І ЗЛА В ОПОВІДАННІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА «ЛОСЬ»

Вправа 120. Випишіть із підручника визначення поняття оповідання. Оповідання — невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу.

Вправа 121. Придумайте своє завершення оповідання «Лось». Запишіть його кількома реченнями.

Вправа 122. Поділіть текст оповідання «Лось» на частини за змістом, дібравши до них заголовки. Запишіть їх.

 

ПОВТОРЕННЯ (Краса людської душі й природи у творах С. Васильченка, Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Гуцала)

Вправа 124. Розгадайте кросворд.

По горизонталі

1. Прізвище дядька-злодія з твору «Лось» (Шпичак).

2. Слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки та властивості одного явища чи предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета (Метафора).

3. Назва вірша, у якому є образ відер із чистим сріблом («Зірка»).

4. Художнє означення (епітет).

5. Жанр твору «Лось» (оповідання).

6. Образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (персоніфікація).

7. Прізвище автора оповідання «У бур'янах» (Васильченко).

8. Назва птаха, що згадується в поезії «Садок вишневий коло хати...» (соловейко).

9. Прізвище автора вірша «Гаї шумлять» (Тичина).

По вертикалі

10. Назва вірша, у якому протиставляється образ ранку образу ночі («Чарівники»).

Інші завдання дивись тут...