Інші завдання дивись тут...

Сторінка 3.

Тема: Біологія — наука про живу природу.

Завдання 1. Галузі біології.

Біологія — це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах.

Процеси життєдіяльності організмів вивчає наука фізіологія.

Морфологія та анатомія — це науки, які вивчають будову організмів.

Рослини вивчає наука ботаніка.

Зоологія — це наука, яка вивчає тварини.

Мікологія — це наука, яка вивчає гриби.

Віруси вивчає наука вірусологія.

Цитологія — це наука, яка вивчає будову та життєдіяльність клітини.

Організми, які можна побачити тільки за допомогою мікроскопа, вивчає наука мікробіологія.

Екологія — це наука, яка вивчає зв’язки різних організмів між собою і з навколишнім середовищем.

 

Завдання 2. 

Ким були закладені основи біології? Давньогрецькими вченими.

Над чим замислювалися в давнину вчені, які вивчали живу природу? Над процесами в природі.

Хто запропонував термін «біологія»? У 1802 році французький учений Жан-Батист Ламарк і німецький вчений Готфрід Рейнхольд Тревіранус.

 

Сторінка 4.

Тема: Різноманітність життя на Землі.

Завдання 1.  

Групи організмів

Особливості будови та життєдіяльності

Представники

Бактерії

Мікроскопічні організми, клітинна будова, клітини не мають ядра.

Бактерії – живляться готовими органічними речовинами (гетеротрофи), ціанобактерії – здатні до фотосинтезу (автотрофи).

Мешкають скрізь.

Паличка Коха, кишкова палочка, стрептококи

Гриби

Більшість багатоклітинні організми, клітинна будова, наявне ядро.

Гетеротрофи.

Наземне середовище.

Білий гриб, опеньок, мукор, аспергил, цвілевий гриб

Рослини

Багатоклітинні організми (одноклітинні серед водоростей). Клітини мають ядро. Автотрофи. Живуть в усіх середовищах.

Сосна, мох, папороть, плаун, тюльпан, глід

Тварини

Переважно багатоклітинні (найпростіші тварини одноклітинні). Клітина має ядро. Гетеротрофи. Здатні до активного руху. Мешкають в усіх середовищах.

Олень, равлик, синиця, окунь, павук, метелик, інфузорія-туфелька.

Віруси

Неклітинні форми життя. Властивості живого проявляють в організмах.

СНІД, вірус грипу, кору.

 

Сторінка 5.

Тема: Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань у діяльності людини

Завдання 1. 

Методи вивчен­ня організмів

Суть методу та прилади, які використовують

Що вивчають за допомогою методу

Описовий метод

Первинний збір інформації про об'єкти дослідження та детальне описування біологічних об'єктів і явищ

Зовнішній вигляд організмів та їхніх органів, істотні ознаки.

Спостереження

Спостереження за допомогою оптичних пристроїв на природі або в наукових лабораторіях

Зовнішній вигляд, поведінку, спосіб життя

Порівняльний метод

Порівняння об’єктів, процесу, явища для виявлення рис подібності та відмінності

Істотні ознаки

Експеримент

Намагання підтвердити або спростувати тезу дослідника

Істотні ознаки, спосіб життя, будову, поведінку, відкриття нових видів

 

Завдання 2. 

Біологічні знання людина використовує в таких галузях своєї діяльності:

у медицині, для лікування хвороб і запобігання їм; 

у рослинництві для виведення певних сортів рослин;

у тваринництві для виведення нових пород тварин; 

в охороні природи для збереження різноманітності живих організмів; 

у харчовій промисловості для забезпечення продовольством;

у фармакології для створення нових ліків;

у косметичні промисловості для створення засобів гігієни;

у промисловості для створення побутової хімії, нових речей.

Інші завдання дивись тут...