Інші завдання дивись тут...

Сторінка 14.

Тема: Ядро клітини 

Завдання 1. Познач на малюнку складові ядра.

1. Ядерна оболонка.

2. Ядерний сік зі спадковим матеріалом.

3. Ядерце.

 

Завдання 2. Відповідність між складовими ядра та їхніми функціями.

1 Ядерна оболонка

2 Ядерний сік

3 Хромосоми

4 Ядерце

А. Забезпечує утворення складових рибосом

Б. Оточує внутрішнє середовище, забезпечує тра­нспорт речовин у середину та назовні

В. Зберігають спадкову інформацію клітини

Г Синтезує крохмаль

Д. Внутрішнє середовище ядра, містить речовини та структури, які складаються з білків та ДНК

1 – Б

2 – Д

3 – В

4 – А 

 

Завдання 3. Ядро виконує такі функції:

1) зберігає спадкову інформацію; 

2) регуляторна (центр керування процесами життєдіяльності клітини).

 

Сторінка 15.

Тема: Ріст і розмноження клітин 

Завдання 1.

Якими ознаками організми відрізняються від неживої природи? Ріст, розвиток,  обмін речовин (дихання, живлення, виділення), розмноження.

За рахунок чого новоутворена клітина збільшується в розмірах, тобто росте? За рахунок утворення білків, жирів, ліпідів. 

Що відбувається після завершення росту клітини? Набуває здатності до поділу. 

Чому здатність до розмноження має виняткове значення для існування організмів? Відтворення собі подібних організмів та збереження існуючих видів. 

 

Завдання 2. Послідовність етапів упродовж циклу поділу клітини.

4. Хромосоми розташовуються в ряд по центру клітини. 

3. Зникає оболонка ядра.

5. Половинки хромосом розходяться до протилежних кінців клітини. 

6. Навколо хромосом формується ядерна оболонка. 

1. У ядрі стають помітними ниткоподібні хромосоми. 

2. Кожна хромосома діляться навпіл. 

8. Утворюються дві дочірні клітини. 

7. Ділиться цитоплазма.

 

Сторінка 16.

Тема: Одноклітинні твариноподібні організми — мешканці водойм

Завдання 1. Опишіть за зразком інфузорію. 

Ознаки

Амеба

Інфузорія

Зображення орга­нізму

 

 

Середовище існування

Прісні водойми

Неглибокі прісні водойми

Будова клітини

Клітинна мембрана, ядро, скоротлива ва­куоля, травні вакуо­лі, несправжні ніжки

Клітинна мембрана, численні війки на поверхні, травні вакуолі, скоротлива вакуоля, два ядра (велике та мале),

клітинний рот та порошиця.

Форма тіла

Постійно змінюється

Відносно постійна форма

Спосіб пересування

За допомогою не­справжніх ніжок

За допомогою численних війок

Спосіб живлення

Гетеротрофний (бак­терії, водорості)

Гетеротрофний (бак­терії)

Місце

Перетравлювання

У травних вакуолях

У травних вакуолях

Спосіб виділення неперетравлених решток

У будь-якому місці з поверхні клітини

Органела порошиця.

Спосіб виділення

Через скоротливі вакуолі

Через скоротливі вакуолі

Газообмін

Через поверхню клі­тини

Через поверхню клі­тини

Спосіб розмноження

Поділом клітини навпіл

Поділ клітини навпіл

 

Сторінка 17.

Тема: Одноклітинні твариноподібні організми — збудники хвороб людини

Завдання 1. Опишіть за зразком захворювання людини на малярію.

Ознаки

Амебоїдна дизентерія

Малярія

Зображення пара­зита — збудника захворювання

Паразит — збудник

Дизентерійна аме­ба

Малярійний плазмодій

Переносник

Відсутній

Малярійний комар

Шляхи потрап­ляння збудника в організм людини

Через брудні руки, воду, овочі та фру­кти

Укуси комарів, заражені люди

Ознаки захворю­вання

Виразки в кишеч­нику, кривавий пронос

Періодичне підвищення температури, лихоманка, недокрів’я, збільшення розмірів печінки та селезінки

Місце паразиту­вання збудника

Слизова оболонка кишечника

Печінка, кров людини, кишечник комара

Чим живиться збудник

Еритроцитами крові

Еритроцитами крові

Заходи запобіган­ня зараженню

Дотримання пра­вил особистої гігі­єни (постійно мити руки, пити кип'ячену воду, мити овочі та фру­кти перед вживан­ням

Санітарний контроль деяких туристів, винищення малярійних комарів, використання засобів проти комарів

Інші завдання дивись тут...