Інші завдання дивись тут...

Сторінка 25.

Тема: Корінь. Будова і функції 

Завдання 1

Орган рослини — це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції.

Корінь — це підземний вегетативний орган рослини.

Корінь росте верхівкою вниз унаслідок впливу сили тяжіння.

Головні функції кореня: закріплює та утримує рослину в ґрунті, забезпечення мінерального живлення рослини та транспорту речовин.

 

Завдання 2. Функції зон кореня.

Зони кореня

Функції

Зображення

5. Провідна зона

Рух розчинів мінеральних речовин від кореня до стебла, а органічних речовин від стебла до кореня.

Галуження за рахунок бічних коренів

4. Всисна або зона кореневих волосків

Поглинання води та мінеральних  речовин з ґрунту.

Закріплення в ґрунті.

3. Зона розтягування

Ріст клітин та формування постійних тканин

2. 3она поділу

Утворення нових клітин

1. Кореневий чохлик 

Просування кореня в ґрунті, сприйняття сили земного тяжіння, захист верхівки кореня.

 

Сторінка 26.

Тема: Види коренів та їх видозміни 

Завдання 1.

Що таке коренева система? Сукупність усіх коренів рослини (численні розгалуження кореня разом з головним коренем).

 

Завдання 2. Зробіть на малюнках цифрові та буквені позначення.

1. Головний корінь.

2. Додаткові корені.

3. Бічні корені.

А. Стрижнева коренева

Б. Мичкувата коренева система.

 

Завдання 3.

Видозміни кореня виникають тоді, коли він, крім основних, виконує такі додаткові функції: запасання поживних речовин, додатковий газообмінна, додаткова опора, використання речовин інших рослин, поглинання води з повітря.  

 

Завдання 4. Позначте видозміни кореня відповідними цифрами.

1. Повітряні корені (орхідея). 

2. Коренеплід (морква). 

3. Опорні корені (кукурудза). 

4. Дихальні корені (болотяний кипарис). 

5. Кореневі бульби (жоржина).

 

Сторінка 27.

Тема: Пагін. Будова пагона. Його розвиток з бруньки 

Завдання 1.

Що таке пагін? Надземний вегетативний орган рослини, який складається зі стебла, бруньок і листків.

Які функції виконує пагін? Забезпечує ріст надземної частини, транспортування речовин, фотозинтез, випаровування, газообмін, вегетативне розмноження. 

 

Завдання 2. Підпишіть елементи будови пагона, позначені цифрами.

1. верхівкова брунька

2. пазушна брунька 

3. міжвузля

4. листок

5. пазуха листа

6. вузол

7. стебло 

 

Завдання 3. Зробіть на малюнках відповідні позначення.

1. Покривні луски.

2. Конус наростання. 

3. Зачаткові листки.

4. Зачаткові квітки.

5. Зачаткове стебло.

А. Вегетативна брунька. 

Б. Генеративна брунька.

Інші завдання дивись тут...