Інші завдання дивись тут...

Сторінки 28 - 29.

Тема: Будова стебла 

Завдання 1.

Що таке стебло? Осьова частина пагона, яка з’єднує всі його складові в єдине ціле (листки, бруньки). 

Які функції виконує стебло? Опорна (підтримує в певному положенні наземну частину рослини), провідна (низхідний та висхідний рух речовин), запасаюча (поживні речовини, вода), газообмін (під час дихання та фотосинтезу). 

 

Завдання 2. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між видами пагонів та рослинами,

яким вони властиві.

1 Прямостояче

2 Витке

3 Повзуче

4 Чіпке

А Березка польова, хміль

Б Виноград, горох

В Суниці, гусячі лапки

Г Ряска, ульва

Д Картопля, малина

 

Завдання 3. Опишіть за зразком тканини та їх функції, з яких складаються ділянки стебла.

Ділянки стебла

Тканина

Функції

Кора

Покривна, основ­на, механічна, провідна

Захист від випаровування та ме­ханічних пошкоджень, рух орга­нічних речовин низхідним пото­ком, надання міцності стеблу

Камбій

Твірна

Потовщення стебла

Деревина

Провідна, основна, механічна

Опорна функція, рух розчину мінеральних речовин висхідним потоком, надання міцності стеблу 

Серцевина

Основна

Запасаються поживні речовини, переміщення речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами

 

Завдання 4. Зробіть на малюнку відповідні позначення.

1. Серцевина.

2. Деревина.

3. Камбій.

4. Кора.

5. Корок.

6. Шкірка.

7. Сочевички.

8. Луб.

9. Судини.

10. Річні кільця.

 

Завдання 5. Запишіть у таблицю результати «Дослідження процесу росту вегетативних органів».

Етапи дослідження

Дата

Посадка насіння в ґрунт

 

Поява першого проростка

 

Поява молодого пагона з листками

 

Розміри пагона через кожні 5-8 днів:

 

1-ше вимірювання

 

2-ге вимірювання

 

3-тє вимірювання

 

4-те вимірювання

 

5-те вимірювання

 

 

Сторінка 30 – 31.

Тема: Видозміни пагона 

Завдання 1.

Видозміни пагона виникають тоді, коли він, крім основних, виконує такі додаткові функції: додаткова опора, захист від поїдання, запасання поживних речовин, розповсюдження по території.

 

Завдання 2. Позначте видозміни пагона відповідними цифрами.

1. Колючки (обліпиха). 

2. Вусики (виноград)

3. Вуса (суниця)

4. Кореневище (пирій)

5. Цибулина (цибуля). 

б. Надземна стеблова бульба (кольрабі)

7. Підземна стеблова бульба (картопля).

 

Завдання 3. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між видозмінами пагонів та рослинами, яким вони властиві.

1. Колючки

2. Вусики

3. Вуса

4. Надземні стеблові бульби

5. Підземні стеблові бульби

6. Кореневище

7. Цибулина

А. Суниці, полуниці

Б. Лілія, часник

В. Ряска, латаття

Г. Пирій, конвалія

Д. Виноград, огірок

Е. Терен, глід

Є. Капуста кольрабі, цикламен

Ж. Картопля, топінамбур

 

Завдання 4. Зробіть на малюнках відповідні позначення.

1. Стеблова частина ко­ренеплоду.

2. Коренева частина ко­ренеплоду.

3. Кора.

4. Центральний циліндр.

5. Шкірка.

1. Сухі луски.

2. Соковиті луски.

3. Денце.

4. Додаткові корені.

5. Верхівкова брунька.

6. Бічна брунька.

 

Сторінка 32

Тема: Будова та функції листка 

Завдання 1.

Листок — це бічна частина пагона.

Листок виконує такі функції: фотосинтез, дихання, випаровування води. 

 

Завдання 2. Позначте форми листкової пластинки відповідними цифрами.

1. Голчастий. 

2. Ниркоподібний. 

3. Лінійний. 

4. Серцеподібний. 

5. Округлий. 

6. Овальний. 

7. Стрілоподібний. 

8. Пальчасто лопатевий (складний листок). 

9. Перистолопатевий (складний листок). 

10. Яйцеподібний.

 

Завдання 3. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між елементами внутрішньої будови листка та їх функціями.

1. Шкірка

2. Клітини стовпчастої тканини

3. Клітини губчастої тканини

4. Провідний пучок

А. Інтенсивний фотосинтез

Б. Провідна, опорна

В. Відкладання крохмалю про запас

Г. Дихання, випаровування, фотосинтез

Д. Захисна

Інші завдання дивись тут...