§2. БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН.

Тіла всіх живих організмів складаються з клітин, розміри більшості тваринних клітин приблизно 10-100 мкм (один мікрометр дорівнює одній мільйонній метра), форма може бути дуже різноманітною.

Назва

Опис

Функція

Мембрана (від лат. «мембрана» — шкірка, плівка)

Тонка і еластична плівка

захищає вміст клітини, здійснює транспорт речовин усередину та назовні

цитоплазма

в'язкий зернистий вміст, по­стійно рухається

Забезпечує транспорт речовин та рух органел по клітині

ядро

Щільне та округле, міститься в центрі клітини, має хромосоми з ДНК

Забезпечує поділ клітини та передачу спадкової інформації, керує клітинними процесами

Мітохондрії (від грец. «мітос» — нитка, «хондріон» — зернятко)

органели овальної або видовженої форми з чисельними внутрішніми складками

Енергетичні станції клітини - відбуваються хімічні реакції розщеплення складних хімічних речовин на про­стіші за участю кисню та накопичення енергії в АТФ

Ендоплазматична сітка (від грец. «ендос» — внутрішній)

ме­режа канальців, порожнин, які утворені мембранами та пронизують усю клітину

Зв'язують органели і забезпечують переміщення органічних речовин між ними

комплекс Гольджі

комплекс із канальців, порожнин, бульбашок, утво­рених мембранами, він складається з диктіосом і розташований поблизу ядра

диктіосоми отримують органічні речовини з ендоплазматичної сітки, накопичують і сортують їх, «пакують» у мембранні міхурці,; властиві клітинам тварин, рос­лин і грибівУ цю органелу надходять органічні речовини з ендоплазматичної сітки, диктіосоми накопичують, сортують, упаковують їх у вигляді бульбашок, оточених мембраною, далі ці міхурці відправляються у цитоплазму або на по­треби клітини, або за її межі. На мем­бранах комплексу Гольджі синтезуються вуглеводи та жири.

Лізосоми (від грец. «лізис» — розщеплювання, «сома» — тіло)

міхурці, оточені мембраною та заповнені напіврідким вмістом - хімічними речови­нами (ферментами)

Забезпечують внутріклітинне травлення, ферменти розщеплюють білки, жири, вуглеводи. Лізосоми, зливаючись разом, утворюють травні вакуолі

Рибосоми (від грец. «рибос» — потік, струмінь і «сома» — тіло)

маленькі округлі тільця, розташовані на зовнішній поверхні  ендоплазматичної сітки переважно групами по декілька штук

забезпечують синтез білків, які виконують різноманітні важливі функції в клітині.

 

Клітинний центр

два циліндричні тіль­ця

відіграє важливу роль під час поділу клітини

включення з білків, жирів та вуглеводів

краплини і зерна різного розміру і форми

Переважно накопи­чують поживні речовини, що використовуються клітиною

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Яку функцію в клітині виконує ядро?

Ядро забезпечує поділ клітини та передачу спадкової інформації (перед поділом клітини молекули ДНК подвоюються, відбувається розподіл хромосом на дві однакові групи, так утворюється два нових ядра, після цього ділиться цитоплазма, при цьому органели клітини відносно рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами); управління багатьма клітинними процесами.

2. Назвіть функції мітохондрій, рибосом та лізосом.

У мітохондріях відбувається дихання (завдяки кисню поживні речовини розкладаються з виділенням енергії, яка накопичується в молекулах АТФ (універсальний акумулятор і переносник енергії), також утворюється вуглекислий газ і вода).

Рибосоми забезпечують синтез білків, які виконують різноманітні важливі функції в клітині.

Лізосоми — забезпечують  нутрішньоклітинне травлення, вони беруть участь у перетравленні захоплених клітиною речовин та ушкоджених органел.

3. Чим нервові клітини відрізняються від м'язових? Із чим це пов'язано?

М'язові клітини дуже витягнуті і мають веретеноподібну форму (можуть скорочуватися), нервові клітини — зірчасті, з довгими і короткими відростками (відростки передають сигнал). Розмір і форма тваринних клітин залежить від функцій, які вони виконують.

4. Які органели є у цитоплазмі клітин тварин?

Органели тваринної клітини - ендоплазматична сітка; рибосоми; комплекс Гольджі з диктіосомама, лізосоми; мітохондрії.

ЗАВДАННЯ.

Пригадайте будову клітини рослин та дайте відповіді на запитання. Які головні відмінності у будові тваринної і рослинної клітини? 

Рослинна клітина, окрім мембрани, ззовні має щільну оболонку з целюлози, що надає постійної форми клітині, наявні хлоропласти (забезпечують фотосинтез у клітинах рослин) та інші пластиди, вакуолі з клітинним соком.

Тварина клітина має лізосоми (тварини живляться готовими органічними речовинами), ззовні – тільки еластичну мембрану, що дозволяє змінювати форму клітини (клітини покривів плоскі й округлі, клітини м'язів видовжені, клітини жирової тканини схожі на округлі грудочки, нервові клітини — зірчастої форми з відростками).

Як це пов'язано зі способом живлення та рухливістю цих організмів?

Тварини не здатні до фотосинтезу, активно рухаються.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ.

Диктіосоми, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосома, мембрана, мітохондрія, рибосома, цитоплазма, ядро.