Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / відповіді / ответы

до підручника

"Біологія 7 клас" Костіков І.Ю.

НОВА ПРОГРАМА 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

ЗМІСТ

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. Загальні відомості про тварин 4

§ 2. Будова клітин у тварин 8

§ 3. Будова та функції тканин у тварин 10

§ 4. Органи і системи органів тварин 12

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Поняття про класифікацію тварин 18

§ 6. Тип Кишковопорожнинні 21

§ 7. Паразитичні черви 26

§ 8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви 33

§ 9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки 37

§ 10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні 42

§ 11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні 48

§ 12. Тип Членистоногі. Клас Комахи 52

§ 13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житі людини 57

Практична робота 1. Різноманітність членистоногих 62

Лабораторна робота 1. Вивчення представників різних рядів комах 63

§ 14 Тип Молюски, або М'якуни. Клас Черевоногі молюски 65

§ 15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски 70

§ 16. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Головоногі молюски Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі 75

§ 17. Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Надклас Риби 79

§ 18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб Різноманітність риб 84

§ 19. Тип Хордові. Клас Земноводні, або Амфібії 89

§ 20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії 95

§ 21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів Різноманітність та значення плазунів 99

§ 22. Тип Хордові. Клас Птахи 104

§ 23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів. Різноманітність птахів 108

Практична робота 3. Екологічні групи птахів 113

§ 24. Тип Хордові. Клас Ссавці 114

§ 25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців Різноманітність ссавців 119

Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування 125

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 26 - 27. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 130

§ 28 Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції 139

§ 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 144

§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин 151

§ 31 Опора і рух Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Види скелета. Значення опорно-рухової системи 156

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 161 

§ 32. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування до активного захисту і нападу 163

§ 33. Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення 168

§ 34. Регуляція діяльності організму тварин. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 172

§ 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення 179

§ 36. Розвиток тварин. Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин 184

Тема З. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення 192

§ 38. Інстинкт. Еволюційні стратегії поведінки. Біологічне значення інстинкту і навчання. Структура поведінкового акту 196

§ 39 Форми поведінки тварин. Індивідуальна поведінка. Типи поведінкових реакцій. Видова схильність до деяких форм поведінки 201

§ 40. Суспільна поведінка тварин, її особливості й значення. Територіальна і групова поведінка Репродуктивна поведінка 206

§ 41. Агресивна поведінка, її прояви і значення. Практична робота 7. Вивчення направленості поведінкових актів тварин 211

§ 42. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення 217

Тема 4. ОРГАНІЗМИ і СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 43. Популяція, екосистема, чинники середовища 224

§ 44. Ланцюги живлення і потік енергії 228

§ 45. Взаємозв'язок компонентів екосистеми Співіснування організмів в угрупованнях 231

§ 46. Вплив людини та її діяльності на організми Екологічна етика 236

§ 47. Основи охорони природи   240

§ 48. Природоохоронні території Червона книга України 245

Інші ГДЗ дивись тут...