Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / відповіді / ответы

до підручника

"Біологія 7 клас" Костіков І.Ю.

НОВА ПРОГРАМА 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Після вилучення копій, що порушують авторське право,

 

адміністрація сайту опублікує повне ГДЗ до даного підручника

ЗМІСТ

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. Загальні відомості про тварин 4

§ 2. Будова клітин у тварин 8

§ 3. Будова та функції тканин у тварин 10

§ 4. Органи і системи органів тварин 12

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Поняття про класифікацію тварин 18

§ 6. Тип Кишковопорожнинні 21

§ 7. Паразитичні черви 26

§ 8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви 33

§ 9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки 37

§ 10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні 42

§ 11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні 48

§ 12. Тип Членистоногі. Клас Комахи 52

§ 13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житі людини 57

Практична робота 1. Різноманітність членистоногих 62

Лабораторна робота 1. Вивчення представників різних рядів комах 63

§ 14 Тип Молюски, або М'якуни. Клас Черевоногі молюски 65

§ 15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски 70

§ 16. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Головоногі молюски Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі 75

§ 17. Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Надклас Риби 79

§ 18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб Різноманітність риб 84

§ 19. Тип Хордові. Клас Земноводні, або Амфібії 89

§ 20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії 95

§ 21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів Різноманітність та значення плазунів 99

§ 22. Тип Хордові. Клас Птахи 104

§ 23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів. Різноманітність птахів 108

Практична робота 3. Екологічні групи птахів 113

§ 24. Тип Хордові. Клас Ссавці 114

§ 25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців Різноманітність ссавців 119

Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування 125

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 26 - 27. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 130

§ 28 Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції 139

§ 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 144

§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин 151

§ 31 Опора і рух Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Види скелета. Значення опорно-рухової системи 156

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 161 

§ 32. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування до активного захисту і нападу 163

§ 33. Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення 168

§ 34. Регуляція діяльності організму тварин. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 172

§ 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення 179

§ 36. Розвиток тварин. Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин 184

Тема З. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення 192

§ 38. Інстинкт. Еволюційні стратегії поведінки. Біологічне значення інстинкту і навчання. Структура поведінкового акту 196

§ 39 Форми поведінки тварин. Індивідуальна поведінка. Типи поведінкових реакцій. Видова схильність до деяких форм поведінки 201

§ 40. Суспільна поведінка тварин, її особливості й значення. Територіальна і групова поведінка Репродуктивна поведінка 206

§ 41. Агресивна поведінка, її прояви і значення. Практична робота 7. Вивчення направленості поведінкових актів тварин 211

§ 42. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення 217

Тема 4. ОРГАНІЗМИ і СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 43. Популяція, екосистема, чинники середовища 224

§ 44. Ланцюги живлення і потік енергії 228

§ 45. Взаємозв'язок компонентів екосистеми Співіснування організмів в угрупованнях 231

§ 46. Вплив людини та її діяльності на організми Екологічна етика 236

§ 47. Основи охорони природи   240

§ 48. Природоохоронні території Червона книга України 245

Інші ГДЗ дивись тут...