§3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН.

Клітини у тварин, як і в рослин, об'єднані в тканини. Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють. 

Назва тканини

Розміщення

Опис

Функції

епітеліальна

Вкривають організм ззовні, вистилають порожнини тіла та внутрішніх органів, входить до складу залоз (слинні, мо­лочні, потові, жовчні)

 

Щільно прилягають, між ними майже нема міжклітинної речовини, епітелії в залежності від функції мають різну кількість шарів клітин, складаються з різних за формою та розміром клітин

виконує функції захисту, газообміну, всмоктування та виділення

М'язова

утворює м'язи, входить до складу стінок судин і багатьох внутрішніх органів

В цілому клітини видовже­ної форми здатні скорочуватися

Тканина з м'язів  посмугована (клітини довгі, багатоядерні, здатні скорочуватися, на них поміт­ні поперечні смуги);

тканина внутрішніх органів гладка (клітини довгі, дрібніші, одноядерні)

Посмугована тканина забезпечує переміщення всього тіла й окремих органів у просторі, підтримування форми тіла; гладка - захищає внутрішні органи

Сполучна

кров – особливий вид сполучної тканини, кістки, хрящі, сухожилля, зв'язки.

містить дуже багато міжклітинної речовини, тканина має багато різновидів

виконує опорну, під­тримуючу та захисну функцію внутрішніх органів; в жировій сполуч­ній тканині відкладаються запасні поживні речовини у вигляді жиру; кров транспортує кисень та речовини

Нервова

Органи чуття, мозок.

клітини переважно зірчастої форми з відростками

 

здійснюється регуляція всіх функцій (сприймає подразнення та передає збудження до м'язів, шкіри, інших органів і тканин)

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які типи тканин розрізняють у тварин?

У тварин розрізняють такі типи тканин: епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова. 

2. Які функції виконують епітеліальні тканини?

Епітеліальні тканини верхнього шару шкіри тварин захищають їхнє тіло від пошкоджень, епітелій кишечника всмоктує поживні речовини, епітелій поверхні органів дихання бере участь у газообміні, а епітелій органів виділення — у виведенні з організму шкідливих продуктів обміну речовин. 

3. Назвіть подібності та відмінності епітеліальних тканин, що зображені на мал. 5?

Подібності: клітини щільно прилягають, між ними майже нема міжклітинної речовини.

Відмінності: складаються  з одного або кількох шарів клітин, клітини різняться розмірами,виконують різну функцію.

4. Яка головна відмінність у будові епітеліальної і сполучної тканин?

У сполучній тканині, на відміну від епітеліальної, багато міжклітинної речовини.

5. Яка тканина транспортує речовини по організму? До якого типу тканин вона належить?

Транспортує речовини по організму кров. Кров - особливий тип сполучної тканини. 

Кров забезпечує внутрішній зв'язок між органами: від органів, що здійснюють газообмін, до всіх інших органів і тканин вона переносить кисень, а від них до органів, що здійснюють газообмін, — вуглекислий газ. Кров переносить поживні речовини від кишечника і транспортує до органів виділення шкідливі продукти життєдіяльності організму.

6. Назвіть види м'язової тканини? Які функції вони виконують?

Види м'язової тканини: тканина зі скелетних м'язів (посмугована) , м'язова тканина внутрішніх органів (гладка).

Посмугована тканина забезпечує рух тварини (переміщення у просторі всього тіла або його окремих частин), надає тілу певної форми. Гладка м'язова тканина підтримує та захищає внутрішні органи.

ЗАВДАННЯ. 

1. Пригадайте, які тканини є у рослин.

Твірна тканина (клітини здатні до поділу, верхівкові твірні тканини забезпечують ріст, бічні – потовщення).

Покривна тканина (шкірочка – один шар живих клітин – захищають від несприятливих умов, забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших, газообмін; корок – декілька шарів відмерлих клітин – виконує захисну функцію).

Провідна тканина – деревина (заповнені водою мертві клітини з потовщеними здерев'янілими оболонками, ділянки оболонок, якими вони відділені одна від одної, руйнуються і ці клітини утворюють довгі суцільні трубки — судини; по судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку — від кореня до листків; одночасно деревина виконує механічно-опорну функцію)  

та луб (ряди живих клітин, які не мають ядер, утворюють ситоподібні трубки, поряд є клітини з ядрами, які керують процесами; по ситоподібних трубках лубу транспортуються продукти фотосинтезу з органів, де вони утворені або накопичені, переважно з листків у низхідному напрямку куди необхідні, переважно в корені). 

Основна тканина знаходиться між покривними та провідними тканинами: 

фотосинтезуюча тканина (клітини живі і містять хлоропласти,здатні до фотосинтезу, вона наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках); 

запасаюча (безбарвні живі клітини, у них відкладається велика кількість органічних речовин: білків, жирів або вуглеводів — переважно крохмалю, найчастіше зустрічається в коренях, глибоких шарах стебла, в м'ясистих листках); 

механічна (виконують опорну функцію, живі клітини  надають органам рослини гнучкості та еластичності, мертві клітини із сильно потовщеними та жорсткими оболонками утворюють дуже міцну, але ламку механічну тканину, може знаходитись у будь-якій частині тіла рослини, яка потребує додаткової міцності).

Які з них виконують функції, що подібні до функцій таких тваринних тканин: а) епітеліальної, б) сполучної кісткової, в) крові.

До епітеліальної подібні шкірочка покривної тканини та механічна основна тканина, до сполучної кісткової – корок покривної тканини, до крові – деревина і луб провідної тканини.

2. Чому в рослин немає тканин, що подібні до м'язових? Як це пов'язано з будовою рослинної клітини?

Рослини не здатні до активних рухів, не мають кровообігу із серцем, тому у них немає тканин, що подібні до м'язових. Клітина зовні вкрита щільною оболонкою, має постійну форму, не здатна скорочуватися.

3. Нейрони — зірчасті клітини, що мають довгі та короткі відростки. Поясніть, як це відповідає функціям нервової тканини.

Відростки здатні сприймати подразнення та проводити збудження до м'язів, шкіри та інших тканин і органів, адже тварини не лише сприймають подразнення з довкілля та від внутрішніх органів, а й реагують на них.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Епітеліальна тканина, кров, м'язова тканина, нервова тканина, сполучна тканина, тканина.