Інші завдання дивись тут...

§ 3. Органи. Фізіологічні системи.

Сторінка 15.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Прочитайте текст параграфа уважно. А тепер разом з товаришем згрупуйте надані в переліку фізіологічні системи відповідно до основних властивостей організму людини як фізіологічної системи. Нехай кожний із вас перевірить свою роботу за табл. 1.

Фізіологічна система
Органи
Імунна система
Центральні органи (червоний кістковий мозок та Тимур, або загрудинна залоза) та периферичні органи (мигдалики, апендикс, лімфовузли, селезінка).
Кровоносна система Чотирикамерне серце та судини (артерії, вени, капіляри)
Лімфатична система
Лімфатичні судини та лімфатичні вузли
Сенсорні системи
Органи зору (очі), нюху (ніс), смаку (язик), слуху (вухо), дотику, рівноваги
Опорно-рухова система
Череп, хребет, грудна клітка, пояси кінцівок, вільні кінцівки. Скелетні й м'язи внутрішніх органів
Видільна система
Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечовидільний канал (сечівник)
Травна система
Травний тракт (рот, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник), травні залози (печінка і жовчний міхур, підшлункова, слинні залози)
Ендокринна система
Залози внутрішньої секреції (щитоподібна, підшлункова, надниркові, вилочкова, статеві залози, гіпофіз, епіфіз)
Дихальна система
Дихальні шляхи (носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи), орган газообміну – легені
Нервова система
Центральна нервова система (головний та спинний мозок), периферична нервова система (нерви, нервові вузли та сплетіння)
Покривна система (шкіра)
Епідерміс, власне шкіра, підшкірна жирова клітковина

Завдання 2. Скористайтесь підручником і проведіть міні-вікторину. По черзі називайте фізіологічну систему, а ваш товариш перелічить органи, які входять до її складу. Перевіряйте одне одного за текстом параграфа.

Контролюємо себе.

Завдання 1. Поясніть значення терміна фізіологічна система органів. Сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції. 

Завдання 2. Чому дихальну, травну й видільну системи можна віднести до тих, що забезпечують обмін речовин? Системи забезпечують неперервне надходження в організм поживних речовин та кисню, процес хімічного перетворення з виділенням вуглекислого газу та непотрібних речовин.

Завдання 3. Якою є роль кровоносної системи в забезпеченні властивостей організму людини як біологічної системи? Транспортування речовин до усіх клітин організму.

Завдання 4. Яку фізіологічну систему утворюють скелет і м'язи? Опорно-рухову систему.

Завдання 6. Чому серце і кровоносні судини відносять до однієї фізіологічної системи? Серце забезпечує рух крові по судинах для транспорту речовин.

Завдання 7. Назвіть регуляторні й виконавчі системи органів.Виконавчі системи органів: травна система, дихальна система, видільна система, покривна система, сенсорна система, опорно-рухова система, статева система, кровоносна система, лімфатична система. Регуляторні системи органів: ендокринна, нервова, імунна.

 

§ 4. Регуляторні системи організму людини.

Сторінка 18.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Перегляньте текст і доповніть таблицю.

Нервова регуляція Гуморальна регуляція

Електричні імпульси,  

речовини-медіатори

Речовини
Швидка відповідь Повільна відповідь
Короткотривалі зміни Довготривалі зміни
Розповсюдження по рефлекторній дузі Поширення тканинами внутрішнього середовища (кров, лімфа, тканинна рідина)

Завдання 2.  Упорядкуйте наведені терміни відповідно до того, як вони згадуються в частині тексту, де йдеться про рефлекс: спинний мозок, рецептор, м'яз, рефлекс, ланцюг нейронів, рефлекторна дуга, подразник. 1 – рефлекс, 2 – ланцюг нейронів, 3 – рефлекторна дуга, 4 – рецептор, 5 – подразник, 6 – спинний мозок, 7 – м’яз.    

Завдання 3. За текстом параграфа визначте, які з тверджень є помилковими:

—  гомеостаз — це незмінність внутрішнього середовища організму (помилкове, стан організму з відносно сталими показниками);

—  клітини організму, що відмерли, не заважають його життєдіяльності (помилкове, відмерлі клітини переробляються);

—  імунітет — здатність організму протистояти шкідливій дії вірусів (помилкове, дії вірусів, бактерій, різних речовин, відмерлим або переродженим клітинам).

Контролюємо себе.

Завдання 1. Які функції виконує ендокринна система? 

•  забезпечує ріст і розвиток організму, окремих його частин і органів; 

• забезпечує сталість внутрішнього середовища;

• забезпечує стійкість організму людини до різних збудників;

• бере участь у регуляції обміну речовин у клітинах;

• пристосовує обмін речовин у клітинах до потреб організму, що постійно змінюються.

Завдання 2. У чому відмінність між тим, як здійснюється гуморальна й нервова регуляціяГуморальна регуляція здійснюється хімічними речовинами, поширюється рідинами внутрішнього середовища, довготривала, повільна дія, відповідає за зміни у внутрішньому середовищі.

Нервова регуляція має електричну природу імпульсів, поширюється рефлекторною дугою, дія швидка, короткотривала, відповідає за зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі.

Завдання 3. У чому полягає завдання імунної регуляції

• підтримання сталості внутрішнього середовища організму;

• створення  імунітету — здатності організму протистояти дії зовнішніх і внутрішніх ворогів;

• знищення чужорідних тіл (хвороботворних бактерій та вірусів), що проникли до організму.

Завдання 4. Що таке гомеостаз? Стан організму, під час якого всі параметри його функціонування залишаються відносно сталими.

Завдання 5. Наведіть приклади роботи регуляторних систем вашого організму. Нервова регуляціяповертання голови в бік гучного звуку — відповідь на зміни, що відбуваються ззовні; відсмикування руки від гарячого; виділення слини при вигляді смачної їжі

Гуморальна регуляціязбільшення частоти дихання під час бігу, збільшення кількість глюкози в крові після їжі, відчуття спраги, ріст завдяки гормонові росту

Завдання 6*. Чому ефект ендокринної регуляції настає пізніше, ніж нервової? Імпульси по рефлекторній дузі передаються швидше, ніж хімічні речовини рідинами внутрішнього середовища.

Завдання 7*. Грецькою мовою слово гомео означає «один і той самий», а слово стасис — «стан». Який біологічний термін походить від цих двох слів? Поясніть його значення. Гомеостаз – стан організму з відносно сталими параметрами функціонування.

Працюємо разом.

Завдання 1.  Подумайте, які відомості про свій організм ви б хотіли отримати, вивчаючи біологію людини, запишіть ці запитання і створіть «Банк запитань до біологів і медиків». 

Завдання 2. З речовинами, які входять до складу організму людини, ви будете ознайомлюватися впродовж усього курсу «Біологія людини». Щоб це «знайомство» було корисним і змістовним, підготуйте таблицю «Речовини в моєму організмі», аби записувати назви речовин, їхні функції в організмі. Зазначайте, у яких клітинах вони утворюються і працюють. 

Інші завдання дивись тут...