Інші завдання дивись тут...

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВ'Я.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ.

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Які науки вивчають організм людини? Анатомія, фізіологія, психологія, медицина, гігієна тощо.

 

Запитання 2. Розкрийте суть поняття «здоров'я людини». Стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.

 

Запитання 3. Як чинники довкілля впливають на стан здоров'я людини? Мікроорганізми, несприятлива погода викликають хвороби, забруднення – отруєння токсичними речовинами, температурний режим та атмосферний тиск. 

 

Запитання 4. Які можливі причини порушення здоров'я людини? Спадковий фактор, шкідливі звички, погане харчування, малорухливий спосіб життя, недотримання санітарно-гігієнічних норм, забруднення довкілля, вплив хвороботворних мікроорганізмів.

 

Запитання 5. Які умови збереження та поліпшення здоров'я? Поясніть, як можна зміцнювати своє здоров'я. Раціональне харчування, здоровий спосіб життя, уникати впливу шкідливих чинників, мати біологічні знання про людину.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Запитання 1. Виберіть чинники, які сприяють здоров'ю: 

а) раціональне харчування; 

б) тривале перебування біля телевізора; 

в) постійне психічне перенапруження; 

г) куріння.

 

Запитання 2. Доповніть арабське прислів'я: «Руйнувати здоров'я - це означає...»: 

а) посилювати свою працездатність; 

б) обкрадати себе; 

в) зберігати молодість; 

г) збільшувати тривалість життя.

 

Утворіть логічні пари

Відповідність між функціями організму та апаратами їх вимірювання однакового кольору.

А робота серця

Б рівень артеріального тиску

В рівень глюкози в крові

Г знімки внутрішніх органів

  

1 тонометр

2 глюкометр

3 електрокардіограф

4 рентгенівський апарат

5 електроенцефалограф

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ різні біохімічні, фізичні, антропометричні методи дослідження стану здоров'я.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Чому загартована людина легше переносить несприятливий вплив чинників довкілля? Має підвищений імунітет, організм пристосований до температурних перепадів, узгоджено працюють всі системи.  

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть схему «Взаємозв'язок наук про людину».

Інші завдання дивись тут...