Інші завдання дивись тут...

§ 15. ДИХАЛЬНІ РУХИ. НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РУХІВ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ 

Дайте відповідь на запитання

Завдання 1. Що таке дихальний цикл? З яких фаз він складається? Дихальний цикл – це вдих і видих, що постійно й ритмічно змінюють один одного. Фази дихального циклу – вдих та видих.

 

Завдання 2. Який механізм вдиху та видиху? Вдих запускає видих і навпаки.

Механізм вдиху: зовнішні міжреберні м'язи скорочуються і піднімають ребра –>  купол діафрагми опускається вниз –> збільшується об'єм грудної клітки –> тиск у легенях зменшується, легені заповнюються повітрям –> вдих.

Механізм видиху: зовнішні міжреберні м'язи розслаблюються і опускають ребра –>  купол діафрагми піднімається вгору –> зменшується об'єм грудної клітки –> тиск у легенях збільшується, повітря виходить з легень –> видих.

 

Завдання 3. Скільки дихальних рухів здійснює людина в спокійному стані за хвилину? У стані спокою людина здійснює 16-20 дихальних рухів за хвилину.

 

Завдання 4. Де міститься дихальний центрУ довгастому мозку.

 

Завдання 5. У чому полягає рефлекторний принцип роботи дихального центру? Автоматія м’язів, кашель, чхання.

 

Завдання 6. Завдяки чому людина може свідомо управляти дихальними рухами? Завдяки сигналам до кори головного мозку.

 

Завдання 7. Як здійснюється гуморальна регуляція процесів диханняДихальний центр реагує на вміст вуглекислого газу в крові, що омиває його.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Завдання 1. Укажіть м'язи, які забезпечують глибокий видих: 

а) зовнішні міжреберні м'язи;

б) внутрішні міжреберні м'язи; 

в) м'язи діафрагми; 

г) м'язи шиї.

 

Завдання 2. Укажіть, як називають кількість повітря, яку людина може вдихнути після спокійного вдиху: 

а) дихальний об'єм; 

б) резервний об'єм вдиху; 

в) додатковий об'єм; 

г) життєва ємність легенів.

 

Завдання 3. Укажіть, як називають максимальну кількість повітря, яку людина може видихнути після глибокого вдиху: 

а) резервний об'єм; 

б) додатковий об'єм; 

в) дихальний об'єм; 

г) життєва ємність легень.

 

Розв'яжіть задачу. Скільки повітря (л) використає на дихання клас з 35 осіб за 45 хв уроку, якщо один учень у середньому робить 16 вдихів за хвилину по 500 мл повітря?

Розв’язання.

1) 500 • 16 = 8000 (мл) – об’єм повітря 1 учня за 1 хв.

2) 8000 • 45 = 360000 (мл) – об’єм повітря 1 учня за 45 хв.

3) 360000 • 35 = 12600000 (мл) – 12600 (л) – об’єм повітря, що використовує клас для дихання за 45 хв уроку.

Виберіть правильну відповідь: 

а) 126; 

б) 1260; 

в) 12600; 

г) 126000. 

 

Завдання Установіть правильну послідовність процесу вдиху

а) легені розтягуються і заповнюються повітрям (5)

б) об'єм грудної порожнини збільшується (4);

в) діафрагма опускається донизу (3); 

г) зовнішні міжреберні м'язи скорочуються (1); 

д) ребра підіймаються (2).

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Користуючись малюнком 67, поясніть регуляцію дихальних рухів.

 

ПОМІРКУЙТЕ. 

Завдання 1. Чому дуже важливо, щоб одразу після народження дитина закричала? Перший вдих запустив дихальні рухи (звук виникає при видиху). 

 

Завдання 2. Чим можна пояснити, що ліва та права легені розрізняються за розмірами? Зліва частину місця займає серцева виїмка.

Інші завдання дивись тут...