Інші завдання дивись тут... Самоконтроль знань 5. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН І. Завдання 1. Укажіть термін, яким об'єднують кров, лімфу й тканинну рідину в організмі людини.  А гомеостаз            Б гіподинамія           В внутрішнє
Категорія : Біологія 8 клас Соболь

Інші завдання дивись тут... Самоконтроль знань 4. ДИХАННЯ ЛЮДИНИ. Завдання 1. Укажіть етап дихання, під час якого відбувається газообмін із зовнішнім середовищем: А зовнішнє дихання  Б транспорт газів  В внутрішнє дихання    Завдання 2. Укажіть метод визначення ЖЄЛ людини: 
Категорія : Біологія 8 клас Соболь

Інші завдання дивись тут... Самоконтроль знань 3. ТРАВЛЕННЯ Завдання 1. Біологія + Фізика (1 бал) Назвіть метод дослідження органів травлення в людини з допомогою фізичного силового поля та радіохвиль. А ендоскопія                     Б зондування В
Категорія : Біологія 8 клас Соболь

Інші завдання дивись тут... Самоконтроль знань. Сторінка 23.  Тест-конструювання 1. ВСТУП  Завдання І. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих. Завдання 1. В організмі людини постійно підтримується температура +36,6 °С. Назвіть сукупність процесів, що забезпечує цю
Категорія : Біологія 8 клас Соболь

Інші завдання дивись тут... Самоконтроль знань 2. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ Завдання 1. Укажіть назву функції обміну речовин та енергії, суть якої - підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму людини: Ії пластична  Й енергетична  К
Категорія : Біологія 8 клас Соболь