Інші завдання дивись тут...

Сторінки 10 – 11. 

ТЕМА 2. ТРАВЛЕННЯ

1. Будова травної системи

Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення. Травлення — це складний фізіологічний процес, у ході якого їжа у вигляді харчових продуктів надходить у травний шлях, зазнає механічних і хімічних перетворень, а поживні речовини після розкладання на прості компоненти всмоктуються в кров і лімфу та засвоюються організмом

Основною функцією травної системи людини є здійснення обміну речовин та енергії.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Органом травної системи є: 

А палець      Б стравохід          В мозок            Г ніс

2. Коронку зуба вкриває: 

А цемент    Б дентин      В пульпа      Г емаль

З. Найбільшою залозою травної системи є:

А шлунок      Б слинна    В печінка     Г апендикс

Завдання 3. Розгляньте малюнок, на якому зображено будову травної системи людини. Напишіть, якими цифрами на малюнку позначені органи:

3 — печінка

5 — підшлункова залоза

8 — пряма кишка

2 — стравохід

6 — товстий кишечник

7 — тонкий кишечник

4 — шлунок

1 — язик

Завдання 4. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: печінка, підшлункова залоза, слинна залоза, стравохід.

Зайвим є термін стравохід, тому що стравохід є органом травної системи, а печінка, підшлункова залоза, слинна залоза є залозами травної системи.

Завдання 5. Напишіть, про який орган травної системи йдеться в кожному твердженні.

А Розширена ділянка травної системи, яка має вигляд мішка  (шлунок)

Б Ділянка травної системи, у яку впадають протоки печінки й підшлункової залози (дванадцятипала кишка)

В Ділянка травної системи, стінки якої вкриті численними мікроворсинками (дванадцятипала кишка)

Г Відділ травної системи, у якому формується харчова грудка (ротова порожнина)

Д Останній відділ травної системи перед анальним отвором (товстий кишечник) 

Е Відділ травної системи, у якому живе велика кількість корисних для людини симбіотичних мікроорганізмів  (товстий кишечник)

Завдання 6. Установіть відповідність між назвами зубів та їхніми характеристиками.

1 Різці

2 Малі кутні зуби

3 Великі кутні зуби

А Мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу. Є в дітей і дорослих

Б Мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу. Є тільки в дорослих

В Мають один корінь, ними відкушують їжу. У людини є 8 таких зубів 

Г Мають один корінь, ними відкушують їжу. У людини є 4 таких зуби

1 2 3
В А Б

Завдання 7. Розмістіть у правильній послідовності назви типів зубів у порядку їх розташування від середини щелепи до краю.

А великі кутні зуби                 В малі кутні зуби 

Б ікла                                 Г різці

1 2 3 4
Г Б В А

Завдання 8. Складіть тестове завдання з однією правильною відповіддю. Запитання до нього уже сформульоване. Напишіть варіанти відповідей. Правильну відповідь позначте «+».

Запитання: Орган, до якого харчова грудка потрапляє зі шлунка:

Варіанти відповідей:

+ А дванадцятипала кишка    

   Б пряма кишка

   В апендикс  

   Г клубова кишка

Як у шлунку може відбуватися травлення вуглеводів, якщо для цього процесу необхідне лужне середовище? Коли грудка тільки потрапила в шлунок, вона ще повністю не перемішалась із соляною кислотою. Дія амілази для розщеплення вуглеводів у кислому середовищі припиняється.

Інші завдання дивись тут...