Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

5.1. Будова і функціонування видільної системи. Сечовидільна система

Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення. 

Виділення — це фізіологічні роцеси видалення з організму речовин, що не беруть участі в обміні і порушують відносну сталість внутрішнього середовища.

Основною функцією видільної системи людини є виведення з організму продуктів  розщеплення речовин.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Позначте орган, який НЕ бере участь у виділенні речовин:

А нирки    Б легені      В стравохід      Г печінка

2. Нефрон входить до складу:

А нирки                                      В сечоводу

Б сечового міхура                       Г сечівника

3. Газоподібні продукти обміну виводяться з організму людини через: 

А нирки      Б шкіру        В легені      Г мозок

Завдання 3. Розгляньте малюнок, на якому зображено сечовидільну систему людини. Підпишіть зображені органи за зразком. Напишіть, які функції вони виконують.

Назва органа Основні функції органа
Нирки Очищення крові та утворення сечі
Сечоводи  Рух сечі до сечового міхура
Сечовий міхур Накопичує сечу
Сечівник  Випускає сечу з організму

Завдання 4. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей з кожного стовпчика. Укажіть ознаки, які характеризують нирки.

Будова органа — складається з:

1 трьох шарів м'язів

2 коркового і мозкового шарів

3 хрящової тканини

Функція органа — виводить з організму:

1 сечовину

2 вуглекислий газ

3 неперетравлені рештки їжі

Основною функціональною одиницею органа є:

1 нейрон

2 сечівник

3 нефрон

 

2 1 3

Завдання 5. Розгляньте схему утворення сечі. Доповніть її запропонованими назвами процесів та речовин, що містяться в первинній та вторинній сечі.

Процеси: реабсорбція, фільтрація, секреція.

Речовини: амоніак, продукти обміну, вода, глюкоза, білок, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи. 

Кров –> Процес: фільтрація –> Первинна сеча –> Процес: реадсорбція –>  Вторинна сеча.

Первинна сеча: амоніак, продукти обміну, вода, глюкоза, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи.

Вторинна сеча: амоніак, продукти обміну, вода, вітаміни, мікроелементи

Завдання 6. Після поїдання кавунів виділення сечі зазвичай значно посилюється. Чим це може бути зумовлено? Соковиті фрукти зумовлюють надлищок води, його з організму виводить збільшення виділення сечі.

Інші завдання дивись тут...