Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

7.1. Нейрони. Нервова система

Завдання 1. Доповніть речення та дайте визначення. Основною функцією нервової системи є керування та регуляція  роботи всіх систем та органів організму. Синапс — це щілиноподібний контакт аксона однієї нервової клітини з ділянкою іншої клітини.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Сприймають збудження і передають його від рецепторів:

А проміжні нейрони        В рухові нейрони 

Б чутливі нейрони          Г клітини нейроглії

2. Довгий тонкий відросток нейрона — це: 

А аксон    Б дендрит   В синапс      Г нейромедіатор

3. Число пар черепно-мозкових нервів у людини:

А 10         Б 12         В 23       Г 31

Завдання 3. Розгляньте малюнок будови синапса. Позначте назви структур, які вказані на малюнку цифрами. Додайте до малюнка ще два позначення та теж підпишіть їхніми описами.

1 — молекули медіатора

2 — аксон

З — пресинаптична мембрана 

4 — постсинаптична мембрана

5 — синапс (синаптична щілина)

6 — синаптичні міхурці

Завдання 4. Установіть відповідність між компонентами нейрона та їх описом.

1 Дендрит

2 Синапс

3 Нейромедіатор

А Місце передачі сигналу від однієї клітини до іншої 

Б Речовина, яка передає сигнал від одного нейрона до іншого

В Короткий відросток, що з'єднує нейрони 

Г Довгий відросток, що з'єднує нейрони.

1 2 3
В А Б

Завдання 5. Складіть схему рефлекторної дуги, розставивши її компоненти у правильному порядку: нервовий центр, рецептор, руховий нейрон, робочий орган, чутливий нейрон.

Рецептор —> чутливий нейрон —> нервовий центр —> руховий нейрон —>  робочий орган.

Завдання 6. Доповніть схеми (А, Б) за зразком, вказавши робочий орган, який буде задіяно в роботі рефлекторної дуги. Наведіть свій приклад роботи рефлекторної дуги (В).

Зразок: Гарячий чайник —> Тепловий рецептор руки —> Нервовий центр —>  М'язи руки

А Гострий предмет —> Больовий рецептор ноги —> Нервовий центр —> М'язи ноги

Б Спалах світла —> Рецептори ока —> Нервовий центр —> М'язи ока

В Шум —>  Рецептори вуха —> Нервовий центр  —>  М'язи шиї (поворот голови на звук) 

Запах їжі —>  Рецептори запаху —> Нервовий центр  —>  Слинна залоза (виділення слини на запах)

Завдання 7. Заповніть схему, розмістивши в ній поняття: вегетативна нервова система, головний мозок, нервова система, органи чуттів, периферична нервова система, серце, скелетні м'язи, соматична нервова система, спинний мозок, центральна нервова система.

Завдання 8. Людина завдяки роботі рефлекторних дуг може реагувати на те, що відбувається навколо неї, майже миттєво. Які переваги й недоліки має такий спосіб реагування на зовнішні подразнення? Наведіть приклади, у яких випадках надто швидке реагування може призвести до негативних наслідків.

Переваги: уникнення травм.

Недоліки: при раптовій зміні навколишнього середовища прийняте рішення нервовою системою може виявитися недоцільним.

Наприклад, страх може паралізувати рух, переляк може сприяти травмуванню при роботі, раптово можна вискочити на дорогу.

Інші завдання дивись тут...  

  • ВОВКА
    спасибо
    25 лютого 2018 12:06