Інші завдання дивись тут...

7.2. Центральна нервова система

Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь.

1. Кількість оболонок, які вкривають спинний мозок:

А 2       Б 3       В 4        Г 5

2. Адаптує рухові реакції організму до умов навколишнього середовища:

А спинний мозок                 В  мозочок 

Б довгастий мозок               Г середній мозок

2. Скупчення тіл нейронів у мозку – це

А тверда оболонка                   В біла речовина 

Б павутинна оболонка              Г сіра речовина

Завдання 2. Поряд з кожним твердженням напишіть літеру С, якщо воно стосується спинного мозку, Г — головного мозку, СГ — і спинного, і головного мозку.

А Від нього відходять 12 пар нервів  (Г)

Б Від нього відходить 31 пара нервів  (С)

В Зовні вкритий трьома оболонками  (СГ)

Г Одна з його оболонок — павутинна  (СГ)

Д Містить чотири шлуночки  (Г)

Е Його маса в середньому дорівнює 35 г (С)

Завдання 3. Розгляньте малюнок. Запишіть, що на ньому зображено (сегмент спинного мозку). Напишіть назви структур, що позначені на малюнку цифрами.

На малюнку зображено  сегмент спинного мозку

1 — сіра речовина

2 — спинномозковий нерв

З — біла речовина

4 — чутливий нейрон

5 — руховий нейрон

Завдання 4. Розгляньте малюнок головного мозку. Укажіть на малюнку номери перелічених структур.

1 — довгастий мозок

2 — мозочок

3 — передній мозок

4 — черепно-мозкові нерви

Завдання 5. Установіть відповідність між відділами головного мозку та деякими їхніми функціями.

1 Проміжний мозок

2 Середній мозок

3 Кінцевий мозок

А Погоджує різні рухові акти й адаптує рухові реакції організму до умов навколишнього середовища 

Б Бере участь у регуляції рухів і пози, м'язового тонусу, станів неспання і сну, виникнення емоцій 

В Регулює діяльність залоз внутрішньої секреції 

Г Вищий відділ центральної нервової системи, що керує діяльністю інших відділів головного мозку

1 2 3
В Б Г

Завдання 6. Запишіть основні характеристики білої й сірої речовиниспинного мозку.

Властивість об'єкта Біла речовина Сіра речовина
1. Де розташована Навколо сірої речовини Навколо центрального спинномозкового каналу
2. Із чого складається Аксони нейронів, укриті мієліном Тіла і дентрити переважно вставних нейронів
3. Які функції виконує Провідна Рефлекторна

Завдання 7. З'єднайте стрілками назви часток кори головного мозку та зон, які в них розташовані.

Лобна частка - Рухова зона

Скронева частка - Зона слуху, нюху і смаку

Тім'яна частка - Зона шкірно-м'язової чутливості

Потилична частка - Зона зору

Завдання 8. Якщо в людини внаслідок травми буде пошкоджено мозочок, то до яких наслідків це може призвести? Порушення координації руху, рівноваги тіла, швидка втома.

Інші завдання дивись тут...